W weekendy “ćwierkamy” razem z duchownymi

Do naszej akcji #JutroNiedziela, przygotowującej do niedzielnej liturgii, przyłączył się popularny kanał twitterowy Duchowni online (@duchowni).

Polub nas na Facebooku!

W weekendy "ćwierkamy" razem z duchownymi
Do naszej akcji #JutroNiedziela, przygotowującej do niedzielnej liturgii, przyłączył się popularny kanał twitterowy Duchowni online (@duchowni).

W weekendy

Weekendowe ćwierkanie – #JutroNiedziela i #kazanie

Chcemy, aby podczas niedzielnej Mszy świętej nasi followersi słuchali czytań biblijnych z większym zrozumieniem i dłużej się nad nimi zastanowili – podkreślają @duchowni, którzy zrzeszają "ćwierkających" duchownych, a na Twitterze zasłynęli, m. in. akcją #BożeCiało.

@Duchowni (ponad 2,5 tys. followersów) w każdą sobotę będą publikować tweety, oznaczone hashtagiem #JutroNiedziela oraz #kazanie, zawierające analizę niedzielnych czytań i psalmu oraz fragmenty kazań.

Dołączcie do nas!

Cieszymy się, że cykl #JutroNiedziela, prowadzony na łamach Stacji7.pl przez ks. Przemysława Śliwińskiego i ks. Marcina Kowalskiego od Wielkiego Postu 2014, zyskuje na popularności. Jednocześnie gorąco zachęcamy każdego naszego czytelnika, by przyłączył się do akcji #JutroNiedziela. Podzielcie się z nami na Twitterze Waszymi przemyśleniami dotyczącymi niedzielnych czytań.

Polecamy też subskrypcję newslettera, dzięki któremu nie ominie Was potężna dawka wiedzy nt. niedzielnej liturgii Słowa.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


🔷 Jej bajka urzekła o. Adama Szustaka. Obejrzyj odcinek "Piernikowych Bajek"! ⤵️


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jutro Niedziela – XVIII zwykła A

Tylko prawdziwa miłość tak potrafi: za darmo. Nie oczekuje rewanżu

ks. Przemysław Śliwiński
ks. Przemysław
Śliwiński
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jutro Niedziela - XVIII zwykła A
Tylko prawdziwa miłość tak potrafi: za darmo. Nie oczekuje rewanżu

NALEŻY WIEDZIEĆ


OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok A • KOLEKTA: Będziemy prosili, aby Bóg odnowił nasze życie CZYTANIA: Księga Izajasza 55,1-3aPsalm 145,8-9.15-16.17-18List do Rzymian 8,35.37-39Ewangelia wg św. Mateusza 14,13-21

 

CHMURA SŁÓW


Co podpowiada dzisiejsza chmura słów? Przewaga wyrazów:  WSZYSTKICH, WSZYSCY (10) nasuwa przypuszczenie, że usłyszymy Psalm 145. I tak jest w rzeczywistości. Równocześnie to oznaka, że Liturgia Słowa jest wielkim zaproszeniem Boga skierowanym do wszystkich bez wyjątku: wszyscy są zaproszeni do PANA (6) (PRZYJDŹCIE – usłyszymy 3 razy).  W Ewangelii słowo “wszyscy” ustępuje TŁUMOM (5). Częste jest również słowo CHLEB (4).

Jutro Niedziela - XVIII zwykła A

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst I czytania

Czytanie z Księgi Izajasza

(Iz 55,1-3a)
To mówi Pan Bóg: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.
Oto Słowo Boże

[01][02]

PIERWSZE CZYTANIE

Bez pieniędzy  • Iz 55,1-3a

KSIĘGA: Izajasza • AUTOR: Deutero-Izajasz • CZAS POWSTANIA: 586-538 przed Chr., wygnanie w Babilonii • KATEGORIA: mowa prorocka • KTO MÓWI: prorok (w imieniu Boga) • ADRESACI: Izraelici, wszystkie narody


Wśród ksiąg Starego Testamentu Księga Izajasza jest pierwszą i najważniejszą z ksiąg prorockich, bo i Izajasz zajmuje pierwsze miejsce wśród proroków. Składa się ona z 66 rozdziałów. Chociaż całą księgę cechuje jedność teologiczna, zwykle dzieli się ją na trzy oddzielne części, którym przypisuje się nawet różne autorstwo i czas powstania.

Pierwsze czytanie pochodzi ze środkowej części Księgi Izajasza, zwanej Księgą Pocieszyciela (rozdziały 40-55). Autorem nie jest Izajasz, autor pierwszej części (rozdziały 1-39). To anonimowy prorok, być może jeden z uczniów Izajasza, stąd nazywa się go Deutero-Izajaszem. Księgę Pocieszyciela charakteryzują cztery Pieśni Sługi Jahwe, ukazujące osobę, w której chrześcijanie dostrzegli zapowiedź Chrystusa.

Usłyszymy trzy wersety z ostatniego rozdziału Księgi Pocieszyciela. To wielka obietnica Boga, że zaspokoi wszystkie nasze pragnienia, da, co jest nam potrzebne – za darmo.

 

KRÓTKA WIADOMOŚĆ TEKSTOWA


Dla wszystkich zapracowanych, zabieganych konsumentów: Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I wa­szą pracę na to, co nie nasyci?

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst Psalmu

(Ps 145,8-9.15-18)
REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

[01][02]

PSALM

Bóg karmi do syta Ps 145, 8-9.15-16.17-18

PSALM 145AUTOR: lewita • CZAS POWSTANIA: powygnaniowy, epoka perska


Kolejny psalm pochwalny, bogaty w określenia dotyczące wielkości i bliskości Boga, a także radości Jego wyznawcy. To psalm alfabetyczny – następujące po sobie hebrajskie wersety rozpoczynają się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu, aczkolwiek tego bogactwa formy nie dostrzeżemy w polskim tłumaczeniu.

Psalm ten należy do gatunku hymnu, bezinteresownej modlitwy uwielbienia (hebr. tehilla). Wierzący wzywa wspólnotę zgromadzoną na modlitwie w świątyni, która reprezentuje całe stworzenie, do wychwalania Bożego panowania nad światem.

Usłyszymy mniej więcej połowę Psalmu 145. Wybrane wersety charakteryzują już to, co dostrzegliśmy w CHMURZE: słowo “Pan” przeplata się ze słowem “wszyscy”. Najistotniejsza z punktu widzenia dzisiejszej Liturgii jest druga zwrotka: “Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty karmisz ich we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko, co żyje”.

 

KRÓTKA WIADOMOŚĆ TEKSTOWA


Bóg, który wie, kiedy działać: a Ty karmisz ich we właściwym czasie

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst II czytania

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

(Rz 8,35.37-39)

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto Słowo Boże

[01][02]

DRUGIE CZYTANIE

Ani śmierć, ani życie  Rz 8,35.37-39

KSIĘGA: List do Rzymian · NADAWCA: św. Paweł · SKĄD: Korynt · DATA: 57-58 r. · ADRESACI: mieszkańcy Rzymu


Kolejny fragment z Listu do Rzymian. Przypomnijmy: Paweł pisze do wspólnoty znajdującej się w stolicy imperium, w Rzymie, w sercu antycznego świata – i  głosi jej ewangelię. Rzym ma być kołem zamachowym dla głoszonej przez Pawła nowiny o usprawiedliwieniu z wiary w Chrystusa.

Dzisiejsze czytanie to niejako konkluzja rozważań o Duchu Bożym, zawartych w ósmym rozdziale listu, które Liturgia Słowa przytaczała aż do zeszłej niedzieli. Paweł pisał, że • przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela to pierwszy konieczny krok ku temu, aby stać się wolnym (Rz 7,25) • Nowe życie jest jednak na początku podobne do małego ziarna, które musi rosnąć i się rozwijać. Tym, który daje wzrost, jest właśnie Duch. Jeśli otwieramy się na jego obecność, On czyni nas własnością Boga (Rz 8,9-11) • Duch prowadzi nas i przekonuje, że jesteśmy synami Bożymi (Rz 8,14-17), modli się w nas (Rz 8,26), współdziała we wszystkim dla naszego dobra (Rz 8,28) i ostatecznie prowadzi do zbawienia (Rz 8,29-30).

W tym momencie czas na radość i wdzięczność wynikające z tej świadomości. Fragment, który usłyszymy, to hymn wdzięczności, rozradowanie się z faktu, że mając Boga, który tak bardzo nas umiłował • nic złego nas nie może spotkać • odniesiemy pełne zwycięstwo i • nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa.

 

 

TWEETY


Apostoł pyta retorycznie: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst Ewangelii

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza

(Mt 14,13-21)
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Oto Słowo Pańskie

[01][02]

EWANGELIA

Dwanaście koszy ułomków  Mt 14,13-21

EWANGELISTA: św. Mateusz CZAS POWSTANIA: po 70 r.

KATEGORIA: wydarzenie • MIEJSCE: pustynia w Galilei • CZAS: 30-33 r. • BOHATEROWIE: Jezus, uczniowie, tłumy • WERSJE: Mk 6,32-44, Łk 9,10b-17, J 6,1-15


Przypowieści – przykłady, które miały przybliżyć rzeczywistość Królestwa niebieskiego, należały jeszcze do Trzeciej Księgi Ewangelii Mateusza. Tym razem nie usłyszymy już mowy Jezusa, lecz opis wydarzenia. Od 14 rozdziału bowiem (a dokładnie od 13,53) rozpoczyna się Księga Czwarta. Jezus już nie odkrywa tajemnic Królestwa niebieskiego, ale je urzeczywistnia.

Miejsce akcji to pustynia. Jezus oddala się tam na wieść o tragedii, jaka dotknęła Jana Chrzciciela: został brutalnie zamordowany przez Heroda (PATRZ Mt 14,1-12). Nawet najbardziej wzniosła nauka o Bogu może stać się przedmiotem kpin i cynizmu. Głosiciele ewangelii kończą posłannictwo śmiercią. Ten dramat Królestwa niebieskiego przeżywa sam Jezus.

I wtedy właśnie wydarza się cud: w miejsce, gdzie oddala się Jezus, przychodzi tłum. Ludzie chorzy, też będący igraszką w rękach władców, spragnieni słowa i chleba. “Nie potrzebują odchodzić”. Pustynia, dramat ludzi opuszczonych, to miejsce spotkania człowieka z Bogiem.

 

TRANSLATOR


• …oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno (Mt 14,13) • dokładnie: wycofał się stamtąd na puste miejsce na osobności

• Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo (Mt 14,13) • w oryginale bardzo wymownie o postawie tłumów: i usłyszawszy zaczęły towarzyszyć mu

 

WERSJE


• Są dwa rozmnożenia chleba. To, o którym wspominają wszyscy ewangeliści, ma wiele elementów wspólnych: • wszyscy, z wyjątkiem Łukasza, wspominają o tłumie liczonym w pięciu tysiącach mężczyzn • wszyscy mówią o jedynym pokarmie, który pozostał dla tak wielkiego tłumu: pięć chlebów i dwie ryby • Wszyscy ewangeliści wspominają też, że po cudzie rozmnożenia pozostało dwanaście koszy ułomków.

• Tylko u Mateusza powód usunięcia się Jezusa jest bezpośrednio powiązany z wieścią o losie Jana Chrzciciela: u Marka i Łukasza jest związany z powrotem uczniów z rozesłania, u Jana – łączy się zaś tematycznie z sekcją poświęconą chlebowi żywemu.

• O drugim rozmnożeniu chleba wspominają tylko Mateusz (15,32-39) i Marek (8,1-10). Tym razem chodzi o mniejszy tłum (cztery tysiące mężczyzn), który od trzech dni trwał przy Jezusie i pozostało im siedem chlebów i parę rybek. Zebrano siedem koszy ułomków.

 

 

TWEETY


Pomysł uczniów: Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!

Pomysł Chrystusa: wy dajcie im jeść!

1/5
Cud rozmnożenia chleba i ryb, Francesco da Ponte, Ermitaż, Rosja
2/5
Cudowne rozmnożenie chleba, Gebhard Fugel, 1926, Kościół Świętego Stefana w Moggast
3/5
Bardzo bogate godzinki księcia de Berry: rozmnożenie chleba, Musée Condé, Francja
4/5
Nakarmienie pięciu tysięcy, prawdopodobnie Peter Hemmel, XV w., zamek Erbach, Niemcy
5/5
Lambert Lombard, Cud rozmnożenia chleba i ryb, Rockox House, Belgia
poprzednie
następne

 

TRENDY


#WyDajcieImJeść

Po apostołach odziedziczyliśmy nie tylko wiarę, ale i pokusy. Podobnie jak apostołowie, kiedy zauważamy jakiś problem, mówimy: „Panie Boże, zrób to…”, a ludziom mówimy „Zróbcie to, Pan Bóg wam pomoże”. Robimy z siebie niepotrzebnych pośredników, tak jakby Pan Bóg nie wiedział o tym problemie. (ks. Wojciech Węgrzyniak)

 

#JeśćBędzieciePrzysmaki

Któż się domyślał, że łamany chleb stanie się sekretnym etui Jego umiłowania? To jakby podarować dzieciom z przedszkola na zajęciach plastycznych pędzle Rembrandta, płótna przygotowane przez Leonarda da Vinci i szkice naniesione ręką samego Dürera i wreszcie kazać im na tym wszystkim namalować swoje marzenia. (Augustyn Pelanowski OSPPE)

 

 

#KarmiszDoSyta

Kiedyś Matka Teresa znalazła małą dziewczynkę, która wędrowała ulicami zagubiona. Kto wie, ile czasu minęło od chwili, kiedy ostatni raz cokolwiek jadła. „Podałam jej kawałek chleba. Malutka zaczęła go jeść. Powiedziałam jej: jedz, jedz chleb! Przecież jesteś głodna. Popatrzyła na mnie i powiedziała: Po prostu boję się, kiedy chleba już zabraknie, dalej będę głodna”. (Korneliusz Jackiewicz OCist)

Czy pamiętamy jak przed 1989 rokiem brakowało w Polsce praktycznie wszystkiego? Nie tylko wyczekiwaliśmy godzinami w kolejkach za chlebem czy mięsem, ale i za butami, za węglem i za wszystkim. A potem była nadwyżka produkcji i nie było wiadomo, co robić z tymi samymi produktami, których wcześniej brakowało. Zły podział dóbr jest powodowany przez człowieka. I jak tu obwiniać Boga o brak troski o chleb powszedni? (ks. Zbigniew Cieślak)

 

STO SŁÓW


Czy potrafimy przyjąć dar? Pierwsze czytanie, a zwłaszcza wezwanie Boga: “Kupujcie bez pieniędzy” – przedstawia obraz innego świata. Świata darów darmo dawanych, których nie trzeba kupować, na które nie trzeba zasługiwać, które są dawane i nikt nie oczekuje żadnego rewanżu. Prawdziwy dar to dar dany “bez płacenia”. Czy potrafimy przyjąć taki dar? I czy potrafimy takim darem obdarowywać innych?

Dzisiejsza Liturgia Słowa nie tylko mówi o Bogu, który zaprasza na ucztę, Jezusie, który rozmnaża chleb, byśmy mieli go do sytości. Przede wszystkim mówi o darze „bez pieniędzy”.

Jego najpełniejszym wymiarem jest Eucharystia. Jezus daje całego siebie nam na pokarm, niczego w zamian nie oczekując. Co najwyżej “dziękuję”. A Eucharystia to po grecku właśnie “dziękowanie”.


Aby otrzymywać powiadomienia o publikacji kolejnych artykułów w ramach cyklu, zapisz się na stronie:

JutroNiedziela.Stacja7.pl


Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


🔷 Jej bajka urzekła o. Adama Szustaka. Obejrzyj odcinek "Piernikowych Bajek"! ⤵️


 

 

ks. Przemysław Śliwiński

ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Jesienią 2013 roku, objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Informacji. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz popularnego cyklu Jutro Niedziela.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ks. Przemysław Śliwiński
ks. Przemysław
Śliwiński
zobacz artykuly tego autora >