Ks. Kowalski: chrześcijaństwo nadaje życiu smak

Kiedy Jezus mówi, że mamy być solą świata, sugeruje, że chrześcijanie w tym świecie nadają smak życiu - mówił ks. Marcin Kowalski, współautor książki "Jutro Niedziela", w poranku Siódma9 opowiadając o Ewangelii, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę.

Polub nas na Facebooku!

W niedzielnej Ewangelii usłyszmy o dwóch obrazach: soli i świetle. I to właśnie o nich opowiedział ks. Marcin Kowalski.

Sól w starożytności to była rzecz bardzo cenna dla ludzi. Żydzi pozyskiwali ją z Morza Martwego. Dodawali jej oczywiście do żywności, żeby ją konserwować, a także do posiłku. Dzięki temu żywność miała swój smak. Ale także w starożytności znano taką ceremonię, którą nazywano spożywaniem soli, kiedy dwie strony, zasiadając do wspólnego podpisania kontraktu czy zawarcia przymierza, spożywały po szczypcie soli. To oznaczało przyjaźń między nimi, taką relację, która się nie zepsuje, która będzie trwała lata i w której obie strony powinny być sobie nawzajem wierne. Sól ma więc oprócz tego praktycznego waloru także walor symboliczny.

Ks. Marcin Kowalski podkreśla, że często chrześcijaństwo kojarzy nam się z ascetyzmem, który odbiera smak i radość życia, a przecież “jak stwierdza Jezus, jest wręcz przeciwnie – to jest to, co daje właściwy smak naszemu życiu”.

Ma także konserwować to życie, czyli chronić od zepsucia. Nasz styl życia, nasza moralność, nasze ewangeliczne życie mają ten świat chronić przed grzechem, który go psuje. Ale w tym ukrywa się też bardzo piękny obraz i bardzo piękne zaproszenie do tego, żebyśmy spożywali tę szczyptę soli z innymi, czyli żebyśmy byli przyjaciółmi tych ludzi, do których Bóg nas posyła, z którymi żyjemy, żebyśmy przez ten ludzki wymiar relacji wprowadzali innych w przymierze także z Panem Bogiem, w Jego bliskość.

We fragmencie niedzielnej Ewangelii Jezus porównuje chrześcijan również do światła, co – jak podkreśla ks. Kowalski – jest ciekawym obrazem, ponieważ słowo to zazwyczaj przypisuje się Bogu, “tzn. o Nim mówi się, że jest światłością. A tutaj mówi się o tym, że my jesteśmy światłością”.

Światło jest w nas, zostało w nas złożone. Bóg w nas mieszka razem ze swoim słowem, ze swoim duchem, że swoją miłością. Mamy być jak miasto położne na górze – mamy świecić dla innych. (…) Mamy być miastem, które wyznaczy innym kierunek, kierunek ku królestwu Bożemu. To piękne życie pełne smaku, pełne światła mamy pokazywać my, chrześcijanie”.

 

Siódma9, kh/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Jutro Niedziela Słowa Bożego

Z mroków i krain cienistych do światłości. Bóg rozświetla życie człowieka.

ks. Marcin Kowalski
ks. Marcin
Kowalski
zobacz artykuly tego autora >
ks. Przemysław Śliwiński
ks. Przemysław
Śliwiński
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

PUNKT WYJŚCIA


TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA • KOLOR SZAT: zielony • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy w imię Jezusa Chrystusa mogli obfitować w dobre uczynki • CZYTANIA Księga Izajasza 8, 23b–9, 3 • Psalm 27, 1. 4. 7. 8b. 9a. 13–14 • Pierwszy List do Koryntian 1, 10–13. 17 • Ewangelia wg św. Mateusza 4, 12–23.

 

 • CHMURA SŁOWA • 

 

STO SŁÓW


Mroki historii, tragiczne wspomnienia. Doświadczały tego wielokrotnie ziemie Izraela. Kraina Zabulona, Neftalego, droga morska doświadczyły trudów szczególnie, gdy w wyniku agresji Asyrii zostały podporządkowane nowemu państwu, a lud zniewolony (patrz: PIERWSZE CZYTANIE).

Mroki teraźniejszości. Doświadcza tego wielokrotnie każda grupa, każdy człowiek. Dobro wspólnoty konkuruje z dobrem partykularnym.

W Kościele też do tego dochodzi, ilekroć cokolwiek bardziej nas dzieli, niż Chrystus łączy (patrz: DRUGIE CZYTANIE).

Mroki przyszłości. Nawet niepoprawny optymista nie wie, co przyniesie jutro.

Każdy z tych mroków – przeszłości, teraźniejszości, przyszłości – dotyka naszego życia. Bóg obiecuje, że człowiek w mroku ujrzy światłość. To może brzmieć jak czcza obietnica, gdyby nie znaczący szczegół Ewangelii: Jezus rozpoczyna swoją działalność w krainie mroku, krainie Zabulona, Neftalego, przy drodze morskiej. Stamtąd powołuje pierwszych uczniów.

 

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst I czytania

(Iz 8, 23b–9, 3)

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Oto słowo Boże.

[01][02]

PIERWSZE CZYTANIE

Światło w mroku Iz 8, 23b–9, 3

Kolejne proroctwo mesjańskie z Księgi Emmanuela. Bóg zapowiada, że ziemie zajęte przez Asyrię będą wyzwolone, doświadczą światła.

KSIĘGA: Izajasza • AUTOR: Proto-Izajasz • CZAS POWSTANIA: II poł. VIII w. przed Chr. • KATEGORIA: mowa prorocka


PIERWSZY IZAJASZ • Ponownie czeka nas lektura Księgi Izajasza. Tym razem będzie to jednak fragment pierwszej części księgi, która powstała jeszcze przed dramatem niewoli babilońskiej, a jej autorem jest tzw. Pierwszy Izajasz.

KSIĘGA EMMANUELA • Rozdział 8 Księgi Izajasza to tzw. Księga Emmanuela (Iz 6, 1–12, 6). Obejmuje ona wyrocznie z pierwszych lat misji prorockiej Izajasza. Charakteryzuje się tym, że zapowiada Mesjasza, Emmanuela, Księcia Pokoju, którego Bóg obiecuje swojemu ludowi w niespokojnych latach wojen z sąsiadami • W 8 rozdziale po zapowiedzi nieuchronnego najazdu asyryjskiego (8, 1 –8) oraz zachęcie do interpretowania historii i jej wydarzeń w świetle Bożego Słowa (8, 9–15) prorok kończy obfitującą w osobiste świadectwo, pisaną w pierwszej osobie część księgi (rozdziały 6 i 8).

TRAGICZNA DATA • Proroctwo Izajasza, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, dotyczy najtragiczniejszego odcinka historii północnego Izraela. Około 732 r. przed Chrystusem ziemie te zostały najechane przez Tiglat-Pilesera III (patrz: IV niedziela adwentu) • Część mieszkańców została deportowana w głąb imperium. Część Izraela wokół Jeziora Galilejskiego przyłączono do Asyrii, zamieniając ją na trzy prowincje: Duru („droga morska”), Gilead („Zajordanie”) oraz Megiddo („Galilea pogan”). O tych właśnie ziemiach mówi dziś prorok, zapowiadając ich wyzwolenie.

 

O tajemniczym świetle, które obiecuje zapalić Bóg, przeczytasz w szerszej analizie czytania w najnowszej, książkowej wersji cyklu “Jutro Niedziela”, dostępnej TUTAJ.

 

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst psalmu

(Ps 27, 1. 4. 7. 8b. 9a. 13–14)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, * przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, † żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu * po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, * stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana

[01][02]

 

PSALM

Pan moim światłem Ps 27, 1. 4. 7. 8b. 9a. 13–14

Bóg jest światłem, a światło jest zbawieniem. Psalm 27 pokazuje doświadczenie człowieka, którego życie jest rozświetlone przez światło Boga. Przestaje się lękać.

PSALM 27 • AUTOR: Dawid/lewita • CZAS POWSTANIA: czasy monarchii, X –VI w. przed Chr.


MODLITWA BŁAGALNA • Psalm 27 należy do najstarszej grupy zachowanych tekstów Psałterza, a jego autorstwo jest przypisywane królowi Dawidowi. To modlitwa błagalna (tefillah). Psalm jest równocześnie modlitwą ufności i skargi.

NIESPRAWIEDLIWE OSKARŻENIE • Modlitwę zanosi do Boga osoba, która została prawdopodobnie niesprawiedliwie oskarżona, osaczona przez nieprzyjaciół. Modlący chroni się przed nimi u Pana w modlitwie zanoszonej w Świątyni. Miejsce to, a jeszcze bardziej związana z nim Boża Obecność, zapewniają mu bezpieczeństwo i stabilność • Druga część psalmu to skarga i błaganie, które wynikają raczej z kryzysu duchowego czy załamania aniżeli z zewnętrznego zagrożenia. Dwa ostatnie wersety psalmu są powtórzeniem wyznania zaufania Bożej pomocy. Ten zabieg literacki wzmacnia jedność stylistyczną tekstu.

BÓG ŚWIATŁEM • Psalmista nazywa Boga „światłem” – i z tego powodu Psalm 27 został włączony do dzisiejszej liturgii. Poznamy doświadczenie człowieka, którego życie jest rozświetlone światłem Bożym.

 

Szerszą analizę Psalmu przeczytasz w najnowszej, książkowej wersji cyklu “Jutro Niedziela”, dostępnej TUTAJ.

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst II czytania

(1 Kor 1, 10–13. 17)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże.

[01][02]

 

DRUGIE CZYTANIE

Ja jestem Pawła, a ja Apollosa 1 Kor 1, 10–13. 17
Święty Paweł rozprawia się z dużym problemem, który dotknął wspólnotę chrześcijan w Koryncie: z podziałem. „Czyż Chrystus jest podzielony?” – pyta.

KSIĘGA: Pierwszy List do Koryntian • NADAWCA: św. Paweł i Sostenes • ADRESACI: Wspólnota chrześcijańska w Koryncie • CZAS POWSTANIA: ok. 54 r. • MIEJSCE POWSTANIA: Efez.


WSPÓLNOTA W KORYNCIE • Przed tygodniem rozpoczęliśmy systematyczną lekturę Pierwszego Listu do Koryntian. Naukowcy twierdzą, że do założonej przez siebie wspólnoty w Koryncie Paweł oprócz dwóch nam znanych wysłał jeszcze inne listy. 

PROBLEMY • W zeszłym tygodniu słuchaliśmy początkowego pozdrowienia. Po tym wstępie Paweł od razu przechodzi do sedna sprawy – poszczególnych problemów, które dotknęły wspólnotę chrześcijan w Koryncie. List jest najlepszym przykładem tego, jak znakomicie apostoł potrafił odnieść swe rozważania teologiczne do aktualnych problemów wspólnoty.

PROBLEM NR 1 • Usłyszymy pierwsze pouczenie, pierwszy problem, który poruszył w liście św. Paweł. Chodzi o spory i podziały wynikające z różnic majątkowych i społecznych • Zauważmy, że jedna z frakcji, której istnieniu Paweł się sprzeciwia, to grupa, dla której autorytetem jest on sam.

 

Fragment z 1 Listu do Koryntian, który dziś czytamy, mówi o jeszcze jednym ważnym świetle, które Bóg zapalił na naszej drodze. Przeczytasz o nim w szerszej analizie czytania w najnowszej, książkowej wersji cyklu “Jutro Niedziela”, dostępnej TUTAJ.

 

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst Ewangelii

(Mt 4, 12–23)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 Oto słowo Pańskie.

[01][02]

EWANGELIA

Jezus w krainie mroku Mt 4, 12–23

Jezus na ziemiach Zabulona i Neftalego. To tam powołuje pierwszych swych uczniów, rybaków. Między nimi tego pierwszego, Piotra.

EWANGELISTA: św. Mateusz • CZAS POWSTANIA: 70 –80 r. • KATEGORIA: wydarzenie • MIEJSCE AKCJI: Galilea • CZAS AKCJI: ok. 30 r. • BOHATEROWIE: Jezus, uczniowie, tłumy.


EWANGELIA MATEUSZA • Po zeszłotygodniowym wyjątku powracamy do systematycznej lektury Ewangelii według św. Mateusza, która dominuje w roku A. Przypomnijmy, że Jezus przedstawiony jest tu jako Nowy Mojżesz i Prawodawca, ustanawiający na Górze Błogosławieństw Prawo królestwa Bożego. Na Jego przyjście wskazują licznie proroctwa Starego Testamentu.

MOCNY POCZĄTEK • Dwa tygodnie temu, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, słyszeliśmy opis wydarzenia rozpoczynającego publiczną działalność Jezusa: chrzest w Jordanie. Omijamy kolejny epizod – kuszenie na pustyni – który usłyszymy niebawem, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu • Zanim rozpocznie się Kazanie na górze, Jezus powoła pierwszych czterech uczniów.

W KRAJU MROKU • Kapłan będzie miał do wyboru wersje dłuższą i krótszą dzisiejszej Ewangelii. Z całą pewnością usłyszymy o obecności Jezusa na ziemiach Zabulona i Neftalego. Zwróćmy uwagę na miejsce akcji: jest to ta sama ziemia, o której wspomniał prorok Izajasz (patrz: PIERWSZE CZYTANIE). Zauważmy, że Mateusz przywoła tamto proroctwo. Wyraźnie wiąże je z Jezusem (patrz: BIBLIJNY INSIDER) •
Być może usłyszymy także o powołaniu Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana.

 

Analizę Ewangelii zawartą w BIBLIJNYM INSIDERZE przeczytasz w najnowszej, książkowej wersji cyklu “Jutro Niedziela”, dostępnej TUTAJ.

 

1/7
"Powołanie pierwszych apostołów", Domenico Ghirlandaio, 1481 r., Kaplica Sykstyńska, Watykan
2/7
"Powołanie świętych Piotra i Andrzeja", Caravaggio, Buckingham Palace, Londyn
3/7
Rzeźba przedstawiająca św. Andrzeja, Bazylika św. Piotra" Watykan
4/7
"Św. Andrzej" Alexander Iwanow, 1824 r., Galeria Tretiakowska, Moskwa
5/7
"Św. Andrzej" Artus Wolffort, pierwsza poł. XVII w., kolekcja prywatna
6/7
"Św. Piotr" Andrea Vanni, 1390 r., Museum of Fine Arts, Boston, USA
7/7
"Św. Piotr" El Greco, między 1605 a 1610 r., El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Hiszpania
poprzednie
następne

 

ks. Marcin Kowalski

ks. Marcin Kowalski

prezbiter diecezji kieleckiej, doktor nauk biblijnych, doktorat obronił na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz w Lublinie, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich III kadencji. Jego pasją naukową i duszpasterską jest Biblia, w szczególności listy św. Pawła. Moderator Dzieła Biblijnego, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współpracownik Stacji 7 i współtwórca cyklu Jutro Niedziela.

Zobacz inne artykuły tego autora >

ks. Przemysław Śliwiński

ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Jesienią 2013 roku, objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Informacji. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz popularnego cyklu Jutro Niedziela.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Marcin Kowalski
ks. Marcin
Kowalski
zobacz artykuly tego autora >
ks. Przemysław Śliwiński
ks. Przemysław
Śliwiński
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap