Watykan wydał wskazania odnośnie celebracji paschalnych

W związku z pandemią koronawirusa Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret wyjaśniający zasady liturgiczne, jakie należy zachowywać celebrując najważniejsze tajemnice wiary. Dokument wydany na polecenie Ojca Świętego podpisał prefekt dykasterii, kard. Robert Sarah oraz jej sekretarz, abp Arthur Roche.

Polub nas na Facebooku!

Na wstępnie zaznaczono, że ponieważ Wielkanoc stanowi centrum Roku Liturgicznego, związana jest z przygotowaniem wielkopostnym oraz uroczystością Zesłania Ducha Świętego, nie może być przeniesiona na inny termin. Natomiast biskup diecezjalny, oceniając konkretną sytuację może przełożyć na inny termin Mszę św. Krzyżma.

W odniesieniu do Triduum Paschalnego w krajach, gdzie obowiązują restrykcje władz cywilnych, biskupi uzgodniwszy swe działania w ramach Konferencji Episkopatu, powinni sprawować liturgię w kościołach katedralnych, zaś proboszczowie w swoich parafiach bez udziału wiernych. Powinni im ogłosić godzinę, w której będzie sprawowana liturgia, tak aby mogli ją śledzić na żywo w swoich mieszkaniach za pośrednictwem mediów. Zachęcono Konferencje Episkopatów oraz parafie do zapewnienia wiernym pomocy w modlitwie osobistej bądź rodzinnej.

W odniesieniu do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek kapłani mogą ją koncelebrować w kościołach katedralnych i parafialnych. Zezwala się również kapłanom tego wieczoru wyjątkowo na sprawowanie w stosownym miejscu Mszy św. bez udziału wiernych. Opuszcza się obmywanie stóp. Opuszcza się także na zakończenie Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Będzie on przechowywany w tabernakulum. Natomiast kapłani, którzy nie będą mieli możliwości sprawowania Mszy św. są zobowiązani do odmówienia tego wieczoru nieszporów.

Także w Wielki Piątek liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana w katedrach i kościołach parafialnych przez biskupa oraz proboszcza. Zobowiązano biskupa diecezjalnego do określenia na ten wieczór specjalnej modlitwy za chorych, zmarłych, zagubionych.

Liturgia Wigilii Paschalnej będzie sprawowana jedynie w katedrach i w kościołach parafialnych, zależnie od możliwości lokalnych. Zostanie opuszczone poświęcenie ognia na początku liturgii. Po zapaleniu paschału przejdzie się do odśpiewania hymnu Exsultet, po czym nastąpi Liturgia Słowa. Natomiast w Liturgii Chrzcielnej będzie miało miejsce jedynie ponowienie wyznania wiary, po czym nastąpi Liturgia Eucharystyczna. Duchowni, którzy nie będą mogli włączyć się w liturgię, mają obowiązek odmówienia Liturgii Czytań Niedzieli Wielkanocnej. W odniesieniu do liturgii w klasztorach, seminariach i wspólnotach zakonnych decyzję przekazano biskupom diecezjalnym.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznacza, że jeśli chodzi o różne przejawy pobożności ludowej i procesje, można je przenieść, w zależności od oceny biskupa diecezjalnego, na inny termin, na przykład 14 i 15 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Watykan wydał regulacje dotyczące spowiedzi i odpustów w czasie epidemii

Penitencjaria Apostolska opublikowała dziś dwa ważne dokumenty dotyczące sytuacji osób dotkniętych koronawirusem. Jeden z nich to dekret pozwalajacy chorym na COVID-19 uzyskać odpust zupełny, drugi - Nota regulująca kwestie dostępu do spowiedzi sakramentalnej. 

Polub nas na Facebooku!

W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy:

“Udziela się odpustu zupełnego wiernym zarażonym koronawirusem, pozostającym w reżimie kwarantanny, w zakładach leczniczych czy we własnych domach pod nadzorem służb sanitarnych jeśli z duszą wolną od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki komunikacji z celebracją Mszy świętej, nabożeństwem Różańca, Drogi Krzyżowej czy z innymi formami pobożności, albo jeśli przynajmniej odmówią Wierzę w Boga, Ojcze nasz oraz modlitwę do Błogosławionej Dziewicy Maryi, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i w miłości do braci, z chęcią wypełnienia zwykłych warunków odpustu (spowiedź sakramentalna, komunia eucharstyczna i modlitwa według intencji Ojca świętego) jak tylko będzie to możliwe”.

Tym samym odpustem są także objęci “pracownicy służby zdrowia, członkowie rodziny i ci, którzy na wzór Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się pacjentami zakażonymi koronawirusem, zgodnie ze słowami Boskiego Odkupiciela: «Nikt nie ma miłości większej niż ta: oddać życie przyjaciół swoich»(J 15, 13)”. 

Co więcej, Penitencjaria chce objąć także możliwością odpustu zupełnego wszystkich wiernych, którzy “modlą się o zanik epidemii, ulgę w cierpieniu dla tych co chorują oraz życie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”, na Różańcu, odprawiając Drogę Krzyżową, uczestnicząc w Adoracji Eucharystycznej, przez pół godziny czytając Pismo Św. albo adorując Najświętszy Sakrament, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Drugi dokument opublikowany dzisiaj to Nota regulująca kwestie spowiedzi w czasie epidemii koronawirusa. Odnosi się ona do powagi obecnych okoliczności szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych infekcją pandemiczną. Do czasu powrotu sytuacji do normalności Nota przypomina, że biskupi diecezji najbardziej cierpiących z powodu pandemii, mają możliwość udzielenia zgody na spowiedź generalną, czyli rozgrzeszenie bez konieczności wyznania grzechów ze strony penitenta. Wymienia tu m.in. sytuację udzielania rozgrzeszenia dla pacjentów szpitala zakaźnego, izolowanych od wszystkich. Tę kwestię reguluje już sam Katechizm Kościoła Katolickiego, przypominając, że po udzielonej w takim niebezpieczeństwie spowiedzi generalnej, wierny powinien w dogodnych okolicznościach przystąpić ponownie do spowiedzi indywidualnej. 

Przypomina też, że biskupi diecezjalni powinni przekazać kapłanom i penitentom uwagi dotyczące bezpiecznej celebracji spowiedzi indywidualnej, takiej jak spowiedź poza konfesjonałem, w miejscu dobrze wentylowanym, przyjęcie odpowiedniej odległości, używanie maseczek ochronnych, bez uszczerbku dla absolutnej uwagi poświęconej ochronie pieczęci sakramentalnej i niezbędnej dyskrecji.

Pełna treść dokumentów w języku włoskim:

♦ Dekret

♦ Nota

ad/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap