Franciszek: Wśród chrześcijan nie powinno być różnic i konfliktów

Do odkrycia na nowo piękna bycia dziećmi Bożymi, braćmi i siostrami między sobą, ponieważ jesteśmy włączeni w Chrystusa – zachęcił Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszej audiencji generalnej.

Fot Santiago Mejía LC / Cathopic

Papież kontynuował cykl katechez poświęcony omówieniu Listu do Galatów. Różnice i konflikty, tworzące podziały, nie powinny mieć miejsca wśród wierzących w Chrystusa. Naszym powołaniem jest raczej ukonkretnienie i uwidocznienie wezwania do jedności całego rodzaju ludzkiego – podkreślił Franciszek.

Komentując słowa o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa pozwoliła nam stać się prawdziwie dziećmi Boga Ojciec Święty zachęcił, by z wdzięcznością wspominać nasz chrzest, w którym otrzymaliśmy godność synowską. Ci, którzy go przyjmują, zostają przemienieni w głębi swego bytu, w swoim wnętrzu, i otrzymują nowe życie, właśnie takie, które pozwala im zwracać się do Boga i wzywać Go imieniem «Abba, Ojcze» (por. Ga 4, 6) – stwierdził papież.

Następnie Franciszek przypomniał, że chrzest usuwa wszelkie różnice etniczne czy społeczne. Równość w Chrystusie przezwycięża różnice społeczne między płciami, ustanawiając równość między mężczyzną a kobietą, która była rewolucyjna w tamtych czasach i wymaga umocnienia także dzisiaj – podkreślił Ojciec Święty. Wskazał zarazem, że równość ta wypływa z faktu, iż człowiek ochrzczony w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.

Reklama
Reklama

Różnice i konflikty, tworzące podziały, nie powinny mieć miejsca wśród wierzących w Chrystusa. Naszym powołaniem jest raczej ukonkretnienie i uwidocznienie wezwania do jedności całego rodzaju ludzkiego (por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konst. Lumen gentium, 1). Wszystko, co pogłębia różnice między ludźmi, często powodując dyskryminację, to wszystko przed Bogiem, nie ma już żadnych podstaw, dzięki zbawieniu dokonanemu w Chrystusie. Liczy się wiara, która działa poprzez podążanie drogą jedności wskazaną przez Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest stanowcze podążanie tą drogą – powiedział papież na zakończenie swej katechezy.

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę