Franciszek o Tatrach: Pośród lasów i szczytów, które sięgają nieba, Bóg wydaje się bliższy

Do krzewienia pokoju, braterstwa w oparciu o korzenie chrześcijańskie, sprawiedliwości i solidarności oraz pielęgnowania piękna bycia razem zachęcił Ojciec Święty przedstawicieli słowackiego życia społecznego i politycznego. Nawiązał też do tatrzańskich szczytów, gdzie „Bóg wydaje się bliższy”. Franciszek spotkał się z nimi w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego w Bratysławie.

Fot: Pixabay.com/JerzyGorecki

Przy wejściu do Pałacu dwoje dzieci wręczyło Ojcu Świętemu chleb i sól. Odegrano hymny Słowacji i Watykanu. Potem nastąpiła prezentacja delegacji. Następnie pani prezydent i papież udali się do Złotej Sali Pałacu Prezydenckiego na prywatne spotkanie. Po wejściu papież wpisał się do Księgi Honorowej. „Jako pielgrzym do Bratysławy, z uczuciem obejmuję naród słowacki i modlę się za ten kraj o starożytnych korzeniach i młodym obliczu, aby był przesłaniem braterstwa i pokoju w sercu Europy” – napisał Franciszek.

Na zakończenie spotkania pani prezydent z papieżem przeszli do Sali Zielonej, gdzie wymieniono prezenty i pani prezydent przedstawiła swoją rodzinę. Papież ofiarował pani prezydent medal wybity z okazji wizyty apostolskiej na Słowacji. W centrum medalu znajduje się wizerunek Matki Bożej Siedmiobolesnej, Patronki Słowacji. W tle wizerunku znajduje się podwójny krzyż, jeden z symboli kraju. Na obrzeżach medalu zamieszczono datę i napis „Podróż Apostolska na Słowację”.

Papież nawiązał do bogatych dziejów Słowacji, jej chrześcijańskich korzeni i podkreślił, że wzywają one ten kraj do bycia orędziem pokoju w sercu Europy, aby „wyróżniała się solidarnością, która przekraczając jej granice, może na nowo wprowadzić ten kontynent do centrum historii”.

Reklama
Reklama

Mówiąc o dziedzictwie Apostołów Słowian, świętych Cyryla i Metodego, Franciszek zachęcił Słowaków do bycia dziś znakiem jedności i zarzewiem braterstwa. Zachęcił do szczególnej troski o najsłabszych. Ojciec Święty przypomniał, że w ujęciu chrześcijańskim „najsłabsi nie są postrzegani jako ciężar czy problem, lecz jako bracia i siostry, którym należy towarzyszyć i o których należy się troszczyć”. Podkreślił znaczenie sprawiedliwości, o dawaniu każdemu szansy samorealizacji. W tym kontekście zaapelował o walkę z korupcją.

Papież pokreślił także konieczność zapewnienia wszystkim pracy, „aby nikt nie czuł się zepchnięty na margines i nie był zmuszony do opuszczenia rodziny i ojczyzny w poszukiwaniu lepszego losu”. Ojciec Święty zaapelował ponadto o solidarność i pobudzanie zwłaszcza młodzieży do troki o innych. Życzę wam, abyście nigdy nie pozwolili, żeby aromatyczne smaki waszych najlepszych tradycji zostały zepsute przez powierzchowność konsumpcji i zysków materialnych. Ani przez kolonizację ideologiczną – powiedział Franciszek. Zachęcił, by nie kierować postępu wyłącznie na zyski, a praw wyłączeni na potrzeby partykularne, lecz iść drogą ewangelicznych Błogosławieństw, z których wypływa chrześcijańska wizja społeczeństwa. Wskazał na potrzebę otwartości, dochowując wierności korzeniom.

Papież nawiązał do tatrzańskich szczytów, gdzie Bóg wydaje się bliższy. Życzę wam, abyście to uczynili ze wzrokiem skierowanym ku górze, jak wówczas, gdy patrzycie na wasze wspaniałe Tatry. Tam, pośród lasów i szczytów, które sięgają nieba, Bóg wydaje się bliższy, a stworzenie objawia się jako nietknięty dom, który na przestrzeni wieków gościł tak wiele pokoleń. Wasze góry łączą w jeden łańcuch różnorodne szczyty i krajobrazy, przekraczają granice kraju, by łączyć w pięknie różne narody. Pielęgnujcie to piękno, piękno bycia razem. Wymaga to cierpliwości i wysiłku, odwagi i dzielenia się, energii i kreatywności. Ale Niebo błogosławi właśnie to ludzkie dzieło – podkreślił Ojciec Święty na zakończenie swego przemówienia do słowackich polityków.

Reklama
Reklama

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę