Nasze projekty

Co Stanisław Kostka ma wspólnego z Wiedniem?

W Wiedniu właśnie rozpoczęła się uroczysta oktawa św. Stanisława Kostki, po raz drugi w historii po polsku. Stolica Austrii odegrała znaczącą rolę w życiu młodego Stanisława i jest miejscem żywego kultu późniejszego jezuity.

Kaplica św. Stanisława Kostki w Wiedniu/ fot. Joanna Łukaszuk-Ritter, Family News Service

Do Wiednia trzynastoletni Staś Kostka przyjechał wraz ze swoim starszym bratem Pawłem w 1564 roku, aby rozpocząć naukę w prestiżowym Collegium Nobilium ojców jezuitów i spędził tam trzy lata. W XV i XVI wieku młodzież szlachecka często wyjeżdżała na studia zagraniczne, a jezuickie kolegium w Wiedniu nie tylko wyróżniało się poziomem edukacji, ale dobrym wychowaniem katolickim. Jan Kostka również zdecydował się wysłać tam synów na dalsze nauki, bo – jak wiemy ze świadectwa Pawła – na wychowaniu dzieci w wierze katolickiej mu zależało.

ZOBACZ: Mniej świata, więcej nieba! Św. Stanisław Kostka

Piękna, rokokowa kaplica pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Wiedniu stoi w miejscu, gdzie Staś mieszkał, po zamknięciu internatu. To mieszkanie było świadkiem wielu jego zmagań i trudności, gdy po ascetycznym życiu zapadł na zdrowiu i gdy bardzo go nękano za głęboko religijny styl życia. Tu odkrywał swoje powołanie do zakonu jezuitów i stąd wyruszył do Rzymu, aby je zrealizować. Tu w ciężkiej chorobie miał wizję Matki Bożej z Dzieciątkiem, która utwierdziła w nim powołanie zakonne.

Reklama

Właśnie ta kaplica co roku gromadzi wiernych na oktawę św. Stanisława Kostki, rozpoczynaną w dniu liturgicznego wspomnienia świętego, obchodzonego w Austrii 13 listopada. W tym roku także w języku polskim. W oktawę można się włączyć poprzez transmisję polonijnego Radia Droga (radiodroga.net).

Kaplica św. Stanisława Kostki w Wiedniu/ fot. Joanna Łukaszuk-Ritter/ Family News Service

Joanna Łukaszuk-Ritter z wiedeńskiego Radia Droga wyjaśnia, że, „w tym roku, obok codziennych nabożeństw sprawowanych w języku niemieckim m. in. przez wiedeńskich jezuitów, odbędzie się już po raz drugi w historii istnienia tej kaplicy oktawa w języku polskim. Msze święte oraz modlitwy różańcowe transmitowane będą za pośrednictwem polonijnego katolickiego Radia Droga (radiodroga.net), które jest inicjatorem polskiej oktawy”.

Redaktor dodaje, że uroczystości oktawy św. Stanisława Kostki obchodzone są w tym szczególnym miejscu corocznie od co najmniej połowy XIX wieku. Wierni, w tym również członkowie rodziny Habsburgów, licznie pielgrzymowali do tego świętego miejsca oddając cześć relikwiom świętego z Rostkowa i biorąc udział zarówno we Mszach św. jak i w adoracji Najświętszego Sakramentu – wyjaśnia Joanna Łukaszuk-Ritter. Dokument papieski „Ad perpetuam rei memoriam” z 1877 roku daje kaplicy szczególny przywilej. Wierni nawiedzający tę kaplicę 13 listopada, w święto św. Stanisława Kostki, oraz w następujących po nim siedmiu dniach, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami – mówi Łukaszuk-Ritter.

Reklama

W Polsce święto liturgiczne św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski jest obchodzone 18 września.

Family News Service

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę