Polska młodzież jest coraz mniej religijna

Już niemal co trzeci młody człowiek w Polsce deklaruje się jako niewierzący w Boga, zaś tylko 63 proc. deklaruje się jako wierzący - wynika z najnowszych badań CBOS. Zdaniem dyrekotora ISKK grupa niewierzących stale rośnie.

Polub nas na Facebooku!

Dzisiejsza młodzież względem tej z końca minionego stulecia jest znacznie mniej religijna. Wyraźnie rośnie grupa, która deklaruje się jako niewierząca i niepraktykująca. Stanowi ona już niemal 1/3 całej młodzieży. Jako głęboko wierzący i wierzący łącznie określiło się w 2018 r. 63% uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, podczas gdy w 2008 r. było ich 81%. Coraz mniej młodych chodzi też na religię – w 2018 r. zadeklarowało to 70%, a jeszcze w 2010 – 93% – wynika z badania CBOS zrealizowanego w ramach projektu „Młodzież”.

Najnowsze badanie zostało przeprowadzone jesienią ub. roku na ogólnopolskiej losowej próbie 80 dziennych szkół ponadgimnazjalnych różnego typu (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Szkoły, a w nich klasy, były losowane do badania. Próba objęła 1609 uczniów ostatnich klas tychże szkół.

Komentując te wyniki ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego zauważa, że to już kolejne młode pokolenie Polaków, które podlega głębokim przemianom pod względem religijnym. Jego zdaniem rysuje się wyrazisty trend, że dzisiejsza młodzież względem tej z końca minionego stulecia jest znacznie mniej religijna. Wyraźnie rośnie grupa młodzieży, która deklaruje się jako niewierząca i niepraktykująca i stanowi ona grupę już niemal 1/3 całej młodzieży. Największemu osłabieniu podlegają przede wszystkim praktyki religijne. W 1996 r. 62 proc. młodzieży deklarowało, że chodzi co tydzień do kościoła, obecnie jest to 35 proc. Ponad połowa młodzieży w największych miastach w ogóle nie praktykuje swojej wiary.

Z drugiej strony, z badań CBOS wynika, że mimo powiększającej się grupy młodzieży niereligijnej, nie zmniejsza się grupa młodzieży najbardziej religijnej. Potwierdza to proces obserwowany również w innych badaniach, który można by nazwać polaryzacją religijną młodzieży. Polega ona na tym, że zmniejsza się grupa osób o średnich wskaźnikach religijności, rośnie zaś grupa osób niereligijnych przy utrzymywaniu się grupy o najwyższej religijności.

W deklarowanym uczestnictwie w lekcjach religii widać wyraźnie cezurę roku 2010. Do tego momentu rosło uczestnictwo w lekcjach religii do ponad 90 proc. i od tego momentu obserwujemy wyraźne zmniejszanie się uczestnictwa w lekcjach religii, które wynosi obecnie 70%. W największych miastach już mniejszość (44 proc.) młodzieży deklaruje udział w lekcjach religii.

Stosunek do lekcji religii zawiera w sobie nie tylko religijność, ale również nastawienie do Kościoła jako instytucji mającej swoją rolę społeczną. Rok 2010 jest momentem, od którego wyraźnie rośnie negatywne nastawienie do Kościoła. Wiąże się to z głębokimi procesami społecznymi oraz słabnącą rolą Kościoła w integrowaniu ogółu polskiego społeczeństwa.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Jutro wicepremier Piotr Gliński złoży wizytę w Watykanie

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej a Papieską Radą ds. Kultury to główny punkt jednodniowej wizyty prof. Piotra Glińskiego w Rzymie, która odbędzie się 7 czerwca.

Polub nas na Facebooku!

W dokumencie obie strony deklarują ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. angażowanie się w konserwację i renowację zabytków i dzieł sztuki ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski, również poza jej granicami. Podczas wizyty w Watykanie wicepremier odwiedzi także grób Ojca Świętego Jana Pawła II.

W liście intencyjnym strony deklarują m.in. współpracę w dziedzinie muzealnictwa, wspieranie wymiany specjalistów w dziedzinie konserwacji i ochrony dziedzictwa, a także realizowanie wspólnych projektów służących lepszemu poznaniu i wykorzystaniu polskich dóbr kultury w Stolicy Apostolskiej oraz dóbr kultury Kościoła katolickiego w Polsce.

Rzeczpospolita Polska oraz Stolica Apostolska będą m.in. angażować się w konserwację i renowację miejsc historycznych, zabytków architektury oraz dzieł sztuki szczególnie ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski, także poza jej granicami. Obie strony deklarują również wsparcie organizacji spotkań pomiędzy wybitnymi przedstawicielami świata sztuki.

List intencyjny w siedzibie Papieskiej Rady ds. Kultury podpiszą minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Gianfranco Ravasi.

– To ważny dokument, ponieważ w relacjach z Watykanem podstawa prawna jest bardzo istotna, a my mamy, zwłaszcza w sferze kultury, bardzo wiele wspólnych spraw do rozwiązania, do popierania, do promowania – podkreślił wicepremier.

Wyjaśnił, że dokument “obejmuje kwestie muzealnictwa, konserwacji dzieł sztuki, kwestie szlaków papieskich”. – Taki list intencyjny to jest prawna podstawa do wielu różnych przedsięwzięć konkretnych, jeszcze rozwijających współpracę, zwłaszcza te szlaki kulturowe to jest ten obszar bardzo istotny, muzealnictwo, wypożyczanie np. dzieł sztuki, a Muzea Watykańskie to jest nieprzebrana skarbnica dzieł sztuki – podkreślił prof. Gliński.

Jak mówił, w Polsce “olbrzymia część naszej kultury jest związana z dziedzictwem Kościoła, sztuka sakralna, zabytki kościelne to są bardzo istotne elementy naszego dziedzictwa, więc to jest oczywiste”.
– Z drugiej strony nie wszyscy wiemy, czy nie wszyscy postrzegamy Watykan jako miejsce, które – oprócz tego, że jest miejscem kultu – jest siedzibą papieża, dla nas szczególnie miejsce bliskie od kilkudziesięciu lat z uwagi na osobę św. Jana Pawła II, ale Watykan jest też miejscem sztuki, to jest sanktuarium sztuki – wspaniałe zabytki, wspaniałe Muzeum Watykańskie, także tych wspólnych projektów, które planujemy, jest bardzo wiele i to jest oczywiste, że taki list ułatwi tę współpracę – zaznaczył Piotr Gliński.

Podczas wizyty wicepremier odwiedzi grób św. Jana Pawła II znajdujący się w kaplicy św. Sebastiana w bazylice św. Piotra. W Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu minister kultury spotka się z ks. rektorem Tomaszem Paluchem OP i obejrzy wyjątkowe pamiątki z czasów studenckich Karola Wojtyły – m.in. jego oryginalny dyplom i indeks.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap