Nasze projekty

Małe grupy, dodatkowe msze. Jak będą wyglądać pierwsze komunie?

Maj i czerwiec to czas pierwszych komunii świętych. Dlatego biskupi polskich diecezji przypominają o zachowywaniu zasad sanitarnych oraz organizowanie uroczystości w mniejszych grupach, indywidualnie lub na dodatkowych mszach.

Jak czytamy w komunikacie diecezji płockiej, to proboszczowie parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci decydują o formie i terminie uroczystości, ale należy je organizować z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych np. w mniejszych grupach lub indywidualnie, na dodatkowych mszach świętych w niedzielę lub w innych dniach tygodnia. „Niezależnie od wybranej formuły uwzględniającej specyfikę danej parafii, należy zachować daleko posuniętą ostrożność” – podkreśla ks. Piotr Grzywaczewski, kanclerz kurii płockiej.

Duchowny przypomniał również, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”, o czym przypomina instrukcja o pierwszej spowiedzi oraz komunii świętej z 43. Synodu Diecezji Płockiej. W czasie pandemii przygotowanie dzieci w parafiach jest utrudnione, a kontakt z katechetami ograniczony, dlatego duchowny zachęca rodziców, aby „troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary”.

Zalecenia biskupa kieleckiego

Biskup kielecki Jan Piotrowski zaleca, aby proboszczowie ustalali terminy uroczystości w porozumieniu z rodzicami dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii, a „w sytuacji, gdy nie będzie jednomyślności, co do jednego terminu, to dla pozostałej grupy dzieci (…) należy ustalić nowy termin I Komunii Świętej w późniejszym czasie, ale nie później niż do końca 2021 roku”.

Reklama

Jednocześnie przypomina, że w czasie organizacji uroczystości trzeba uwzględnić aktualnie obowiązujące zasady sanitarne. Jeśli restrykcje i okoliczności będą tego wymagały, „należy organizować uroczystość I Komunii Świętej w mniejszych grupach”.

Bp Piotrowski podkreśla także, że obowiązek przygotowania dzieci do pierwszej komunii świętej spoczywa przede wszystkim na rodzicach. „W tym obowiązku rodzice są wspomagani przez księży, siostry zakonne, czy katechetów świeckich” – zaznaczył. Do proboszcza należy „zweryfikowanie odpowiedniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej i przyjęcia I Komunii Świętej”.

Jak zaleca ordynariusz kielecki, przygotowanie prowadzone w parafiach powinno odbywać się w formie zdalnej lub w małych grupach. Przed pierwszą komunią dzieci przystępują do spowiedzi, która – jak podkreślił – powinna zostać zorganizowana z zachowaniem wymaganych środków sanitarnych.

Reklama

„Zapraszam i zachęcam dzieci wraz ze swoimi rodzicami, aby poprzez modlitwę i wspólne przeżywanie Mszy św. przygotowywały się do dobrego przyjęcia tego sakramentu” – napisał bp Piotrowski.

Przygotowania w diecezji radomskiej

W komunikacie do wiernych biskup diecezji radomskiej poprosił o zwiększenie liczby dni i godzin, w czasie których będą organizowane komunie, oraz o przestrzeganie obostrzeń co do liczby osób zgromadzonych w kościele podczas liturgii.

Bp Marek Solarczyk podkreślił, że terminy i zasady przygotowania uroczystości powinni ustalić duszpasterze w porozumieniu z rodzicami dzieci. Przypomniał, że „sprawowanie sakramentów świętych, w każdym czasie wymaga usilnej troski o przekazanie duchowego bogactwa łaski Boga oraz jest świadectwem odpowiedzialności wspólnoty Kościoła za owocne przygotowanie i godne przeżycie tajemnic wiary przez wiernych”.

Reklama

kh/KAI/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę