Nasze projekty

W jakiej sytuacji ksiądz może odmówić udzielenia Komunii św.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego istnieją sytuacje, w których kapłan może w trakcie Mszy św. odmówić udzielenia Komunii św. wiernemu, który do niej podszedł. Wszystko reguluje Kanon 915.

Reklama

Kanon 915 stanowi:

„Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”

Komentarz zaś wyjaśnia, że „Kanon ten odnosi się w ścisłym znaczeniu do kar ekskomuniki lub interdyktu, które są karami pozbawiającymi prawa przyjmowania sakramentów (kan. 1331 i 1332)” Dalej też precyzuje się, że chodzi o następujące przypadki:

Reklama

1. wszelki interdykt lub ekskomunika ferendae sententiae, 2. te same kary latae sententiae, ale deklarowane, 3. jawny grzech ciężki, w którym ktoś trwa uporczywie.

Ekskomunika ferendae sententiae to taki rodzaj kary kościelnej, który wchodzi w życie dopiero po oficjalnym nałożeniu, natomiast latae sententiae następuje przez sam fakt popełnienia danego czynu. W przypadku Kanonu 915 sprecyzowano jednak, że kara latea sentnentiae musi zostać zadeklarowana, aby skutkowała obowiązkiem odmowy udzielenia wiernemu Komunii św. – wyjaśnia zapytany przez nas prawnik kościelny. 

– W pozostałych sytuacjach, w tym także przy publicznie głoszonych poglądach, nawet częściowo sprzecznych z nauczaniem Kościoła, trudno jednoznacznie ocenić czy zaistniała ekskomunika. Ekspertyzy kanonistów podkreślają w tym miejscu przede wszystkim, że decyzja o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do sakramentów nie należy do swobodnej decyzji samego szafarza. Szafarz w tym zakresie musi ściśle przestrzegać dyscypliny Kościoła katolickiego. Warto również dodać, że jeśli katolik podchodzi do Komunii świętej niegodnie to bierze odpowiedzialność we własnym sumieniu – wyjaśnia prawnik.

Reklama

ad/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę