Biskupi za zbieraniem podpisów ws. ochrony życia

Bp Tomasik popiera organizowanie zbiórek podpisów pod projektem ustawy "Zatrzymaj Aborcję". Do wiernych został skierowany specjalny apel. O potrzebie ochrony ludzkiego życia wypowiedział się również arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi.

Polub nas na Facebooku!

W słowie do wiernych bp Henryk Tomasik nawiązał do ostatniego zebrania Konferencji Episkopatu Polski, które zapoznało się z obywatelską inicjatywą ustawodawczą “Zatrzymaj Aborcję”. Jej celem jest zwiększenie ochrony życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej.

– Mamy zapewne w pamięci słowa naszego rodaka Jana Pawła II, który tak wiele razy podkreślał, że jeśli naruszy się prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka – czytamy w odezwie ordynariusza radomskiego.

 

Bp Tomasik pisze, że “nie możemy zapominać o tym, że życie jest darem danym nam od Boga, a Kościół ma obowiązek bronić prawa do życia”. – Dlatego z całego serca popieram organizowanie zbiórek podpisów pod projektem ustawy “Zatrzymaj Aborcję” na terenie naszej diecezji oraz błogosławię wszystkim, którzy walczą o prawa nienarodzonych dzieci. Jednocześnie bardzo proszę wszystkich księży proboszczów oraz was drodzy parafianie o gorliwe zaangażowanie się w przedstawioną inicjatywę oraz modlitwę – zachęcił bp Tomasik.

 

O potrzebie ochrony ludzkiego życia mówi również abp Zbigniew Stankiewicz z Rygi. – Obowiązkiem Kościoła jest obrona ludzkiego życia. Wołamy o pomstę do nieba, jeżeli dopuszczamy do zabójstwa tych, którzy nie mogą się bronić. Współczesna cywilizacja jest skupiona na prawach człowieka, ale są to prawa tylko dla najsilniejszych. Moim obowiązkiem jest uwrażliwienie ludzkich sumień na ten problem. Mówi się o prawie kobiety do własnego brzucha ignorując jednocześnie nienarodzonego, który ma swoje prawa, który nie może się obronić – powiedział abp Stankiewicz, który był gościem Radia Plus Radom.

Abp Stankiewicz przyznał, że żyje, bo jego mama odmówiła aborcji. – Kiedy zaszła w kolejną ciążę, lekarka zaleciła jej aborcję ze względów zdrowotnych. Wybrała jednak moje życie – podkreślił łotewski hierarcha o polskich korzeniach.

 


rm / Radom

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Katolickie parafie wydały 2,7 tys. czasopism – RAPORT

W Polsce wydawanych jest ponad 500 czasopism o tematyce religijno-teologicznej. Katolickie parafie wydały w ub. roku w wersji papierowej 2,7 tys. tytułów periodyków o łącznym nakładzie 13,9 mln egz. Kościoły i związki wyznaniowe prowadzą też w naszym kraju aktywną działalność muzealną - wynika z raportu "Kultura w 2016 r." opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Krakowie.

Polub nas na Facebooku!

Raport „Kultura w 2016 r.” przedstawia wybrane obszary działalności instytucji kultury w Polsce oraz wskaźniki dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. Porusza m.in. kwestię kondycji rynku wydawniczego, kinematografii, wydatków na kulturę i instytucji muzealnych oraz radiofonii i telewizji.

Na rynku wydawniczym książek i broszur w 2016 r odnotowano wzrost liczby wydawanych tytułów. W stosunku do 2015 r. liczba tytułów wydawnictw nieperiodycznych zwiększyła się o 2,3%, wzrosła również, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba tytułów wydań pierwszych (o 1,1%), które stanowiły 90,3% wszystkich wydanych pozycji.

W 2016 r. nieznacznie zmniejszyła się liczba wydawanych w Polsce tytułów czasopism – o 25 w stosunku do roku poprzedniego (z 7 132 w 2015 r. do 7 107 w 2016 r.). Dominującą grupą tytułów wydawanych czasopism według działów klasyfikacji UNESCO były tytuły z działu „Socjologia. Statystyka” – 2 227 tytułów (31,3% wszystkich tytułów czasopism), „Nauki medyczne. Zdrowie publiczne” – 508 tytułów (7,1%) oraz „Religia. Teologia” – 505 tytułów (7,1%).

 

W raporcie, za Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego, zebrano także informacje dotyczące wydawnictw parafialnych w 2016 r.

Parafie Kościoła katolickiego wydały w wersji papierowej 2,7 tys. tytułów czasopism o łącznym nakładzie 13,9 mln egz. Opublikowano 0,4 tys. tytułów książek i 2,0 tys. tytułów broszur w nakładzie – odpowiednio: 386,2 tys. i 2 566,0 tys. egz. Wśród innych wydawnictw papierowych (2,3 tys. tytułów w nakładzie 3 139,9 tys. egz) takich jak kalendarze, informatory, modlitewniki, śpiewniki, kartki świąteczne etc., 25% stanowiły kalendarze parafialne, a 24% informatory i foldery.

 

W wersji elektronicznej parafie wydały 675 tytułów czasopism (w tym 634 tytuły udostępniono na stronie internetowej), 21 tytułów książek i 93 tytuły broszur (w tym łącznie 103 tytuły udostępniono w Internecie) oraz 662 tytuły innych wydawnictw (w tym 659 zamieszczono na stornie internetowej).

 

Własną stronę internetową w 2016 r. posiadało 55,1% parafii (a 6,2% – w przygotowaniu), najwięcej w woj. śląskim (72,7% parafii) i małopolskim (66,0%). Własny profil na portalach społecznościowych (głównie na Facebooku) posiadało 16,5% parafii, najwięcej w woj. mazowieckim (21,0%) i zachodniopomorskim (20,5%).

 

Kościoły i związki wyznaniowe – ze względu na dziedzictwo materialne, jakim dysponują – są także podmiotami prowadzącymi bardzo aktywną działalność muzealną.

Według ustawy z 1996 r. o muzeach, taki mianem określane są jednostki organizacyjne nienastawione na osiąganie zysku, których celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury oraz umożliwianie korzystania ze zbiorów.

Oprócz państwa, właścicielami i organizatorami muzeów mogą być organizacje społeczne, fundacje czy Kościoły i związki wyznaniowe.

 

Według stanu z 31 grudnia 2016 r., w Polsce prowadziły działalność 944 muzea (łącznie z oddziałami), o 18 więcej niż w 2015 r., z czego 79,6% należało do sektora publicznego. Organizatorem zdecydowanej większości instytucji publicznych były jednostki samorządu terytorialnego (80,6%).

W ramach sektora prywatnego organizatorami muzeów były najczęściej osoby fizyczne (przeszło 1/3 prywatnych muzeów), organizacje społeczne, polityczne i związki zawodowe (31%) oraz Kościoły i związki wyznaniowe (prawie co szóste).

Muzea o najwyższej frekwencji w ub. roku to: Muzeum Pałac w Wilanowie w Warszawie (prawie 3,1 mln zwiedzających), Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (2,1 mln) i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (2,05 mln). Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i Muzeum Powstania Warszawskiego zwiedziło odpowiednio 583 tys. i 554 tys. osób.

 

Na 26. miejscu sklasyfikowano Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z 267 tys. zwiedzających.

W aneksach do raportu wskazano, że kościelne instytucje (m.in. diecezje, zakony i zgromadzenia zakonne) są ponadto kustoszami wielu obiektów uznanych za pomniki historii oraz wpisanych na listę UNESCO.

Do tych pierwszych należą m.in. zespół opactwa benedyktynów w Lubiniu, Święty Krzyż, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny czy katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie.

Do tych drugich – m.in. kalwaryjski park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, czy cerkwie greckokatolickie w Owczarach, Powroźniku czy Turzańsku.

 

Raport “Kultura w 2016 r.” jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.


lk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap