Nasze projekty

Kard. Nycz: szkoły katolickie na polskim rynku są znaczącymi szkołami

"Szkoły katolickie chcą wytyczać drogi do tego, w jaki sposób kształcić młode pokolenie. I to nie tylko chodzi o szukanie nowych metod nauczania, tylko na jakie wartości nakierowywać młodego człowieka" – mówił kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. w katedrze polowej.

fot. Konferencja Episkopatu Polski/Flickr

Eucharystia poprzedziła konferencję upamiętniającą 250. rocznicę śmierci założyciela Collegium Nobilium. W imieniu biskupa polowego Wiesława Lechowicza zebranych w katedrze polowej powitał jej proboszcz, ks. płk Sebastian Piekarski.

Odprawiam tę Mszę św. z okazji rozpoczęcia konferencji zorganizowanej w 250. rocznicę śmierci ks. Stanisława Konarskiego, ale także w intencji ojców pijarów i młodzieży związanej z ks. Stanisławem Konarskim, bo rzeczywiście dla edukacji i oświaty to jest latarnia morska i przewodnik ponadczasowy – powiedział na rozpoczęcie Mszy św. kard. Nycz.

W liturgii uczestniczyli: Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki, kadra, wychowawcy i uczniowie szkół pijarskich, a także Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie i Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów w Warszawie.

Reklama

W homilii metropolita warszawski przypomniał, że przez wiele stuleci Kościół zajmował się kształceniem ludzi, a w późniejszym czasie ten obowiązek wzięło na siebie państwo. Wyjaśnił, że obecna katedra polowa, czyli kościół przy ul. Długiej był niegdyś częścią kompleksu pijarskiego ze słynnym Collegium Nobilium, utworzonym w 1740 r. przez ks. Stanisława Konarskiego na potrzeby kształcenia synów z rodzin magnackich i szlacheckich. Konferencja przybliży okoliczności powstania tego wielkiego dzieła, za które jesteśmy Panu Bogu wdzięczni – powiedział.

„Szkoły katolickie na polskim rynku są znaczącymi szkołami”

Zdaniem kard. Kazimierza Nycza zadaniem szkół katolickich jest wszechstronna edukacja, związana nie tylko z wiedzą, ale etyką i moralnością. Szkoły katolickie na polskim rynku są znaczącymi szkołami. Chcą wytyczać drogi do tego, w jaki sposób kształcić młode pokolenie. I to nie tylko chodzi o szukanie nowych metod nauczania, tylko na jakie wartości nakierowywać młodego człowieka i jaką wiedzę w jego życie wpisywać tak, żeby ona potem mu służyła. W tej dziedzinie mamy we współczesnym świecie bardzo dużo zawirowań i problemów – zauważył metropolita warszawski.

Jak podkreślił hierarcha, ks. Stanisław Konarski „był wielkim człowiekiem, intelektualistą i wielkim propaństwowcem, z którego wzoru mogli by brać przykład współcześni”. Miał jasny plan budowania Rzeczpospolitej na fundamencie wartości. Nie zawsze go słuchano i w tym znaczeniu dla niego ważne było to wszystko, co prawdziwie służyło dobru państwa. Wiele dzieł poświęcił temu tematowi. Jakże dzisiaj jest patronem aktualnym na nasze czasy w tym znaczeniu, że i dziś potrzebni są naszej Ojczyźnie prawdziwi propaństwowcy, którzy budując życie na właściwym fundamencie, służą naprawdę dobru Ojczyzny i jej przyszłości – powiedział metropolita warszawski.

Reklama

Na koniec życzył zebranym wsłuchiwania się w kierowane przez Boga do nas słowo. Módlmy się, byśmy zawsze byli wrażliwi na to, czego chce od nas Pan i abyśmy byli zdolni do zostawienia tego co drugorzędne w naszym życiu po to, aby wytrwać przy Chrystusie. Módlmy się za młodzież uczącą się w szkołach, za odpowiedzialnych za oświatę, ojców pijarów oraz tych, których ta konferencja ubogaci – powiedział.

Trwa międzynarodowa konferencja o ks. Stanisławie Konarskim

Eucharystię koncelebrowali ks. płk Kryspin, Rak, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk Sebastian Piekarski, a także liczne grono ojców pijarów z generałem zakonu o. Pedro Aguado Cuestą SP i prowincjałem polskiej prowincji zakonu o. Mateuszem Pindelskim SP.

Po zakończeniu Mszy św. medalami Ordynariatu Polowego „Milito pro Christo” odznaczeni zostali Sławomir Adamiec, Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie oraz Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów. Medale w imieniu biskupa polowego przekazali kard. Kazimierz Nycz i ks. płk Kryspin Rak.

Reklama

O. Mateusz Pindelski podziękował kard. Nyczowi w imieniu pijarów za sprawowaną Eucharystię i wręczył metropolicie warszawskiemu pamiątkowy medal obchodów 250. rocznicy śmierci ks. Stanisława Konarskiego. Taką samą pamiątkę z wyrazami wdzięczności za ugoszczenie w katedrze polowej przekazał bp. Wiesławowi Lechowiczowi na ręce ks. płk Kryspina Raka.

Uczestnicy liturgii udali się następnie do siedziby Akademii Teatralnej, gdzie rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja o założycielu Collegium Nobilium. Jak podkreślili organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ma być ona przestrzenią „do odpowiedzi na zagadnienia badane przez historyków pedagogiki i pedagogów, historyków myśli politycznej, historyków literatury, językoznawców i teatrologów”.

PRZECZYTAJ: “Do Syna swego nas prowadź”. Modlitewnik różańcowy

Ks. Stanisław Konarski (1700–1773) należał do zgromadzenia pijarów, był pedagogiem, reformatorem szkolnictwa, wykładowcą poezji i retoryki w szkołach pijarskich, autorem wielu podręczników i pisarzem politycznym. Wykształcenie zdobywał m.in. w Collegium Nazarenum w Rzymie i w najlepszych szkołach europejskich. Przez 26 lat był rektorem powołanej przez siebie w 1740 r. nowoczesnej uczelni Collegium Nobilium w Warszawie. Był prowincjałem pijarów w Polsce, a w latach 1750–55 przeprowadził gruntowną reformę szkolnictwa pijarskiego. W swojej twórczości publicystycznej zwracał uwagę na wychowanie patriotyczne i obywatelskie oraz na osiągnięcia nauki nowożytnej. Walczył o reformę sejmową, postulując zniesienie liberum veto. Jest uważany za czołowego prekursora polskiego oświecenia.

KAI,pa/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę