Nasze projekty

Gietrzwałd: tysiące wiernych na Dniu Pokutnym

Nabożeństwo pokutne pod przewodnictwem metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i z indywidualną spowiedzią zostało odprawione w sobotę w ramach Dnia Pokutnego w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Spowiedź odbywała się w warunkach polowych, a przystąpili do niej wierni zgromadzeni na gietrzwałdzkich błoniach.

Nabożeństwo pokutne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i z indywidualną spowiedzią było jednym z najważniejszych punktów Dnia Pokutnego w Gietrzwałdzie.

Na błoniach gietrzwałdzkich zgromadziły się tysiące wiernych. Podczas nabożeństwa dominikanin o. Stanisław Przepierski tłumaczył – nawiązując do hasła Dnia Pokutnego „Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej” – że podstawą do wszelkiej wolności jest odrodzenie ludzkich sumień. Polacy powinni o tym pamiętać, mając także w pamięci zgubne konsekwencje zepsucia moralnego, politycznego i społecznego, jakie doprowadziły do wymazania Rzeczpospolitej z mapy Europy na 123 lata.

Zakonnik w nawiązaniu do ślubów jasnogórskich króla Kazimierza, powtórzonych potem przez prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego nawoływał do naprawy postaw ludzkich wszystkich Polaków. Zwracał uwagę na potrzebę ochrony życia poczętego, wyzwalania się z nałogów, budowania wierności małżeńskiej, bycia przywiązanym do przeszłości, która jest źródłem dumy z dorobku narodowego wypracowanego przez przodków. Krytykował kult egoizmu i zapatrzenia się w siebie oraz niewrażliwość na potrzebujących i konsumpcjonizm.

Reklama

„Prośmy teraz Maryję tu, w Gietrzwałdzie, aby wyprosiła nam łaskę prawdziwej i szczerej spowiedzi, uwolnienia się z tego, co nas zniewala i zaproszenia Chrystusa w te wszystkie mechanizmy, ktore nas do tych osobistych zniewoleń doprowadzają, a co znajduje swoje przełożenie w życiu rodzinnym i społecznym” – mówił o. Przepierski.

Posługę udzielania sakramentu pokuty i pojednania poprzedziła prowadzona przez abp. Górzyńskiego modlitwa za samych kapłanów, aby „byli łagodni w pocieszaniu grzeszników, roztropni w zadawaniu pytań i wprawni w udzielaniu pouczeń”.

Spowiedź odbywała się w warunkach polowych. Udzielali jej – jak to zapowiadał wcześniej abp Józef Górzyński – zarówno kapłani z archidiecezji warmińskiej, jak i z innych diecezji. W trakcie spowiedzi odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Reklama

Ceremoniarze informowali, że kapłani będą spowiadali tak długo, jak będzie taka potrzeba ze strony wiernych, nawet po zakończeniu samego nabożeństwa.

KAI

Reklama
Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę