Nasze projekty

Coraz bliżej beatyfikacji ks. Streicha. Zginął podczas odprawiania Mszy św.

We wtorek, 21 listopada w Watykanie odbyła się dyskusja sprawie męczeństwa ks. Stanisława Streicha. Teolodzy wyznaczeni przez Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych zgodzili się, co do tego, że Sługa Boży poniósł męczeństwo za wiarę.

fot. domena publiczna/wikipedia.org

21 listopada w godzinach popołudniowych, w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie odbyła się dyskusja Komisji Teologów tzw. Kongres Szczególny Konsultorów Teologów nad Positio w sprawie męczeństwa ks. Stanisława Streicha. Wynik obrad jest jednogłośnie pozytywny – affirmative, a to oznacza, że teolodzy wyznaczeni przez Dykasterię zgodzili się, co do tego, że Sługa Boży poniósł męczeństwo za wiarę.

Ks. Stanisław Streich zginął podczas odprawiania Mszy św. Zabójca dwukrotnie strzelił do niego. Ksiądz Stanisław padł, a morderca zbliżył się i oddał jeszcze dwa strzały w plecy.

Dyskusja konsultorów teologów jest jednym z ważniejszych momentów w całym procesie kanonizacyjnym. Wcześniej ośmiu teologów i promotor generalny wiary (zwany potocznie advocatus diaboli) otrzymuje na trzy miesiące Positio kandydata do beatyfikacji, aby się z nią zapoznać i niezależnie od siebie wydać ocenę teologiczną, co do jego cnót lub męczeńskiej śmierci. Następnie podczas posiedzenia, w którym uczestniczy także relator sprawy (w tym przypadku o. Szczepan Praskiewicz OCD), podejmowana jest dyskusja i po przedstawieniu wszystkich głosów, teolodzy dokonują głosowania.

Reklama

Pozytywna decyzja Komisji Teologicznej oznacza, że sprawa beatyfikacji ks. Stanisława Streicha zostanie skierowana do Komisji Biskupów i Kardynałów. Jeżeli również wynik tej Komisji będzie pozytywny, to ostatnim krokiem w formalnym procesie beatyfikacyjnym będzie podpisanie przez papieża Dekretu o męczeństwie Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha.

PRZECZYTAJ: „Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem”. Bł. ksiądz Jan Macha

Stanisław Streich przyszedł na świat 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Po maturze przyjęto go do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, które ukończył 6 czerwca 1925 roku, przyjmując święcenia kapłańskie. W latach 1925−1927 był kapelanem sióstr elżbietanek oraz uczył religii w jednej z poznańskich szkół handlowych. W 1927 roku został wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, gdzie dał się poznać jako dobry kaznodzieja. Rok później wyjechał do Koźmina, aby nauczać religii w męskim seminarium nauczycielskim, a od 1929 roku objął wikariat w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu.

Reklama

Zginął w czasie odprawiania Mszy św.

Od początku 1932 roku był wikariuszem w poznańskiej parafii pw. św. Marcina, a po zdaniu egzaminu proboszczowskiego 1 lipca 1933 roku objął parafię w Żabikowie. Od razu podjął starania o wzniesienie w Luboniu nowego kościoła. W 1935 roku została erygowana − wyodrębniona z parafii pw. św. Barbary − parafia pw. św. Jana Bosko. Pierwszego października 1935 roku ks. Streich został jej pierwszym proboszczem.

27 lutego 1938 roku odprawiał Mszę św. dla dzieci. Po odejściu od ołtarza skierował się ku ambonie, aby przeczytać Ewangelię oraz wygłosić kazanie. W tym momencie zza pleców dzieci wyskoczył mężczyzna i dwukrotnie strzelił do księdza: trafił go w twarz, a druga kula utkwiła w niesionym przez niego ewangeliarzu. Ksiądz Stanisław padł, a morderca zbliżył się i oddał jeszcze dwa strzały w plecy. 3 marca odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, w którym uczestniczyło dwadzieścia tysięcy osób. Po Mszy św. ciało męczennika złożono do grobu przy kościele.

Proces beatyfikacyjny ks. Stanisława Streicha na szczeblu diecezjalnym trwał od 28 października 2017 r. do 13 kwietnia 2019 r.

Reklama

ks. Wojciech Mueller postulator/KAI

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę