Chrystusowy pokój nie polega na konformizmie

Studenci z duszpasterstw akademickich Krakowa zebrali się w środę wieczorem w kolegiacie św. Anny na wspólnym kolędowaniu z abp. Markiem Jędraszewskim. „Chrystus nie przyniósł pokoju polegającego na tym, że człowiek zachęcany jest do konformizmu czy udawania” – mówił do przybyłych metropolita krakowski.

Polub nas na Facebooku!

Abp Jędraszewski zwrócił uwagę, że okoliczność przyjścia Jezusa na świat – towarzyszące mu trudy i cierpienia – wskazują, że Bóg prowadzi dzieło zbawienia niekiedy na bardzo krzywych ludzkich drogach.

„To jest nauka, która ciągle dla nas musi być ważna, że nad wszystkim ostatecznie jest Pan Bóg. Chodzi o to, by umieć odczytać, czego On od nas chce i co chce osiągnąć przez naszą gotowość, by wypełnić Jego wolę” – tłumaczył. Hierarcha przypomniał też co oznacza pokój, który aniołowie głosili „ludziom Bożego upodobania”.

„Nie chodzi o to, co często słyszymy, że najważniejszy jest spokój. Nie spokój jest najważniejszy, bo spokój to może być wody, która w jakimś stawie się nie rusza, ale biada jej dotknąć. Najważniejszy jest pokój Boży” – nauczał.

Metropolita dodał, że pokój, który przynosi Nowonarodzony, nie zachęca do konformizmu, udawania czy unikania sytuacji, wymagających jednoznacznego opowiedzenia się po stronie dobra.

„Ten pokój domaga się byśmy byli otwarci na Boży głos i byli gotowi stać się znakiem sprzeciwu wobec zła tego świata. Byśmy nie bali się narazić. To wymaga trudu, ale to daje poczucie wewnętrznego pokoju. To jest najwspanialsza wartość, która jako przesłanie płynie do nas z Betlejem” – mówił.

Życzył studentom, aby ufali, że Bóg jest ostatecznie Panem dziejów każdego człowieka. „Żebyście mieli w sobie tego ducha wielbienia Boga za Jego miłość ku nam. By z tego wynikała wewnętrzna potrzeba, by być człowiekiem Bożego pokoju, czego tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat, zwłaszcza tam, gdzie są wojny, przemoc i nienawiść. To Boży pokój sprawi, że będziemy błogosławieni” – powiedział na zakończenie.

Jak podkreślali krakowscy żacy, spotkanie opłatkowe z metropolitą to możliwość odetchnięcia od codziennego zabiegania. „Śpiewanie kolęd coraz bardziej zanika, a przecież to przedłuża świąteczną atmosferę. Zbieramy tu również siły duchowe na nadchodzącą sesję. Integrujemy się też między sobą i mamy możliwość osobistego porozmawiania z naszym pasterzem i złożenia mu życzeń” – przyznała Luiza z duszpasterstwa akademickiego przy parafii św. Szczepana.


(KAI) luk / Kraków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Projekt “Zatrzymaj aborcję” skierowany do dalszych prac w Sejmie

Sejm skierował do dalszych prac w Sejmie zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej "Zatrzymaj aborcję" projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Za projektem, którego celem jest zniesienie dopuszczalności aborcji eugenicznej, głosowało 277 posłów, zaś za jego odrzuceniem w pierwszym czytaniu było 134 posłów.

Polub nas na Facebooku!

Głosowanie nad projektem poprzedziło wystąpienie przedstawicielki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Kai Godek, która argumentowała m.in., że w roku 2018 przypada także setna rocznica przyznania kobietom praw wyborczych, co oznacza dziś również prawo do głosowania za takimi fundamentalnymi kwestiami jak prawo do życia. – Apeluję do państwa, by na dalszym etapie projekt był procedowany bez zwłoki, bo co 8 godzin gdzieś w Polsce jest zabijany mały człowiek – mówiła Godek. Na temat projektu wypowiedzieli się także przedstawiciele klubów i kół poselskich.

Za skierowaniem projektu do dalszych prac parlamentarnych głosowało 277 posłów. Przeciw inicjatywie „Zatrzymaj aborcję”, a tym samym za jej odrzuceniem w pierwszym czytaniu, było 134 posłów, natomiast od głosu wstrzymało się 7 parlamentarzystów.

Zgodnie z wolą głosujących, Sejm skierował projekt “Zatrzymaj aborcję” do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny (tam odbędzie się drugie czytanie projektu) z zaleceniem zasięgnięcia opinii komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

“Zatrzymaj aborcję” jest obywatelską inicjatywą ustawodawczą zgłoszoną przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o tej samej nazwie. Ma ona jeden postulat – wykreślenie aborcji eugenicznej z polskiego prawa, czyli możliwości zabijania dziecka ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Na mocy tego zapisu zabija się 95 proc. dzieci poczętych w polskich szpitalach. Według danych Ministerstwa Zdrowia z 2016 r., 1042 na 1098 aborcji dotyczyło właśnie podejrzenia choroby lub niepełnosprawności.

Projekt zakłada zmianę ustawy z 7 stycznia 1993 r., znowelizowanej w 1996 r., o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wprowadzając do tejże trzy zmiany. Najistotniejszą z nich jest uchylenie art. 4a ust 1 pkt 2, brzmiącego: “Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Projekt ustawy zakazującej aborcji eugenicznej zgłoszony został przez inicjatywę ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”. Pod projektem podpis złożyło 830 tys. podpisów Polaków.


mip, lk / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap