Abp Stanisław Gądecki nowym przewodniczącym Episkopatu

Abp Stanisław Gądecki został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jego kadencja potrwa 5 lat - poinformował rzecznik KEP.

Polub nas na Facebooku!

Abp Stanisław Gądecki nowym przewodniczącym Episkopatu

Fot. Grzegorz Boguszewski – fotoKAI

Od 2004 r. przez dwie kadencji był zastępcą przewodniczącego KEP. Wyboru – dokonali w drugim głosowaniu biskupi zgromadzeni na 364. zebraniu plenarnym w Warszawie.

 

Abp Gądecki jest członkiem Rady Stałej KEP, przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa, członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, członkiem Rady Programowej KAI. Metropolita poznański jest także przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.

 

Urodził się 19 października 1949 r. w Strzelnie (woj. bydgoskie), święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1973 r. w Gnieźnie z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studiował biblistykę w Rzymie i Jerozolimie, w 1982 r. uzyskał doktorat z teologii biblijnej.

 

1 lutego 1992 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej a 25 marca 1992 r. udzielił mu sakry biskupiej. Dziesięć lat później – 28 marca 2002 r. – został ustanowiony arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jego dewizą biskupią są słowa "Czynem i prawdą".

 

Metropolita poznański od 2006 roku przewodniczy Komisji ds. Duszpasterstwa Episkopatu Polski, która co roku opracowuje program duszpasterski dla Kościoła w Polsce.

 

Abp Gądecki jest zdania, że odpowiedzią na wyraźne przejawy sekularyzacji i ateizacji musi być głoszenie kerygmatu, czyli podstawowych prawd Ewangelii, zwłaszcza wśród osób dorosłych, małżeństw i całych rodzin. Podsumowując tegoroczne obrady Komisji podkreślił, że program duszpasterski na 2014/2015 rok skoncentrowany zostanie przede wszystkim wokół tematyki nawrócenia. Będzie on istotnym elementem przygotowania się zarówno przez kapłanów, jak i wiernych świeckich do 1050. rocznicy chrztu Polski. Natomiast program duszpasterski na rok 2015/2016 będzie koncentrować się wokół hasła" "Nowe życie w Chrystusie".

Abp Gądecki zauważa też potrzebę powiązania ogólnopolskiego programu duszpasterskiego z duchowymi przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Szczególnej uwagi wymagają jednak konkretne przygotowania do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Metropolita poznański jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego tych obchodów. Jego zdaniem "fakt historyczny, jakim był chrzest Polski skłania do dyskusji na temat kondycji współczesnego chrześcijaństwa". Ocenia też, że "po ponad tysiącu lat jego trwania w sercu Europy trzeba zauważyć, że są pewne symptomy kryzysu tożsamości katolicyzmu w Polsce".

 

W niedawnym wywiadzie dla KAI wyraził obawę, że "wcielanie w życie stylu papieża Franciszka może okazać się dla naszego Kościoła niełatwym problemem" oraz że konieczna jest zmiana mentalności: zarówno sporej części duchowieństwa, osób życia konsekrowanego jak i świeckich. "Ewangelia domaga się, aby ubodzy byli w samym sercu Kościoła i to nie tylko jako obiekt domagający się pomocy, ale jako pełnoprawni członkowie wspólnoty" – mówił metropolita poznański. Przypominając przestrogę papieża, iż jeśli "caritas" nie znajduje się w centrum posługi Kościoła, to jego świadectwo słabnie, a Ewangelia przestaje być dla ludzi pociągająca abp Gądecki stwierdził, że w Polsce jest wielu kapłanów i świeckich, którzy rozumieją przesłanie Ewangelii o ubogich. "Niestety, nie jest to postawa powszechna, charakteryzująca polskich wyznawców Chrystusa. Czasami jej brak widać nawet u młodych księży, którzy – przede wszystkim pragną samorealizacji. Chcą ograniczyć swoją posługę duszpasterską tylko do tych gałęzi duszpasterstwa, które przynoszą im satysfakcję, a od innych zadań uciekają. Tymczasem duchowieństwo winno ciągnąć wszystkich w górę; w szczególności w ich pracy na rzecz włączenia do wspólnoty wszelkiego rodzaju ubóstwa" – uważa metropolita poznański.

 

Abp Gądecki jest wielkim promotorem parafialnych rad duszpasterskich, które istnieją tylko w ok. 80 proc. polskich parafii. Podczas ogólnopolskiego spotkania rad parafialnych, w ub. roku w Licheniu abp Gądecki powiedział, że brak takich gremiów jest ogromnym krzyżem dla Kościoła.

 

Przyznał, że proboszczowie narzekają na brak zainteresowania wiernych udziałem w radach. Bywa jednak i tak, że parafianie uskarżają się na księży, którzy niekoniecznie chcą współpracować z wiernymi, gdyż uważają, że ci nie są im do niczego nie potrzebni.

 

W listopadzie 2002 r. abp Gądecki powołał w Poznaniu Radę Społeczną, która zajmuje stanowisko w najważniejszych kwestiach społecznych. Zasiada w niej kilkunastu poznańskich naukowców, prawników i lekarzy. Stanowiska wypracowywane przez to gremium w praktyczny sposób odnoszą katolicką naukę społeczną do bieżących problemów.

Poznańska Rada Społeczna działająca przy Arcybiskupie jak dotąd wydała oświadczenia dotyczące m.in. sprawy wejścia Polski do Unii Europejskiej, problemów osób niepełnosprawnych, edukacji, kwestii bezrobocia, a także etyki życia publicznego, obrony życia nienarodzonych i eutanazji, zapłodnienia in vitro, roli Kościoła w życiu narodu.
Najnowsze (styczniowe) oświadczenie Rady wskazuje na potrzebę prawdy, dobra i piękna w życiu społecznym.

 

Metropolita poznański jest wybitnym biblistą. W 2008 r. był jednym z czterech delegatów wybranych przez KEP na XII Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów nt. "Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła". Mówiąc o wnioskach wynikających dla Kościoła w Polsce z rzymskiego Synodu Biskupów powiedział m.in., że "musimy przejść od apostolstwa biblijnego ku traktowaniu Słowa Bożego jako inspiracji stojącej u podstaw całego duszpasterstwa".

 

Abp Gądecki uważa, że mimo wielu haseł nawiązujących do powrotu do źródeł, Biblia nie znajduje należnego jej miejsca w życiu polskich chrześcijan. "Poza wąskimi kręgami zainteresowanych, ludzie stracili z oczu podstawowe i najważniejsze pytanie Biblii, czego żąda ode mnie Pan Bóg" – mówił w ub. roku do członków Dzieła Biblijnego archidiecezji poznańskiej. Od lat wskazuje na konieczność pogłębienia znajomości Pisma Świętego oraz kształtowania duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

 

Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem oraz Radzie ds. Dialogu Religijnego. Był współinicjatorem obchodów Dnia Judaizmu w Kościele w Polsce. Ponadto jest honorowym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 

W latach 1995-2008 jako konsultor Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami, abp Gądecki brał udział w szeregu konferencji poświęconych tej tematyce w kraju i zagranicą.
"Izrael bez Kościoła narażony jest na niebezpieczeństwo zamykania się w sobie a Kościołowi bez Izraela grozi niebezpieczeństwo zagubienia swych korzeni historii zbawienia. Judaizm i chrześcijaństwo potrzebują siebie nawzajem – mówił podczas ubiegłorocznego wykładu otwartego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Zna wiele języków obcych, włada biegle łaciną, greką (koine) i hebrajskim, zna też włoski, angielski, niemiecki i rosyjski.

 

W 2012 r. abp Gądecki obchodził 20. rocznicę sakry biskupiej a w ubiegłym – 40. rocznicę święceń kapłańskich.

 

http://ekai.pl/

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Bp Muskus o przygotowaniach do ŚDM w Krakowie

Ze stanem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie zapoznaje dziś biskupów obradujących na 364. zebraniu plenarnym KEP bp Damian Muskus, koordynator generalny krakowskich ŚDM. Będzie to wydarzenie, które niesie ze sobą wielki ładunek nadziei. Mam nadzieję, że młodzi, także ci żyjący na obrzeżach Kościoła, będą chcieli wziąć w nim czynny udział” – powiedział KAI bp Muskus, informując m.in. o programie przygotowań duchowych do ŚDM i współpracy z władzami samorządowymi.

Polub nas na Facebooku!

Papieska Rada ds. Świeckich organizuje niebawem sympozjum poświęcone Światowym Dniom Młodzieży. Podczas spotkania Komitet Organizacyjny krakowskich ŚDM przedstawi zarys przygotowań do tego wydarzenia w 2016 r.

Kilka dni temu kard. Stanisław Dziwisz podał oficjalnie, że ŚDM w Krakowie odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016 r. Miejscem zgromadzenia młodzieży (spodziewani są przedstawiciele nawet 100 krajów świata) mają być krakowskie Błonia. Komitet ma przedstawić w Watykanie szczegółowe informacje na temat opcji ewentualnego poszerzenia areału tego miejsca, tak by mogło pomieścić wszystkich chętnych, oraz opracowania miejsc rezerwowych.

Konkretniejszych kształtów nabierają przygotowania duchowe do krakowskich ŚDM. Ruszyły one już w kilku diecezjach – nie tylko w archidiecezji krakowskiej, gdyż wiadomo, że na spotkanie z papieżem przybędzie młodzież z całej Polski. W wielu miastach i diecezjach poza Krakowem, szczególnie podczas poprzedzającego wydarzenia tygodnia misyjnego, odbywać się będą ostatnie przygotowania duchowe.

Za przygotowanie propozycji katechez i modlitw, do wykorzystania przez wszystkie diecezje w kraju, odpowiedzialne są w ramach Komitetu Organizacyjnego dwie sekcje. 21 marca, podczas dnia skupienia dla członków Komitetu, ruszy akcja „L4”, której celem jest zachęcenie ludzi chorych i cierpiących do modlitwy za dobre przygotowanie ŚDM.

Jak poinformował KAI bp Damian Muskus, stojący na czele Komitetu Organizacyjnego krakowskich ŚDM, program duchowych przygotowań do tego wydarzenia na najbliższy rok będzie przebiegał pod hasłem „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Powstał w oparciu o inspirację życiem błogosławionych i świętych, których beatyfikował i kanonizował Jan Paweł II, zwłaszcza tych, którzy „na szczyty swojej świętości wspięli się dzięki umiłowaniu ubóstwa i praktykowaniu go w życiu”. – Pierwszą taką postacią będzie sam Jan Paweł II, w następnych miesiącach kolejne postacie stawiane jako wzór – dodał bp Muskus.

Program wypełnią m.in. konspekty katechez, wybór myśli lub przemówień Jana Pawła II o danym świętym lub błogosławionym do wykorzystania w homiliach oraz same papieskie homilie wygłaszane podczas kanonizacji lub beatyfikacji. Każde spotkanie modlitewne w ramach przygotowań będzie się wiązało z wypełnieniem konkretnego czynu miłosierdzia, nawiązującego do postawy świętego.

Przed wakacjami ruszą konkretne dzieła miłosierdzia, do których zachęcana będzie młodzież. Będzie to m.in. zbiórka na letni wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. W lipcu i sierpniu potrwa akcja zbierania przyborów szkolnych, a jesienią – inicjatywy związane ze wsparciem ubogich i bezdomnych.

Zdaniem bp. Muskusa, w środowisku młodych widać już ogromny entuzjazm przed ŚDM. – Oni chcą się w to zaangażować, otrzymujemy dziesiątki sygnałów od osób indywidualnych, które pytają, w jaki sposób mogą się włączyć w przygotowania – zapewnił koordynator Komitetu Organizacyjnego ŚDM.

Jak dodał, w tym kontekście bardzo duże zadanie stoi przede wszystkim przed duszpasterstwami młodzieży w całym kraju, które powinny koordynować zarówno nabór chętnych wolontariuszy, jak i uczestników samego wydarzenia.

„Będzie to wydarzenie, które niesie ze sobą wielki ładunek nadziei. Mam nadzieję, że młodzi, także ci żyjący na obrzeżach Kościoła, będą chcieli wziąć w nim czynny udział” – dodał bp Muskus. Poinformował, że do przyjazdu do Krakowa Komitet będzie przekonywał do ostatniej chwili.

Krakowski biskup pomocniczy przypomniał, że na ŚDM polska młodzież z niecierpliwością oczekiwać będzie także młodych katolików z krajów Wschodu, głównie z byłego bloku komunistycznego. Wspomniał, że wsparciu ich przyjazdu ma służyć akcja „Bilet dla brata”, czyli dzieło pomocy młodym z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia.

Bp Muskus poinformował też o współpracy w przygotowaniach z władzami samorządowymi województwa małopolskiego i miasta Krakowa. Odbyły się już cztery takie spotkania, mające na celu omówienie głównie kwestii logistycznych. Wojewoda uruchomił wszystkie podległe mu służby, by włączyły się w przygotowania do ŚDM, a do Komitetu Organizacyjnego skierował swoich współpracowników. Wkrótce odbędą się także spotkania z władzami centralnymi m.in. z MSZ w zakresie uproszczenia procedur ruchu wizowego dla młodych uczestników ŚDM.


lk / Kraków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap