Nasze projekty
fot. Ragazzo/Cathopic

Mały Katechizm. Jak dobrze go znasz?

Mały katechizm - uczymy się go na religii już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Byliśmy z niego przepytywani, gdy przystępowaliśmy do Pierwszej Komunii Świętej, czy do bierzmowania. Ile dziś z niego pamiętasz, jak dobrzego znasz? Czy wcielasz jego treść w życie?

Reklama

Mały katechizm to zbiór podstawowych modlitw, prawd wiary, który powinien znać każdy katolik. Jego celem jest pomoc osobom wierzącym, by jeszcze lepiej poznawać sens swojej wiary. Jak dobrze pamiętasz Mały katechizm? Przekonaj się i odśwież swoją pamięć!

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź
królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
zbaw ode złego. Amen.

Zobacz także >>>„Ojcze Nasz”. Modlitwa, której nauczył nas Jezus

Reklama

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I
w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z
Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia
zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w
Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Reklama

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Chwało Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Dwa przykazania miłości

„Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy
swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich”.
„A bliźniego swego jak siebie samego”.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe
karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Reklama

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i
powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię
Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w
zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Trzy Cnoty Boskie

1. Wiara
2. Nadzieja
3.Miłość

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest
2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia
4. Sakrament Pokuty i Pojednania.
5. Namaszczenie Chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Siedem darów Ducha Świętego

1. Mądrość
2. Rozum
3. Rada
4. Męstwo
5. Umiejętność
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża

5 warunków dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Postanowienie poprawy
4. Spowiedź
5. Zadośćuczynienie

Siedem grzechów głównych

1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Tajemnice Różańca Świętego

CZĘŚĆ RADOSNA
1. Zwiastowanie Matce Bożej
2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
3. Boże Narodzenie
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

CZĘŚĆ ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemówienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ BOLESNA
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
5. Pan Jezus umiera na Krzyżu

CZĘŚĆ CHWALEBNA
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi

Zobacz także >>> Jak odmawiać rożaniec?

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Stacje drogi krzyżowej

Stacja I: Jezus na śmierć skazany
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem
Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty
Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża
Stacja X: Jezus z szat obnażony
Stacja XI: Jezus do krzyża przybity
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu
Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę