Nasze projekty
fot. Ben White/unsplash.com

Pacierz. Jak odmawiać tę codzienną modlitwę?

Pacierz - modlitwa, która towarzyszy nam każdego dnia. Nim rozpoczynamy dzień, ale i kończymy. Zawiera najważniejsze modlitwy, które w życiu każdego katolika są od dzieciństwa. Jak odmawiać pacierz?

Reklama
Reklama

Pacierz to zbiór modlitw, które pozwalają na chwilę codziennego spotkania z Bogiem. Odmawiając je powinno przyjąć się pozycję klęczącą. Jednak najistotniejsze jest, aby pacierz nie był modlitwą mechaniczną, „klepaną”. Módlmy się szczerze, w skupieniu i bez zbędnego pośpiechu.

Pacierz – modlitwy

 1. Znak Krzyża Świętego
 2. Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz)
 3. Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo)
 4. Skład Apostolski (Wierzę w Boga)
 5. Dziesięć Przykazań Bożych
 6. Przykazanie miłości
 7. Modlitwa do Anioła Stróża (Aniele Boży)
 8. Znak Krzyża Świętego

Codzienny pacierz

✝ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Jam jest Pan, Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Będziesz miłował Pana Boga twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

✝ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Więcej modlitw, które również możesz włączyć do codziennego spotkania z Bogiem znajdziesz w Modlitewniku “Weź i się módl” .

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę