Bereszit Bara – fundament dziejów

Pierwsze zdanie Biblii jest fundamentem dziejów Zbawienia, prawdą tak istotną, że weszła do chrześcijańskiego wyznania wiary jako jego pierwsze sformułowanie.

Reklama

Rdz 1,1

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

 

"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię".

Reklama
Reklama

 

To zdanie zawiera ważne prawdy teologiczne. Jedną z nich jest stwierdzenie, że na początku był Boży akt stworzenia świata.

Autor biblijny wyraźnie polemizuje z mitami kosmogonicznymi starożytnego Bliskiego Wschodu. Według nich świat powstał w wyniku walki bogów (np. Marduka z Tiamat w Babilonii) i jest efektem ubocznym zmagania o władzę. Tymczasem Bóg z Księgi Rodzaju jest jeden i wszechmocnym aktem woli stwarza wszechświat.

Reklama
Reklama

W dalszych wersetach zobaczymy, z jaką łatwością działa Pan Bóg. Wystarczy jedno Jego Słowo, Bóg nie musi się wysilać, ani z nikim walczyć o władzę, czy spierać się o pierwszeństwo. JHWH nie jest jednym z bogów starożytnych, On jest jedynym Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi, czyli całego istniejącego świata.

 

Para wyrazów „niebo i ziemia” oznacza tu „wszystko”, „cały istniejący świat”, „wszechświat”, „byty widzialne i niewidzialne”. Jest to typowo semicki sposób wyrażania się, częsta figura retoryczna w Biblii, zwana meryzmem. Polega to na wskazaniu dwóch skrajnych punktów zbioru, aby wyrazić jego całość. Na przykład wyrażenia: pomrą od syna faraona do syna niewolnicy (Wj 11,5), synowie i córki oraz starcy i dzieci (Jl 3,1n) to meryzmy, wskazujące na wszystkich ludzi.

Reklama

 

Bereszit Bara – fundament dziejów

Obydwa wyrazy („niebo i ziemia”) występują od razu z rodzajnikami określonymi (h), co nie jest zwyczajnym użyciem rodzajnika w języku hebrajskim. Gdy jest mowa o jakiejś rzeczy po raz pierwszy, najczęściej występuje ona bez rodzajnika, a dopiero wtedy gdy chodzi o rzecz już znaną, wprowadza się rodzajnik. Określenie wyrazów „niebo” i „ziemia” rodzajnikiem w pierwszym wersecie Biblii wskazuje, że jest to tytuł dla całego poematu stwórczego Rdz 1, streszczenie dzieła, a nie pierwsze zdanie w opisie stwarzania.

 

Niebo i ziemia nie są pierwszymi bytami stworzonymi, gdyż ich uczynienie opisują wersety 6–10. Pierwsze zdanie Biblii jest zatem podsumowaniem i syntetycznym ujęciem całego opowiadania o stworzeniu świata, dlatego pojawia się tu określony rodzajnikami meryzm.

Meryzm pierwszego wersetu Biblii został wykorzystany przez Pana Jezusa, gdy mówił o zasięgu i charakterze swojej boskiej władzy: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi (Mt 28,18). Podobnie meryzmu tego używa Credo Kościoła: Wierzę w… Stworzyciela nieba i ziemi.

 

Pierwsze zdanie Biblii jest fundamentem dziejów Zbawienia, prawdą tak istotną, że weszła do chrześcijańskiego wyznania wiary jako jego pierwsze sformułowanie.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie "BIBLIA Krok po Kroku".

 

 

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę