Kapłaństwo bez poprawności

Kapłan dzisiaj musi być doskonały. Nie poprawny, bo poprawność to za mało.

Leon Knabit OSB
Leon
Knabit OSB
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kapłaństwo bez poprawności
Kapłan dzisiaj musi być doskonały. Nie poprawny, bo poprawność to za mało.

Czym jest kapłaństwo dla mnie?

Mam za sobą 64 lata kapłaństwa. Z perspektywy czasu kapłaństwo dzisiaj niczym nie różni się od kapłaństwa dawniej. Istota pozostaje taka sama – kształtuje nas Eucharystia i modlitwa.

Kiedy byłem klerykiem świętowałem hucznie Wielki Czwartek w katedrze, razem z biskupem. To było dla mnie wielkie szczęście, pamiętam swoją radość z tego dnia. Tamte przeżycie liturgii kształtowały mnie jako kapłana dość mocno. Potem, kiedy już bez takiej liturgicznej pompy odprawiałem sam Eucharystię, odkrywałem w cichości ten najważniejszy fakt, że Pan Jezus gromadzi nas wszystkich, w różnych miejscach na ziemi, od wieków, wokół tego samego stołu eucharystycznego. Wielki Czwartek kształtuje życie kapłana a poprzez wypowiadanie słów, że to dzisiaj jest ten dzień, kiedy Jezus został wydany na Mękę i Śmierć, uświadamia, że życie eucharystią jest istotą kapłaństwa!

Zdarza się, że w kapłaństwo może wkraść się rutyna. Wtedy trzeba się modlić bo tylko modlitwą można pokonać znużenie. Dzięki modlitwie mogę ciągle zaczynać od nowa. A świadomość tego buduje się właśnie w takim dniu jak Wielki Czwartek. To dla kapłana najważniejszy dzień.

 

Co jest najważniejsze w byciu księdzem?

Zabrzmi to śmiesznie, ale bycie księdzem. W filozofii mówi się o bycie bytu, bo byt jest istnieniem. Albo może nim nie być. W przeciwieństwie do Boga, który zawsze jest samoistnie. Tylu odeszło i dochodzi z kapłaństwa a ja trwam dzięki łasce bożej. Nigdy nie nachodziły mnie myśli, żeby odejść. Nie jestem oczywiście ideałem, nigdy nie byłem, bo gdybym był, to już byście wszyscy musieli myśleć o moim procesie beatyfikacyjnym. Póki co jestem. I z perspektywy lat wiem też, że najważniejsze jest bycie kapłanem w Jezusie Chrystusie, który daje mi udział w swoim kapłaństwie. Obcowanie z nieskończonością jest w tym stanie najpiękniejsze. Papież Benedykt przypomniał, że kiedy przyjmujemy komunię świętą to te mikroskopijne cząstki ciała rozchodzą się razem z krwią człowieka, po jego organizmie. Jeżeli codziennie uczestnicząc w Eucharystii przyjmuję krew i ciało Jezusa, to ja sam staję się wtedy autentycznym krewnym Boga. Bo w moich żyłach płynie krew Jezusa. Przyjmuję ten fakt z pokorą i dumą. Tak jak należy. Bo duma bez pokory to jest pycha, a pokora bez dumy to podłość.

 

Jaki dzisiaj powinien być kapłan?

Powinien według własnego programu naśladować Chrystusa. Nie tak samo jak św. Jan Paweł II czy św. Jan Maria Vianey, bo święci dostarczają nam materiału, ale to ja muszę wziąć te zwory, wpuścić do miksera i uczynić je swoim, według własnego programu. Każdy kapłan musi korzystać z dobrych wzorów, ale musi być też sam święty. Trzeba korzystać z dobrych wzorów i wynaleźć swój wzór na świętego kapłana. Nie poprawnego, bo poprawny kapłan to dzisiaj za mało. Na doskonałe zło, a zło jest dzisiaj doskonałe, poprawność nie wystarcza. Kapłan musi być doskonały. Jednak musi też pamiętać, że to nie doskonałość jest celem samym w sobie. Celem naszym jest miłość Chrystusa i ludzi. Jeżeli to wypełnię, to nie czeka mnie czyściec. Pan Bóg mnie przyjmie do siebie.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Leon Knabit OSB

Leon Knabit OSB

Zobacz inne artykuły tego autora >

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Leon Knabit OSB
Leon
Knabit OSB
zobacz artykuly tego autora >
TRIDUUM PASCHALNE

Kapłaństwo. Świętość, pokora, misja

Pan Bóg spośród wszystkich, którzy są powołani do świętości, wybiera niektórych. Wybiera ich nie po to, żeby byli bardziej świętymi, bo każdy jest powołany do świętości, ale po to, żeby byli szafarzami sakramentów, byli sakramentalnym znakiem dla innych.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kapłaństwo. Świętość, pokora, misja
Pan Bóg spośród wszystkich, którzy są powołani do świętości, wybiera niektórych. Wybiera ich nie po to, żeby byli bardziej świętymi, bo każdy jest powołany do świętości, ale po to, żeby byli szafarzami sakramentów, byli sakramentalnym znakiem dla innych.

Co jest najważniejsze w posłudze księdza?

Każda posługa księdza opiera się na powołaniu chrzcielnym i to jest najważniejsze. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby oddać swoje życie jak Chrystus dla innych, a jako księża – w sposób szczególny powołani do tego, żeby prowadzić lud Boży, przez udzielanie sakramentów tworzyć wspólnotę kościelną, która ma być znakiem jedności i miłości oraz pokazać światu obecność Chrystusa dzisiaj.

 

Czym jest dla Księdza kapłaństwo?

Kapłaństwo jest dla mnie przede wszystkim powołaniem. Jak byłem mały, nigdy nie myślałem, żeby być księdzem i rzeczywiście przyszło to do mnie jako powołanie. Odkrywam zawsze to, co mówi Izajasz w ostatnim rozdziale swej księgi: „spośród nich wybieram niektórych do tego, żeby byli kapłanami dla Mnie”.

Rzeczywiście Pan Bóg spośród wszystkich, którzy są powołani do świętości, wybiera niektórych. Wybiera ich nie po to, żeby byli bardziej świętymi, bo każdy jest powołany do świętości, ale po to, żeby byli szafarzami sakramentów, byli sakramentalnym znakiem dla innych. Dla mnie kapłaństwo jest przede wszystkim powołaniem. W Wielki Czwartek będę dziękował Panu Bogu za to, że mnie powołał i że przez moją posługę mogę przekazywać słowo Boże i sakramenty, zbawienie które mnie spotkało mogę przekazać innym.

 

Jaki powinien być ksiądz?

Przede wszystkim powinien być księdzem. Trzy najważniejsze rzeczy dla księdza to żeby był święty, pokorny i misyjny. Pokorny wobec swojego powołania, gdyż kapłaństwo to nie jest władza mu dana ale posługa. Święty – bo musi być człowiekiem bardzo zakorzenionym w swoim chrzcie. Musi zawsze pamiętać, że w chrzcie zostawił „starego człowieka” i narodził się jako „nowy”. Misyjny, bo nie może się „instalować” w jednym miejscu, ale zawsze być gotowy jechać tam, gdzie Kościół posyła.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >