John Henry Newman. Święty poszukiwacz Prawdy

Pastor anglikański, który po kilku latach studiów i wielu modlitwach odkrył Boga w Kościele katolickim. W niedzielę świętym zostanie ogłoszony bł. kardynał John Henry Newman.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

John Henry Newman. Święty poszukiwacz Prawdy
Pastor anglikański, który po kilku latach studiów i wielu modlitwach odkrył Boga w Kościele katolickim. W niedzielę świętym zostanie ogłoszony bł. kardynał John Henry Newman.

John Henry Newman urodził się 21 lutego 1801 r. w Londynie. Studiował w Oksfordzie teologię anglikańską, a 13 czerwca 1824 r. został ordynowany na pastora w Kościele anglikańskim. Z katolicyzmem zetknął się przy okazji podróży do Włoch. Po powrocie do Anglii założył w 1833 r. ruch oksfordzki – anglikański ruch odnowy, którego głównym celem było odkrywanie na nowo dziedzictwa katolickiego w liturgii, teologii i strukturze kościelnej.

Po kilku latach studiów nad pismami Ojców Kościoła, rozmyślaniach i modlitwie Newman doszedł do przekonania, że to nie Kościół katolicki pobłądził w swym nauczaniu, ale przeciwnie – angielski Kościół narodowy daleko odszedł od pierwotnego depozytu wiary. Na jesieni 1845 r. zdecydował się przejść na katolicyzm. 9 października tego roku Newman został oficjalnie przyjęty do Kościoła katolickiego.

Newman przez całe swoje życie szukał prawdy i niekiedy płacił za to wielką cenę. Największy przełom stanowiło przyjęcie wiary katolickiej. Miał już wtedy 44 lata. Musiał porzucić karierę uniwersytecką w Oksfordzie, odsunęło się od niego wielu przyjaciół i krewnych. Jednak dla Newmana ważniejsza była wierność prawdzie.„Była to konsekwencja jego uczciwości intelektualnej, poszukiwania prawdy. Poszukiwał prawdy na modlitwie, a przede wszystkim w badaniach dzieł ojców Kościoła i historii chrześcijaństwa. I kiedy ta prawda stała się dla niego oczywista, kiedy odnalazł ją w Kościele katolickim, potrafi to uznać i tej prawdzie dał się poprowadzić – mówi znawca Newmana we Włoszech ks. prof. Fortunato Morrone.

Newman po studiach w Rzymie przyjął katolickie święcenia kapłańskie w październiku 1846 r. W rok później założył w Birmingham oratorium filipinów. Z tym zgromadzeniem księży, założonym w XVI w. przez św. Filipa Nereusza, spotkał się w czasie swoich studiów w Rzymie i sam do niego wstąpił. W okresie ostrych konfliktów między Kościołem a ruchami mieszczańskimi w XIX w. ks. Newman został pomówiony o nadmierny liberalizm i musiał się usunąć z życia kościelnego. W tym czasie pisał dzieła, które z czasem weszły do klasyki teologii duchowości.Leon XIII w pełni rehabilitował dawnego konwertytę i 12 maja 1879 r. obdarzył go godnością kardynalską. John Henry Newman zmarł 11 sierpnia 1890 r. w Birmingham.

W teologii katolickiej przyczynił się do ugruntowania koncepcji rozwoju dogmatów. Jego myśl, ukształtowana głównie przez Ojców Kościoła, wywarła duży wpływ na teologię katolicką. Napisał wiele dzieł teologicznych, m.in.: “O rozwoju doktryny chrześcijańskiej” (1845, wyd. pol. 1957), “Apologia pro vita sua” (1864; 1948), powieść “Kaliksta” (1859; 1871). Dla wielu teologów nazwisko kard. Newmana kojarzy się często z jego słynnym stwierdzeniem z listu do księcia Norfolk: “Jeśli – co wydaje mi się całkiem nieprawdopodobne – musiałbym wznieść toast za religię, wypiłbym zdrowie papieża. Ale wcześniej wypiłbym za sumienie, a potem dopiero za papieża”.

 

🔹 PRZECZYTAJ: Książę Karol o Newmanie: jego przykład bardziej potrzebny niż kiedykolwiek

 

Kard. Newman zaszedł tak daleko dzięki swej skromności. Pokora jest jego najważniejszą cechą. To znaczy, potrafił spojrzeć na siebie w prawdzie i uznać „wielkie rzeczy, które uczynił mu Wszechmocny”. Był świadomy swego geniuszu i oddał go na służbę ludzi prostych – – uważa ks. prof. Fortunato Morrone,

Dodaje, że Newman nigdy nie zanegował swej anglikańskiej przeszłości. Dla niego przyjęcie wiary katolickiej był po prostu krokiem naprzód. Jego doświadczenie w Kościele anglikańskim okazało się zbyt małe w zestawieniu z prawdą, która jest zachowywana w Kościele katolickim. Oczywiście, Kościół katolicki tej prawdy nie posiada, ale wynika ona z obecności Pana, Jego Ducha w sakramentalnej rzeczywistości Kościoła”.

Kard. John Henry Newman jest myślicielem, który wywarł ogromny wpływ na rozwój Kościoła w XX w. Nie bez przyczyny jest on uważany za prekursora Soboru Watykańskiego II – przypomina ks. prof. Morrone.

„Przyczyn jest wiele. Ja wskazałbym na jedną: docenienie ludzi świeckich, ich sensus fidei, zmysłu wiary. Ludzie prości mają wyczucie wiary, którego nie da się wykazać w sposób racjonalny. Newman uznaje działanie Ducha Świętego we wszystkich wierzących. Jest też oczywiście magisterium, nauczanie apostolskie, które potwierdza prawdziwość naszego wyczucia wiary – mówi Radiu Watykańskiemu ks. prof. Morrone. – Inny aspekt, w którym Newman antycypuje Sobór Watykański II to otwarcie na świat. Ten, kto wie, że oświeca go prawda wiary, czyli sam Jezus, nie boi się konfrontacji ze światem, z pytaniami, które stawia świat. Newman prowadził nieustannie krytyczny dialog z rzeczywistością swoich czasów i to samo widzimy potem na Soborze, w konstytucji «Gaudium et spes»”.

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Bł. Siostra Dulce – najbardziej podziwiana kobieta w historii Brazylii

Najbardziej podziwiana kobieta w historii Brazylii całkowicie samodzielnie stworzyła największy ośrodek pomocy ubogim w tym kraju. Nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. 13 października bł. Irmã Dulce - zwana Siostrą Dulce - zostanie ogłoszona przez papieża świętą Kościoła katolickiego.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Bł. Siostra Dulce - najbardziej podziwiana kobieta w historii Brazylii
Najbardziej podziwiana kobieta w historii Brazylii całkowicie samodzielnie stworzyła największy ośrodek pomocy ubogim w tym kraju. Nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. 13 października bł. Irmã Dulce - zwana Siostrą Dulce - zostanie ogłoszona przez papieża świętą Kościoła katolickiego.

Irmã Dulce przyszła na świat  26 maja 1914 w Salvadorze w Brazylii w dobrze sytuowanej rodzinie. Właściwe nazywała się Maria Rita do Sousa Brito Lopes Pontes. Kiedy miała trzynaście lat, ciocia zabrała ją w podróż do biednej części miasta. Widok nędzy i nędzy, które tam spotkała, wywarł głębokie wrażenie na tej młodej dziewczynie, pochodzącej z wyższej klasy średniej Brazylii.

Zaczęła opiekować się bezdomnymi i żebrakami w swoim sąsiedztwie, bezpłatnie ich strzygąc czy i lecząc ich rany. Równocześnie coraz częściej zaczęła napominać o powołaniu zakonnym, które odczuwała. Nie zgadzał się jednak na to jej ojciec, któremu wymarzyła się córka – nauczycielka. Zmienił jednak zdanie gdy Irma poprosiła go o zgodę na zakon zaraz po zdanej maturze. Miała wówczas 18 lat. 

Irma od razu zdecydowała się iść za głosem powołania i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej w klasztorze Matki Bożej z Karmelu w Sergipe. Rok później otrzymała habit tego Zgromadzenia oraz zakonne imię Dulce, na pamiątkę po swojej zmarłej matce.

Od razu oddała się pracy wśród najuboższych, najpierw pracując wśród ubogich w Alagados i Itapagipe. Aby móc pomagać bezdomnym zaczęła nielegalnie zajmować opuszczone domy dzielnicy Ilha dos Ratos (zwanej Wyspą Szczurów), samodzielnie szukając dla nich pożywienia, lekarstw czy opieki medycznej. Niestety sąsiadom przeszkadzało towarzystwo jej ubogich i zostali stamtąd eksmitowani. Po dalszej tułaczce s. Dulce poprosiła Matkę Przełożoną swojego zgromadzenia, czy nie znalazłoby się jakieś miejsce dla jej ubogich przy klasztorze w Salwadorze, sugerując, że mogłaby to być nawet farma kurczaków, którą prowadziły siostry. Przełożona się zgodziła. I tak powstały improwizowany dom dla ubogich dał początek szpitalowi Santo Antonio, centrum kompleksu medycznego, społecznego i edukacyjnego, który nadal otwiera drzwi dla biednych w Bahia i całej Brazylii.

 

ad/Stacja7

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap