Biskupi Anglii i Walii proszą ofiary pedofilii o przebaczenie

Biskupi Anglii i Walii wyznali swe błędy w zajmowaniu się przypadkami wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim i poprosili ofiary o przebaczenie.

Polub nas na Facebooku!

W opublikowanym dziś oświadczeniu Konferencja Biskupów Katolickich Anglii i Walii odniosła się do raportu z Niezależnego Dochodzenia ws. Wykorzystywania Seksualnego Dzieci (Independent Inquiry Child Sexual Abuse – IICSA), dotyczącego ostatnich 50 lat. Hierarchowie nazwali go „szokującym i przytłaczającym” i przyznali, że są „głęboko zawstydzeni” oraz że „wyznają przed Bogiem swój smutek i skruchę”.

Zobowiązują się do „bardziej uważnego słuchania” świadectw ofiar, którym wyrażają wdzięczność za podzielenie się doświadczeniem wykorzystania i za to, że pomogli biskupom zrozumieć „głębię swego bólu”. Zaprosili do ujawnienia się wszystkich, którzy byli wykorzystali, bez względu na to, jak dawno się to wydarzyło, obiecując, że wysłuchają ich z otwartym umysłem i sercem i będą ich wspierać na drodze uzdrowienia.

Zapewniają też, że przyjęli zawarte w raporcie zalecenia i już zaczęli je wcielać w życie. „We wszystkich naszych działaniach pragniemy i postanawiamy być Kościołem, w którym każde dziecko i bezbronna osoba [dorosła] są nie tylko bezpieczni, ale także otoczeni opieką, by rozwijali się jako ludzie” – piszą biskupi.

„Bez wahania” wyznają swe „uchybienia, błędy, brak należytej współpracy”, wyrażają „głęboki smutek” i proszą ofiary wykorzystywania o przebaczenie. Potwierdzają też postanowienie o podjęciu dalszych kroków w ochronie i trosce o ofiary.

 

Co roku ponad 100 nowych zgłoszeń

Z raportu IICSA wynika, że w latach 1970-2015 wpłynęły skargi na 931 duchownych, zgłoszone przez ponad 1750 osób i dotyczących ponad 3 tys. przypadków wykorzystania. W tych samych latach wszczęto 177 postępowań sądowych, w wyniku których wydano 133 wyroki. W ramach rekompensat, diecezje i zgromadzenia zakonne wypłaciły miliony funtów. Z kolei od 2016 r. notuje się corocznie ponad 100 nowych zgłoszeń.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że do 2001 r. pomoc ofiarom i przeciwdziałanie kolejnym przypadkom wykorzystania były zdecydowanie niewystarczające, a wiele zgłaszanych spraw „zamiatano pod dywan”. Pewnym przełomem okazał się opublikowany w 2001 r. raport lorda Michael Nolana, zawierający 83 zalecenia dla diecezji i zgromadzeń zakonnych w Anglii i Walii oraz upominający się o to, by w rozpatrywaniu poszczególnych spraw dobro dziecka stanowiło wartość nadrzędną. Sześć lat później kolejny dokument, tzw. sprawozdanie Cumberlege’a, orzekł, że 79 spośród tych zaleceń została wdrożona, aczkolwiek diecezje podjęły działania sprawniej, niż zgromadzenia zakonne.

Jednocześnie raport stwierdza, że Kościół katolicki w Anglii i Walii wciąż na pierwszym miejscu stawiał własną reputację, a przewodniczący episkopatu kard. Vincent Nichols „wykazywał brak zrozumienia”. Zarzuca też opieszałość i niewystarczające działania ze strony instytucji Stolicy Apostolskiej (m.in. nuncjatury apostolskiej w Londynie), stojące w sprzeczności z zachętami Ojca Świętego do pełnej współpracy i transparentności.

Dokument zawiera też siedem zaleceń dotyczących dalszych działań Kościoła, m.in. postulat przeprowadzenia niezależnego zewnętrznego audytu dotychczas podjętych kroków, opublikowanie przez episkopat powszechnie obowiązującej polityki rozpatrywania skarg, a także zwrócenie się do Stolicy Apostolskiej z sugestią zaostrzenia przepisów prawa kanonicznego.

SPRAWDŹ: Porozumienie instytucji z 5 kontynentów na rzecz ochrony dzieci i młodzieży

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Porozumienie instytucji z 5 kontynentów na rzecz ochrony dzieci i młodzieży

Dziś ogłoszono powstanie Światowego Porozumienia Na Rzecz Ochrony Dzieci i Młodzieży (Global Safeguarding Alliance – GSA). Jest to porozumienie ośmiu instytucji z pięciu kontynentów. Wśród organizacji jest Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Polub nas na Facebooku!

Od dłuższego już czasu istniała potrzeba i konieczność zwiększenia wymiany międzynarodowej wewnątrz Kościoła pomiędzy ludźmi i instytucjami eksperckimi, które zajmują się tworzeniem systemu ochrony dzieci i młodzieży w różnych krajach na różnych kontynentach – mówi KAI o. Adam Żak SI, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Jak wskazuje jezuita, celem tego porozumienia jest promowanie wiedzy o wymiarze światowym na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym i w ogóle przed wszelką przemocą. Chcemy tworzyć sieć indywidualnych inicjatyw i sieć wymiany na poziomie międzynarodowym, międzykontynentalnym: wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań różnych problemów. Wszystko po to, by zwiększyć skuteczność każdej z tych instytucji i umożliwić wzajemne uczenie się i inspirowanie – wyjaśnia o. Żak.

Przymierze ma stanowić również widzialny znak zaangażowania Kościoła katolickiego w to, by Kościół był wszędzie instytucją bezpieczną, ale też żeby świat był rzeczywistością bezpieczniejszą. Nasze wysiłki, które będziemy promować, nasze prace, mają służyć nie tylko bezpieczeństwu dzieci w Kościele, ale w ogóle bezpieczeństwu dzieci. Wiemy, że niestety w bardzo wielu miejscach świata bezpieczeństwo dzieci nie jest traktowane z odpowiednią wagą – wskazuje jezuita.

Wśród założycieli Porozumienia są: Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (który – jak zaznacza o. Żak, ma spośród wielu instytucji najbardziej uniwersalne rozpoznanie potrzeb), Interdyscyplinarne Centrum Badań i Formacji na Rzecz Ochrony Małoletnich przy Papieskim Uniwersytecie w Meksyku, Instytut Studiów i Badań Ochrony i Promocji Dziecka na Australijskim Uniwersytecie Katolickim, jezuicki Katolicki Instytut Ochrony na Filipinach w Manili, Centrum Ochrony Dziecka na Akademii Ignatianum w Krakowie, Centrum Ochrony Dziecka w Azji Południowo-Wschodniej powołane w Indiach przez jezuitów, Uniwersytet Alberto Hurtado w Chile oraz Centrum Studiów Katolickich przy Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii.

 

Ekspertka z Afryki bierze udział w porozumieniu

W tej grupie jest również indywidualna ekspertka z Afryki, siostra Rejoice Enyonam Hoedoafia ze zgromadzenia Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia, która od wielu lat pracuje w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży w Ghanie.

Ufamy, że ta założycielska grupa będzie się rozrastać i przystąpią do niej jeszcze inne instytucje – mówi o. Żak, dodając, że inicjatywa jest otwarta również na świeckie eksperckie, nie ideologiczne instytucje zaangażowane w ochronę dzieci.

Adam Żak wskazuje, że Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie wnosi do zawiązanego Porozumienia doświadczenie budowania od podstaw systemu ochrony dzieci i młodzieży w Kościele, którego historyczna obecność w społeczeństwie jest znacząca w całym kraju. Przy wszystkich trudnościach Kościół katolicki zaangażował się jednak w ochronę dzieci i młodzieży na dużą skalę w społeczeństwie, w którym przeważa prewencja interwencyjna oparta o prawo karne a państwo, mimo swoich dużych możliwości, nie jest jeszcze wystarczająco zaangażowane w zapobieganie. Polskie prawo karne i aparat aparat sprawiedliwości zrobiły duże postępy, ale wciąż brakuje nam powszechnej prewencji, czyli narodowej strategii zapobiegawczej. Wnosimy więc doświadczenie, jak rozpocząć prawie od zera pracę w tym kierunku w taki sposób, by skutecznie przyczynić się do rozwiązywania problemu społecznego – mówi o. Adam Żak.

SPRAWDŹ: Lekcja z McCarricka

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap