Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja

Jakie skutki ma dla nas spotkanie w Ain-Karim sprzed dwóch tysięcy lat?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Pokrewieństwo łączące Maryję i Elżbietę z pewnością również stało się narzędziem Bożego działania, ale relacja św. Łukasza zawiera wskazówkę, że spotkanie tych dwóch kobiet otworzyło takie zdroje łaski Bożej, jakich żadna nie mogła oczekiwać. Oto wspaniałe dzieło stworzenia zostaje zaskoczone (przekroczone) jeszcze wspanialszym dziełem Bożym.

Na progu domu w Ain-Karim pojawiają się chronologicznie: najpierw pozdrowienie Maryi, naturalna na nie reakcja Elżbiety, wyraźne poruszenie się dziecka w łonie Elżbiety i działanie Ducha Świętego napełniającego Elżbietę.

Głos Miriam, noszącej pod sercem Syna Bożego uruchamia lawinowo działania Boga, który okazuje swoją moc w sposób coraz bardziej odczuwalny dla ludzi.

Wcielenie Syna Bożego oznacza również pogłębione zbliżenie łaski Boga do człowieka, wręcz możliwość jej odczuwania przez ciało. Coś realnego, ale nieokreślonego w naszym języku staje się nagle wręcz odczuwalne. Łaska Boża zaczyna uświęcać cielesność, ciała konkretnych ludzi. Staje się namacalna. Czy nie dlatego teologia nazywa ją uświęcającą?

„Duch Święty napełnił Elżbietę” jest określeniem teologicznym. Czy tylko? Co od momentu Wcielenia może oznaczać teologia, skoro spisujący relację z Ain-Karim ewangelista już po wydarzeniach paschalnych, dowiaduje się od Matki Jezusa, że Elżbieta odczuła poruszenie dzieciątka oraz coś, co wypadało dookreślić i zapisać kolejne zdanie, przywołujące trzecią osobę Trójcy Świętej?

To spotkanie w domu Zachariasza Kościół od początku rozpoznaje jako chwilę spotkania nie tylko Matek, ale także ich Dzieci. Nie można nie zauważyć, że szczególnie w tamtej godzinie dał o sobie znać i działał Syn Maryi, który jeszcze od najbliższych nie otrzymał zapowiedzianego przez Anioła imienia.

 

Rozważania majowe. Odc. 16: Jak monstrancja

 

Imię Jezus znaczy Bóg zbawia. Doświadczył tego zbawiającego działania natychmiast na początku „Ich spotkania” syn Zachariasza i Elżbiety, doświadczyła Elżbieta. Z pewnością doświadczył też Zachariasz, ale przedziwnie nie poskutkowało to wcale odzyskaniem przez niego głosu. Kapłan miał jednak z naturą wciąż pod górę.

Treść pozdrowienia Maryi nie została zapisana, akcent położony został na Jej głos. Znaki Bożego działania stały się odczuwalne nie chwilę wcześniej ani później, lecz w momencie, w którym Ona przemówiła. Nie brzmi zbyt ładnie zdanie: była jak Ambona Słowa Bożego. Poprzestańmy na odwołaniu do Monstrancji.

 

Matko Boża nawiedzająca krewnych w Ain-Karim, naucz mnie proszę, jak naśladować Ciebie w stawaniu się naczyniem Bożej Obecności. Wypraszaj dla mnie wrażliwość na potrzeby ludzi oraz uważność na obecność Boga, który przeze mnie chce im usługiwać.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach

Czego mogą nauczyć nas poobijane i poranione długą wędrówką stopy Maryi?

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Św. Paweł napisał: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę” (Rz 10,15). Apostoł streścił nieco w swoim zdaniu proroctwo Izajasza, który nauczał: „O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny” (Iz 52,7). Zawołanie to z wszech miar jest słuszne, tylko obawiam się, że przez nas bywa nie zawsze właściwie odczytywane.

Dzisiaj proponuję pochylić się do stóp Maryi, młodziutkiej Miriam, która właśnie przebyła z pośpiechem ponad 120 kilometrów – najprawdopodobniej większość z nich pieszo.

Zanim Matka Boża stanęła na naszych obrazach i w świętych ikonach jako bosa, ale depcząca głowę węża, nie wahała się zadbać o siłę nóg, szorstkość stopy i zgrubiałą piętę. Taka refleksja w naszych czasach pomnażających zakłady usług pedicure może nam wszystkim przyjść z odsieczą i mam nadzieję, że wyjdzie na dobre.

Warto pomyśleć o błogosławieństwie i Dobrej Nowinie zaniesionych do kapłańskiej rodziny w Ain-Karim, nie tylko w imieniu Boga, ale najprawdziwiej z samym Bogiem pod sercem, na stopach otartych, a może nawet (co nie daj Boże!) okaleczonych kamieniem, przydrożnym cierniem.

 

Rozważania majowe. Odc. 15: Na otartych stopach

 

Czy Ten, którego Szatan kusił słowami Biblii: „Aniołom swoim da rozkaz, co do ciebie, żeby Cię strzegli i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień” (Łk 4, 10-11) nie sprawił, by dosłownie ziściły się te proroctwa chociaż wtedy, gdy Jego własna Matka wybrała się w daleką drogę? Odpowiedź Jezusa ze sceny kuszenia stanowi jasną podpowiedź, co do konkretnych bożych rozstrzygnięć. Zapewne także w przypadku tego odcinka drogi przez świat, który przemierzyła brzemienna Dziewica, z Nazaretu do Ain-Karim.

Jak napisać myśląc o Maryi – nogi miała po długiej podróży, poobijane i poranione? Myślę, że jedynie w myśleniu o tych ranach jest dużo przesady, bo przecież miała stopy zaprawione do wędrowania. Reszta jest realistycznym ujęciem właściwego rozumienia „wdzięku nóg” i „piękna stóp” jak to w jasny sposób (choć całkiem nie współczesny) ujmuje Boże Objawienie.

 

Matko Jezusa, wspominam Twoje zmęczenie i po ludzku zniszczone wędrówką stopy, po to by mnie Twój przykład zachęcił do poświęcania własnych kroków dla głoszenia Bożej chwały i czynienia dobra. Zapewniaj mnie Matko Jezusa (zawsze) gdybym się obawiał, że zranię sobie stopy, że one się nie ścierają, że im dalej idę, tym bardziej robią się szorstkie i twarde, mocne i pewne.

 


Rozważania majowe. Odc. 1 – Nazaretanka >>>Rozważania majowe. Odc. 2 – Serdeczna >>>Rozważania majowe. Odc. 3 – Królowa >>>Rozważania majowe. Odc. 4 – Biblistka >>>Rozważania majowe. Odc. 5 – Rozważna >>>Rozważania majowe. Odc. 6 – Rozmowna >>>Rozważania majowe. Odc. 7 – Gotowa >>>Rozważania majowe. Odc. 8 – Krewna kapłana >>>Rozważania majowe. Odc. 9 – Służebnica >>>Rozważania majowe. Odc. 10 – Wsparta o Skałę >>>Rozważania majowe. Odc. 11 – Gościnna Gospodyni >>>Rozważania majowe. Odc. 12 – Wyróżniona >>>Rozważania majowe. Odc. 14 – Spiesząca >>>Rozważania majowe. Odc. 15 – Na otartych stopach >>>Rozważania majowe. Odc. 16 – Jak monstrancja >>>Rozważania majowe. Odc. 17 – Obrończyni życia >>>Rozważania majowe. Odc. 18 – Nazwana szczęśliwą >>>Rozważania majowe. Odc. 19 – Spontaniczna >>>Rozważania majowe. Odc. 20 – Nauczycielka modlitwy >>>Rozważania majowe. Odc. 21 – Przewodniczka własnej duszy >>>Rozważania majowe. Odc. 22 – Dostrzegająca niewidoczne >>>Rozważania majowe. Odc. 23 – Obecna w świątyni >>>Rozważania majowe. Odc. 24 – Stojąca w cieniu zdarzeń >>>Rozważania majowe. Odc. 25 – Świadek starego porządku >>>Rozważania majowe. Odc. 26 – Otwarta na nowe >>>Rozważania majowe. Odc. 27 – Odporna >>>Rozważania majowe. Odc. 28 – Dobra córka >>>Rozważania majowe. Odc. 29 – Zakłopotana narzeczona >>>Rozważania majowe. Odc. 30 – Na językach >>>Rozważania majowe. Odc. 31 – Matka >>>


 

Ks. Krzysztof Cebula

Ks. Krzysztof Cebula

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Ks. Krzysztof Cebula
Ks. Krzysztof
Cebula
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap