Nasze projekty

Papież: agresja zbrojna jest obrazą Boga, bluźnierczą zdradą Pana Paschy

„Agresja zbrojna w dzisiejszych czasach, jak każda wojna, jest obrazą Boga, bluźnierczą zdradą Pana Paschy, przedkładaniem nad Jego łagodne oblicze, oblicza fałszywego boga tego świata” - powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty mówił w swojej katechezie o przygotowaniach na Święta Paschy.

fot. vatican news/youtube.com

Franciszek zauważył, że obchody Wielkiego Tygodnia koncentrują się wokół osoby Jezusa. Podczas radosnego wjazdu do Jerozolimy w Niedzielę Palmową ludzie oczekiwali pokoju według logiki świata. Ale pokój, który Jezus nam daje w wydarzeniu paschalnym idzie drogą łagodności i krzyża: jest to branie odpowiedzialności za innych. Chrystus bowiem wziął na siebie nasze zło, nasz grzech i naszą śmierć. W ten sposób nas wyzwolił. Jego pokój nie jest owocem jakiegoś kompromisu, ale rodzi się z daru z siebie – podkreślił papież.

„Każda wojna jest obrazą Boga”

Aby to ukazać Ojciec Święty posłużył się obrazem zawartym w tzw. Legendzie o Wielkim Inkwizytorze z „Braci Karamazow” Dostojewskiego, ukazującym pokusę fałszywego pokoju, opartego na władzy, która prowadzi następnie do nienawiści i zdrady Boga. Pokój Jezusa nie obezwładnia innych, nigdy nie jest pokojem zbrojnym. Bronią Ewangelii jest modlitwa, czułość, przebaczenie i bezinteresowna miłość bliźniego, do każdego bliźniego. W ten sposób można nieść w świat Boży pokój. Dlatego też agresja zbrojna w dzisiejszych czasach, jak każda wojna, jest obrazą Boga, bluźnierczą zdradą Pana Paschy, przedkładaniem nad Jego łagodne oblicze, oblicza fałszywego boga tego świata – stwierdził Franciszek.

Papież wskazał, że Pascha jest prawdziwym świętem Boga i człowieka, ponieważ pokój, który Chrystus zdobył na krzyżu w darze z siebie, jest nam rozdawany. Bracia i siostry, Pascha oznacza «przejście». Jest to, szczególnie w tym roku, błogosławiona okazja, aby przejść od boga światowego do Boga chrześcijańskiego, od chciwości, którą nosimy w sobie, do miłości, która nas wyzwala, od oczekiwania pokoju przyniesionego siłą do zaangażowania się w konkretne świadectwo pokoju Jezusa. Stańmy przed Ukrzyżowanym, źródłem naszego pokoju, i prośmy Go o pokój serca i pokój na świecie – powiedział Ojciec Święty na zakończenie swojej katechezy.

Reklama

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę