Rosja: ograniczenia dla misjonarzy

Poważne ograniczenia działalności zagranicznych misjonarzy w Rosji może wprowadzić parlament tego kraju. Propozycje poprawek do ustawy „O wolności sumienia i o stowarzyszeniach religijnych” przewidują, że organizacje religijne będą mogły zapraszać do Rosji misjonarzy z zagranicy jedynie na podstawie umowy o pracę lub cywilno-prawnej oraz nie będą mogły prowadzić działalności misyjnej w pomieszczeniach mieszkalnych. Za złamanie tych przepisów będzie grozić kara do 1 miliona rubli.

Polub nas na Facebooku!

Poprawki te są częścią tzw. „pakietu antyterrorystycznego”, rozpatrywanego obecnie przez Dumę Państwową Federacji Rosyjskiej w drugim czytaniu. Ich wprowadzenie zalecił na swym posiedzeniu 20 czerwca Komitet Dumy ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Korupcji. Poparło je szereg posłów, m.in. przewodniczący Komitetów: ds. Bezpieczeństwa – Irina Jarowaja i Spraw Międzynarodowych – Aleksiej Puszkow.

Dotychczas wspólnoty i stowarzyszenia wyznaniowe mają prawo zapraszania obywateli innych państw do prowadzenia zawodowej działalności religijnej; przepisy nie wymagały jednak zawierania z nimi umów o pracę. Zgłoszona poprawka proponuje wpisanie do ustawodawstwa zastrzeżenia, że misjonarze zagraniczni będą mogli pracować w Rosji tylko wtedy, jeśli zapraszająca ich organizacja religijna podpisała z nimi taką umowę lub umowę cywilno-prawną.

Zakazane będzie także prowadzenie działalności religijnej przez organizację, która nie podała swej oficjalnej pełnej nazwy. Nie będzie ona mogła wydawać ani rozpowszechniać literatury, materiałów audio i wideo bez zaznaczenia takiej nazwy lub jeśli jest ona niepełna lub nieprawdziwa. Za niepodporządkowanie się tym przepisom (jeśli zostaną one uchwalone) przewidziana jest grzywna w wysokości od 30 tys. do 50 tysięcy rubli a także przepadek literatury oraz materiałów drukowanych, audio i wideo.

Ponadto Komitet poparł inną poprawkę, zgodnie z którą nie wolno prowadzić działalności misyjnej w pomieszczeniach mieszkalnych, z wyjątkiem odbywania tam obrzędów i ceremonii religijnych.

Za działalność niezgodną z istniejącym ustawodawstwem wyznaniowym przewidziano karę od 5 tys. do 50 tys. rubli, a w wypadku osób prawnych – od 100 tysięcy do miliona rubli. Jeśli natomiast złamania prawa dopuści się cudzoziemiec lub osoba bez obywatelstwa, to pociągnie to za sobą karę administracyjną w wysokości od 30 tys. do 50 tys. rubli i może (ale nie musi) towarzyszyć temu wydalenie takiej osoby z Rosji.

Do ustawy „O wolności sumienia” ma zostać dodany nowy rozdział zatytułowany „Działalność misyjna”. Znajdzie się w nim stwierdzenie, że za działalność tego rodzaju uważa się szerzenie wiary i przekonań religijnych, na co mogą się składać nabożeństwa publiczne, rozpowszechnianie literatury religijnej, publiczne zbieranie ofiar, odbywanie zgromadzeń modlitewnych i religijnych i wystąpienia na nich oraz działalność kaznodziejska.


kg (KAI/B-I/InterfaxRelibgia) / Moskwa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kapłan w Indiach zaatakowany maczetą

W ciężkim stanie jest indyjski kapłan, który został zaatakowany maczetą. Ks. Sushil John Soren jest proboszczem parafii Bhirobkhund w diecezji Tezpur w leżącym na północnym wschodzie Indii stanie Asam.

Polub nas na Facebooku!

Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 czerwca, gdy duchowny wracał do domu po wieczornych modlitwach w parafialnym schronisku dla młodzieży. Został zaatakowany przez nieznanego sprawcę, który podążał za nim przez dłuższy czas. Gdy kapłan zorientował się, że jest śledzony, chciał wrócić do schroniska. Agresor jednak przyspieszył i próbował uderzyć księdza maczetą w głowę, którą ten zasłonił rękami, co prawdopodobnie ocaliło mu życie. Słysząc jego wołanie o pomoc, przybiegli tam chłopcy ze schroniska i pracownicy parafii, ale napastnik już zbiegł.

 

Jak powiedział miejscowy ordynariusz bp Michael Akasius Toppo, do tej pory nie są znane motywy napadu. Policji nie udało się również ująć agresora. Stan zdrowia kapłana jest poważny. Został on przewieziony na dalsze leczenie do szpitala specjalistycznego w Guwahati, największego miasta stanu Asam.


RV / Tezpur

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap