Odpust zupełny za odwiedzenie seniora i samotnego. Specjalny dokument Watykanu

Z okazji pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych Penitencjaria Apostolska poinformowała, że w tym dniu, czyli 25 lipca, będzie można uzyskać odpust zupełny za odwiedzenie osób w trudnej sytuacji – starszych, chorych, czy samotnych.

źródło: Pixabay.com/sabinevanerp 

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został ustanowiony przez papieża Franciszka. Ojciec Święty wyznaczył go na czwartą niedzielę lipca, w tym roku będzie to 25 lipca.

Z tej okazji Penitencjaria Apostolska umożliwiła wiernym uzyskanie odpustu zupełnego w tym dniu. Mogą go uzyskać wszyscy dziadkowie i osoby starsze, a także wszyscy wierni.

Odpust zupełny będą mogły uzyskać osoby, które – oprócz spełnienia zwykłych warunków (brak przywiązania do grzechu, przyjęcie komunii i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) – 25 lipca wezmą udział w uroczystościach, które będą sprawowane czy to w Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża Franciszka, czy też w Kościołach lokalnych na całym świecie. Na tych samych warunkach będzie on też przysługiwał tym osobom, które tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub – w przypadku niemożliwości osobistego spotkania – skontaktują się z nimi i spędzą wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych. Z możliwości skorzystania z odpustu będą mogły skorzystać też osoby starsze, które z powodu choroby czy innych przeszkód zdrowotnych, nie będą mogły wziąć fizycznie wziąć udziału w tych obchodach, ale pozostaną w szczególnej łączności duchowej.

Reklama

 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w Kościele na całym świecie 25 lipca – w 4. niedzielę lipca, najbliższą uroczystości wspomnienia liturgicznego św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, obchodzonego 26 lipca. Tematem dnia będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20).

ag/KAI/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę