Asyż: Przed beatyfikacją wystawiono ciało Carla Acutisa

W Asyżu rozpoczęło się wystawienie ciała 15-letniego geniusza komputerowego Carla Acutisa. „Prosiło o to wielu jego rówieśników, którzy zapragnęli bezpośredniego kontaktu z moim synem” – mówi matka przyszłego błogosławionego.

Polub nas na Facebooku!

W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje, że „to spotkanie dla wielu stanie się punktem wyjścia ku Bogu i pogłębionej wierze”.

Wystawienie ciała, które zachowało się w nienaruszonym stanie trwać będzie przez siedemnaście dni w Sanktuarium Ogołocenia w Asyżu, gdzie pochowany jest Carlo, który zostanie wyniesiony na ołtarze 10 października (uroczystość będzie transmitowana w internecie) w obecności swej rodziny i przyjaciół. Dla mnie zobaczenie ciała mego syna było ogromnym przeżyciem. Myślę, że podobnie będzie dla jego rówieśników. Jego przykład życia jest punktem wyjścia dla każdego kto pragnie postawić Ewangelię w centrum swego życia – podkreśla Antonia Salzano.

Carlo zostanie ogłoszony błogosławionym, jednak świętość, to coś co dotyczy każdego z nas. Mój syn jest przykładem dla wszystkich, bo świętość nie jest zarezerwowana dla nielicznych. Bóg stworzył każdego z nas w sposób wyjątkowy, niepowtarzalny. Mówiąc o tym Carlo przywoływał nasze niepowtarzalne linie papilarne i wskazywał na konieczność zachowania tej wyjątkowości, by nie stać marną fotokopią innych – mówi papieskiej rozgłośni matka przyszłego błogosławionego. Jego beatyfikacja zawiera w sobie przesłanie eucharystyczne, które mówi, że Bóg jest obecny wśród nas. Stąd też trzeba nieustannie żyć tą Obecnością. Święty Franciszek, którego mój syn kochał i sam Carlo są dowodem owocności życia tych, którzy stawiają Boga w centrum swego życia – dodaje.

 

“Szczęście, to zapatrzenie się w Boga”

Matka przyszłego błogosławionego wskazuje, że Carlo pociąga młodych ludzi, ponieważ jest ich rówieśnikiem, żyjącym w ich czasach i tak samo, jak oni zafascynowanym internetem. Swym życiem dialoguje ze współczesnością, to czyni go niezwykle aktualnym i bliskim – podkreśla Antonia Salzano. Przywołuje ulubione powiedzenia syna, że „szczęście to zapatrzenie się w Boga, a smutek i zgorzknienie to zapatrzenie się w samego siebie”. Przypomina, że rówieśnicy nazywają Carla „influencerem Boga”.

Matka Carla Acutisa przypomina, że papież Franciszek cytuje jej syna w adhortacji „Christus vivit”, przywołując częste powiedzenie Carla: Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie. Ma także nadzieję, że w czasie swej sobotniej pielgrzymki do Asyżu, związanej z podpisaniem u grobu św. Franciszka najnowszej encykliki „Fratelli tutti”, Ojciec Święty zatrzyma się także na chwilę modlitwy przy relikwiach influencera Boga i, jak przewidują włoskie media, przyszłego patrona internetu.

SPRAWDŹ: Mama Carlo Acutisa: mój syn wyjednuje wiele łask

 

ag/Stacja7/KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ZE ŚWIATA

Francuz i Australijka laureatami nagrody Ratzingera

Francuski filozof i teolog, prof. Jean-Luc Marion oraz Australijka, specjalistka w zakresie filozofii, filozofii polityki i teologii, prof. Tracey Rowland to tegoroczni laureaci Nagrody Ratzingera. Przyjmą ją z rąk papieża Franciszka 14 listopada w Watykanie – poinformował przewodniczący Rady Administracyjnej watykańskiej Fundacji Benedykta XVI/Josepha Ratzingera, ks. Federico Lombardi SJ.

Polub nas na Facebooku!

Prof. Jean-Luc Marion (ur. w Paryżu w 1946 r.), jest filozofem i teologiem. Studiował w École Normale Supérieure, był uczeniem Althussera, Derridy i asystentem F. Alquié. Od 1981 roku wykładał metafizykę w 1981 r. najpierw w Nanterre (Paryż X), a następnie od 1995 roku na Sorbonie (Paryż IV).

Refleksja Mariona rozwinęła się wokół dwóch podstawowych kierunków, historii filozofii i fenomenologii. W historii filozofii fundamentalne znaczenie mają jego wypowiedzi na temat Kartezjusza i historii metafizyki. Jednak zasadniczy jego wkład należy umieścić w dziedzinie fenomenologii, w nurcie w którym znajdują się również Lévinas, Ricoeur, M. Henry i Derrida, którego był też uczniem. W ślad za Lévinasem, Marion wypracował fenomenologię miłości i bytu jako daru, co ma swój najpełniejszy wyraz w dziele Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation.

Marion jest członkiem Akademii Francuskiej (2008), autorem licznych publikacji i redaktorem kilku prestiżowych czasopism naukowych. Był członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. Współpracuje obecnie z międzynarodowym magazynem Communio.

 

Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Prof. Tracey Rowland urodziła się 7 lipca 1963 r. w Australii, studiowała prawo, a następnie filozofię i filozofię polityki na uniwersytetach w Queensland i Melbourne. Posiada doktorat Uniwersytetu Cambridge na temat relacji między teologią XX wieku a ideą kultury, z odniesieniem w szczególności do filozofii Alasdair’a MacIntyre’a i teologii Henri’ego De Lubaca oraz Josepha Ratzingera.

W latach 2001 – 2017 była dziekanem Instytutu Małżeństwa i Rodziny Jana Pawła II w Melbourne. W tym samym czasie uzyskała licencjat kanoniczny i doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Obecnie prowadzi katedrę naukową teologii św. Jana Pawła II na Notre Dame University of Australia.

Wśród jej głównych dzieł znajdują się dwa poświęcone myśl J. Ratzingera i przetłumaczone na kilka języków: Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI (2008) i Benedykt XVI, Przewodnik dla zakłopotanych (2017). Opublikowała ponad 150 artykułów. Jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego magazynu Communio.

Jej działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje różne dziedziny teologii, w szczególności teologię fundamentalną, antropologię teologiczną i ekumenizm. Od 2014 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

SPRAWDŹ: Z konta papieża zniknęło 26 milionów dolarów

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap