Z KRAJU

Zakończył się proces beatyfikacyjny męczenników augustiańskich na poziomie diecezji

Zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego czterech męczenników augustiańskich. Ojcowie Wilhelm Gaczek, Adam Olszewski, Tadeusz Wilucki i brat Kazimierz Lipka zostali zamordowani w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Polub nas na Facebooku!

Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, o. Marek Donaj, zaprezentował zebranym w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich jego przebieg. Podkreślił, że męczennicy żyli według reguły zakonnej, wypełniali swe powołanie, a w 1940 r. udzielili w klasztorze schronienia wysiedleńcom. Augustiańscy zakonnicy nieśli ten sam ciężar cierpienia, lęku, utraty bliskich, co wszyscy mieszkańcy Kazimierza, zamieszkałego w większości przez ludność żydowską – powiedział.

Zostali aresztowani pojedynczo od lipca do listopada 1941 r. Przed przewiezieniem do obozów w Auschwitz i Dachau byli więzieni przez Gestapo. 4 września 2018 r. rozpoczęto ich proces beatyfikacyjny, podczas którego przesłuchano wielu świadków, powołano biegłych z zakresu historii i archiwistyki, którzy opisali przebieg życia i męczeńskiej śmierci sług Bożych.

Dziś polscy augustianie dziękują Kościołowi krakowskiemu w osobie arcybiskupa metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego oraz członkom trybunału procesu beatyfikacyjnego za zakończenie dochodzenia, dzięki któremu możliwe jest przekazanie zebranych materiałów procesowych Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie – powiedział o. Marek Donaj.

Zebrane w ramach procesu dokumenty zostaną przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Abp Marek Jędraszewski zauważył, że męczeństwo sług Bożych rozpoczęło się w czasie, gdy Karol Wojtyła żył w Krakowie. Teraz idą za nim ci, którzy go poprzedzili w drodze wiary i dawania świadectwa – powiedział. – Dzisiejsze czasy wymagają zdecydowanych i jednoznacznych świadków – dodał.

Prowincjał augustianów, o. Wiesław Dawidowski OSA, przypomniał, że słudzy Boży byli ofiarami hitlerowskiego terroru i podzielili los tysięcy polskich księży. Proces, który dziś kończymy, pokazuje, że mimo upływających lat, przeznaczeni na unicestwienie, żyją – podkreślił.

 

Pracowali w klasztorze na krakowskim Kazimierzu

Augustiańscy słudzy Boży pracowali w klasztorze na krakowskim Kazimierzu i pomagali w pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu. W 1940 r. udzielili schronienia w klasztorze prawie 60 wysiedlonym osobom, wspierali również ludność pochodzenia żydowskiego, zamieszkującą dzielnicę Kazimierz. Zostali aresztowani pod zarzutem przechowywania ulotek nawołujących do stawiania oporu władzom okupacyjnym i korzystania z nadajników odbiorczo-nadawczych. Zanim trafili do obozów, byli więzieni, przesłuchiwani i torturowani w więzieniach krakowskich.

Wilhelm Gaczek święcenia kapłańskie przyjął w 1906 roku. Po aresztowaniu w więzieniu spędził 46 dni. Został przewieziony do obozu w Auschwitz, gdzie zmarł z wycieńczenia po dwóch tygodniach, 14 listopada 1941 roku.

Krzysztof Olszewski przyjął święcenia w 1931 roku. W więzieniu przebywał 86 dni. Potem trafił do Auschwitz, a w styczniu 1942 r. został przewieziony z powrotem do więzienia św. Michała w Krakowie. Następnie trafił do obozu w Dachau. Zmarł z wycieńczenia we wrześniu 1942 roku.

Edmund Wilucki zmarł w wieku 28 lat jako młody kapłan. Aresztowany, przesłuchiwany i torturowany przez 37 dni, został następnie przewieziony do obozu, gdzie zaraził się durem brzusznym. Zmarł 22 listopada 1941 roku.

Br. Kazimierz Lipka był torturowany w więzieniu w Krakowie ponad miesiąc, następnie zabrano go do obozu, gdzie przeżył 115 dni. Zmarł 26 lutego 1942 roku, dobity zastrzykiem z fenolu.

Już w roku 1995 Kongregacja ds. świętych i błogosławionych miała włączyć augustiańskich zakonników do procesu kapłanów i sióstr zakonnych, męczenników II wojny światowej, beatyfikowanych uroczyście przez św. Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 roku. W tamtym czasie mała liczba braci w Polsce oraz koncentracja na restauracji życia zakonnego nie pozwoliły skonkretyzować tych planów. Wyrazem pamięci braci o męczennikach była pielgrzymka do obozu koncentracyjnego Auschwitz w listopadzie 2012 roku. Odprawiono wtedy Mszę św. w szpitalu obozowym, w którym zastrzykiem z fenolu uśmiercono br. Kazimierza Lipkę. Odbyły się również modlitwy w celi, w której umarł wyczerpany brutalnym śledztwem o. Wilhelm Gaczek, ostatni prowincjał, a zarazem pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.

SPRAWDŹ: Papież po pandemii chce odwiedzić Koreę Północną

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Przełożeni męskich zakonów będą współpracować z Fundacją św. Józefa

Przełożeni zakonów męskich podjęli decyzję o współpracy z Fundacją Świętego Józefa na rzecz ochrony małoletnich i pomocy pokrzywdzonym.

Polub nas na Facebooku!

To bardzo dobra wiadomość – mówi ks. Piotr Studnicki o przystąpieniu zakonów męskich do współpracy z powołaną rok temu przez Episkopat Fundacją Świętego Józefa. Wspólne działanie, tworzenie struktur wspierających osoby pokrzywdzone w Kościele – przez niektórych księży diecezjalnych, jak i zakonników – oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony małoletnich jest wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności jako Kościoła w Polsce – dodaje kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Spotkanie Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (KWPZM) odbyło się on-line w czwartek 12 listopada. Jednym z tematów była prezentacja „Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”, której dokonał o. prof. Dariusz Borek OCarm, dziekan wydziału prawa kanonicznego UKSW.

Druga część spotkania dotyczyła podjęcia współpracy zakonów męskich z Fundacją Świętego Józefa. W problematykę wprowadził przewodniczący KWPZM o. Janusz Sok CSsR, omawiając podjęte już przez Fundację działania oraz projekt wspólnej Deklaracji Konferencji Episkopatu Polski i KWPZM o współpracy w działalności tej Fundacji. Po tej prezentacji odbyła się dyskusja i głosowania dotyczące procedury przystąpienia zakonów męskich do współpracy z Fundacją Świętego Józefa. Ostatecznie przełożeni wyżsi znaczną większością głosów zdecydowali o przyjęciu projektu Deklaracji oraz postanowili, iż składki na działalność Fundacji będą wnoszone przez zakony męskie od 2021 roku.

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski jest dziełem pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła. W miarę możliwości fundacja przez swą działalność chce również wspierać skrzywdzonych seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem. Została powołana 8 października 2019 r. decyzją 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski i zarejestrowana 7 stycznia 2020 r.

SPRAWDŹ: O. Maciej Zięba o raporcie nt. McCarricka: Jan Paweł II niczego nie tuszował

 

ag/ochrona.episkopat.pl/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap