Rozpoczęto proces beatyfikacyjny s. Iwony Król. „Była tą, która chroniła Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie”

W czwartek rozpoczęto proces beatyfikacyjny s. Iwony Król CSSE. "Cicha bohaterka Wschowy" w czasie II wojny światowej z narażeniem życia strzegła powierzonego jej opiece kościoła parafialnego - wyniosła z niego bombę zegarową czy zbierała w okolicznych wioskach sprofanowane przez radzieckich żołnierzy konsekrowane Hostie.

fot. amorsanto/Cathopic

W kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie 9 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie trybunału w procesie beatyfikacyjnym s. Iwony Król CSSE – elżbietanki nazywanej „cichą bohaterką Wschowy”.

Sesja inauguracyjna rozpoczęła się od zaprzysiężenie członków komisji historycznej. Następnie s. Weronika Szelejewska CSSE przedłożyła prośby o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i przedstawiła postać s. Iwony Król CSSE.

Po otwarciu procesu beatyfikacyjnego i odmówieniu modlitwy do Ducha Świętego przez bp. Tadeusza Lityńskiego odbyło się zaprzysiężenie członków trybunału beatyfikacyjnego. Następnie s. Weronika Szelejewska CSSE przekazała biskupowi listę świadków.

Reklama

Po odpisaniu podpisanie protokołu wszyscy zebrani odmówili modlitwę w intencji beatyfikacji s. Iwony Król CSSE. Chwilę później rozpoczęła się Msza św. poprzedzona odsłonięciem tablicy upamiętniającej elżbietankę nazywaną „cichą bohaterką Wschowy”.

„Była tą, która chroniła Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie”

Homilię wygłosił bp Tadeusz Lityński. Siostra Iwona zapewne w swojej pomocy innym nie tyle widziała co traci, ale jak wiele w dawaniu może wyniknąć szczęścia dla niej samej! Dojrzałość chrześcijańska, bycie dla innych, rozwijają w nas to, co Boże, gdy nie boimy się służyć, gdy jesteśmy dla innych – podkreślił biskup. Życie siostry Iwony może być dla nas wskazówką, w jaki sposób i my, zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo możemy realizować tę, oblubieńczą miłość – dodał.

Kaznodzieja przypomniał, że troszczyła się o chorych i ubogich, a także strzegła sacrum. Była tą, która chroniła Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, gdy zbierała sprofanowane, porozrzucane hostie, chroniła w widzialnym znaku, jakim jest świątynia, gdy wyniosła z niego bombę, chroniła w drugim człowieku, który często był zmarginalizowany, opuszczony, zdany tylko na siebie – mówił bp Lityński.

Reklama

Nigdy nie była obojętna wobec profanacji i braku szacunku do otaczającego ją sacrum, którym było przecież Najświętsze Serce Jezusa, obraz i podobieństwo Boże w innych ludziach – dodał.

W czasie wojny z narażeniem życia strzegła powierzonego jej opiece kościoła

S. Iwona Król urodziła się 12 maja 1908 r. w Mrozach koło Kartuz. 6 sierpnia 1930 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Poznaniu. Podczas początkowej formacji zakonnej uzyskała dyplom pielęgniarski i państwowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Pracowała jako pielęgniarka na placówkach w Wyrzysku, Kruszwicy i Pucku. Po wybuchu II wojny światowej trafiła najpierw do Wrocławia, a następnie do Wschowy. Z tym miastem pozostała związana przez resztę swojego życia.

Odznaczała się głęboką pobożnością, samarytańską miłością względem bliźnich, heroiczną odwagą i patriotyzmem. W czasie wojny – pomimo nacisków przełożonych oraz władz cywilnych – odmówiła podpisania volkslisty. Po wkroczeniu do Wschowy wojsk radzieckich z narażeniem życia strzegła powierzonego jej opiece kościoła parafialnego. Wyniosła z niego bombę zegarową, która po kilkunastu godzinach wybuchła. Siostra Iwona zbierała w okolicznych wioskach sprofanowane przez radzieckich żołnierzy konsekrowane Hostie i sprzęty liturgiczne, wiedząc, jak bestialscy potrafili być sowieccy żołnierze.

Reklama

Prowadziła proste i pokorne życie poświęcając się głównie opiece nad chorymi. Z wielkim oddaniem troszczyła się o ich materialne i duchowe potrzeby. Zmarła 8 sierpnia 1990 r. w trakcie urlopu, który spędzała u swoich krewnych w Chwaszczynie niedaleko Gdańska. Jej pogrzeb odbył się we Wschowie 12 sierpnia 1990 r.

Trwa proces beatyfikacyjny

Inicjatorem procesu beatyfikacyjnego s. Iwony Król CSSE jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i prowadzenie dochodzenia jest s. Weronika Szelejewska CSSE. 29 marca 2021 r. bp Tadeusz Lityński zatwierdził ją jako wicepostulatorkę sprawy.

28 stycznia 2022 r. w imieniu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wicepostulatorka zwróciła się do biskupa zielonogórsko-gorzowskiego z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego s. Iwony Król CSSE.

9 czerwca 2022 r. pozytywną opinię w tej sprawie wydała Konferencja Episkopatu Polski. 17 listopada 2022 r. bp Tadeusz Lityński wydał edykt, w którym poinformował diecezjan o planowanym rozpoczęciu dochodzenia.

15 stycznia 2023 r. została powołana komisja historyczna, której zadaniem jest zebranie i zbadanie dokumentacji dotyczącej s. Iwony Król CSSE.

Komisję tę tworzą: ks. dr hab. Robert Romuald Kufel – przewodniczący, ks. dr. Łukasz Kędzierski i pani lic. Jolanta Pawłowska. Po uzyskaniu zgody watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, 30 stycznia 2023 r. bp Tadeusz Lityński powołał diecezjalny trybunał beatyfikacyjny w składzie: ks. prof. dr hab. Adam Kalbarczyk – delegat biskupa, ks. dr Piotr Garstecki – promotor sprawiedliwości, s. Karola Piotrowiak CSSE – notariusz.

W uroczystościach wzięli udział świeccy i duchowni ze wschowskiego dekanatu, rodzina s. Iwony Król, a także siostry elżbietanki na czele z s. M. Samuelą Werbińską, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

KAI, pa/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę