Nasze projekty

„W trosce o bliźniego”. Caritas Archidiecezji Warszawskiej podsumowuje pomoc udzieloną w 2023 r.

Pomocy dla kilkuset osób bezdomnych i chorych, uchodźców wojennych, w większości kobiet i dzieci oraz osób niepełnosprawnych - udzieliła w ubiegłym roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Fot. Caritas Polska

Chorzy

W 2023 r. z pomocy organizacji skorzystało 836 chorych. 392 pacjentów leczyliśmy w systemie stacjonarnym – 157 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 235 w hospicjum przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Hospicja domowe w Błoniu i Grójcu sprawowały opiekę medyczną nad 444 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy – informuje ks. Zbigniew Zembrzyski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

180 dzieci w 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) w Warszawie na Ochocie, Ursynowie i Woli uczestniczyło w zajęciach wychowawczych i edukacyjnych. Natomiast 61 dzieci w programie „Skrzydła” skorzystało z pomocy stypendialnej przeznaczonej na zakup podręczników i zajęć dodatkowych.

Osoby w kryzysie bezdomności

9000 osób skorzystało z zabiegów higieniczno-medycznych oraz porad psychologicznych i terapeutycznych. Ponadto w jadłodajni wydano 15 720 ciepłych posiłków, 6083 osoby skorzystały z kąpieli i wymiany bielizny oraz odzieży. Dodatkowo obsłużono 150 osób (kąpiel, wymiana bielizny i odzieży, zabiegi higieniczne) przywiezionych przez służby porządkowe z m. st. Warszawy.

Reklama

Ponadto 900 osobom udzielono doraźnej pomocy medycznej. Caritas AW – współpracując z Fundacją Ambulans z Serca oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej oraz Towarzystwem Brata Alberta – realizowała streetworking medyczny. Na terenie Warszawy (Dworzec Zachodni, stacja Metro Centrum oraz w innych miejscach niemieszkalnych) udzielano pomocy medycznej, opatrywano rany dojeżdżając do chorych w przestrzeni publicznej karetką pogotowia z zespołem ratowników medycznych i lekarzem, przewożono osoby bezdomne do szpitali i innych placówek na terenie Warszawy.

Pomoc Ukrainie

Caritas informuje też, że 30 000 osób, uchodźców wojennych, w większości kobiet i dzieci, osób małoletnich i niepełnosprawnych skorzystało z pomocy rzeczowej przy ul. Wolskiej 172 w Warszawie. Od poniedziałku do piątku bezpłatnie rozdawaliśmy żywność, odzież, środki czystości oraz pomagaliśmy w zaopatrzeniu w leki i środki medyczne oraz inne artykuły codziennego użytku. 20 transportów z pomocą humanitarną wysłaliśmy bezpośrednio do Drohobycza, Lwowa, Żytomierza i Kijowa – informuje ks. Zembrzuski.

Pomoc indywidualną otrzymało 2000 osób, w tym 533 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i AGD. Dofinansowane zostały turnusy rehabilitacyjne i leczenie specjalistyczne. 300 seniorów otrzymało pomoc w postaci bezpłatnych obiadów oraz comiesięcznych kart zakupowych. Ponadto kilkanaście tysięcy osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej za pośrednictwem 123 Parafialnych Zespołów Caritas, które zakupiły i dostarczyły artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

Reklama

Jak tłumaczy ks. Zbigniew Zembrzuski, udzielenie pomocy w tak dużej skali było możliwe dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje rządowe i samorządowe, w szczególności Miasto Stołeczne Warszawa i Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm i organizacji oraz odprowadzających 1,5% podatku na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.

„Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom w urzędach publicznych, fundacjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego” – napisał dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej, życząc wszystkim na nowy rok „Bożej pomocy, darów zdrowia i pokoju oraz codziennie ludzkiej życzliwości”.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, KAI/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę