Nasze projekty

Spadła liczba chrztów i ślubów. Życie religijne w czasie pandemii

Z raportu o życiu religijnym Polaków w 2020 roku, który opublikował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, wynika, że w czasie pandemii spadła liczba udzielanych sakramentów.

Fot. Cathopic

Ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor ISKK przyznał, że to pandemia COVID-19 ograniczyła działalność duszpasterską i skalę sprawowania sakramentów.

Raport zawiera również dane o liczbie parafii, księży oraz zgromadzeń zakonnych. Jak wyglądają?

W 2020 roku działalność duszpasterską w Polsce prowadziło 10 361 parafii, z czego 661 zakonnych (w tym jedna parafia grecko-katolicka i dwie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego). Najwięcej parafii znajduje się na terenie diecezji tarnowskiej, krakowskiej i poznańskiej.

Spadła natomiast liczba kapłanów, których w ubiegłym roku posługiwało 24 208, to o 2 procent mniej niż w roku 2019.

Reklama

Z danych dotyczących zakonów żeńskich wynika, że w 2020 roku działało 2 071 domów zgromadzeń czynnych, które zgromadziły łącznie 16,8 tys. sióstr zakonnych – to spadek o 2,5 proc. Najliczniejszymi zgromadzeniami w Polsce służebniczki, elżbietanki oraz szarytki.

Z koeli w zakonach męskich, w ubiegłym roku liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego wynosiła łącznie 11 tys. (80 proc. z nich posiada święcenia kapłańskie). W porównaniu z rokiem 2019 liczba zakonników spadła o 1,4 proc. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są: franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

Spadek liczby chrztów i ślubów

W 2020 roku sakrament chrztu został udzielony 312,1 tys. osób, co stanowi 16,3 proc. mniej w porównaniu do roku 2019. Do bierzmowania przystąpiło 252,3 tys. osób, czyli o 34,0 proc. mniej niż w roku poprzednim.

Reklama

Liczba udzielonych sakramentów małżeństwa w 2020 roku wynosiła 91,5 tysięcy, czyli o 26,8 proc. mniej w porównaniu z rokiem 2019.

Natomiast wzrosła liczba osób przystępujących do pierwszej komunii świętej i wyniosła 298 tys. osób, czyli o 49 tys. więcej niż w roku poprzednim (co stanowi 20%).

Ilu uczniów chodziło na lekcje religii?

Z danych dotyczących katechezy wynika, że w roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii we wszystkich placówkach edukacyjnych uczęszczało 85,7 proc. uczniów. Najwięcej w diecezjach: tarnowskiej (97,8 proc.), przemyskiej (97,5 proc.) i rzeszowskiej (97,1 proc.), a najmniej w diecezji wrocławskiej (65,7 proc.), poznańskiej (69 proc.) i warszawskiej (69,5 proc.).

Reklama

kh, BP KEP/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę