Nasze projekty

Projekt #RatujmyKobiety sprzeczny z Konstytucją RP

Dzisiaj równolegle z pierwszym czytaniem nad #ZatrzymajAborcję, rozpatrywany ma być aborcyjny projekt lewicy, występujący pod nazwą #RatujmyKobiety (w rzeczywistości chodzi o zabijanie dzieci – w tym dziewczynek). Projekt ten nie tylko przewiduje możliwość zabicia nienarodzonego dziecka na życzenie do 12 tygodnia ciąży, ale zawiera też szereg innych zapisów, które stoją w sprzeczności z polską Konstytucją.

Co stanowi projekt #RatujmyKobiety:

1. Projekt przewiduje możliwość dokonania aborcji na dzieciach podejrzewanych o choroby uniemożliwiające „samodzielne życie” aż do samego końca ciąży. Patrząc na to jak interpretowane jest obecne prawo, lekarze-aborterzy nie mieliby problemu aby podciągnąć pod ten przepis np. Zespół Downa.

2. Zgodnie z projektem sąd może zadecydować o zabiciu dziecka dziewczynki poniżej 13 roku życia, bez zgody rodziców oraz bez zgody jej samej! Między 13 a 15 rokiem życia Sąd może zadecydować o zabiciu dziecka bez zgody rodziców, jeśli zgadza się dziewczynka.

Reklama
Reklama

3. Projekt uchyla sformułowany w art. 26 ust. 3 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty zakaz eksperymentów medycznych na dzieciach poczętych.

4. Projekt uchyla art. 157a Kodeksu karnego, przewidujący odpowiedzialność karną za zagrożenie zdrowia lub życia dziecka poczętego. Jak ktoś spowoduje śmierć dziecka lub utratę przez nie zdrowia np. przez uderzenie ciężarnej kobiety w brzuch lub błąd lekarski, będzie bezkarny (będzie odpowiadał tylko za ewentualny uszczerbek na zdrowiu kobiety).

5. Projekt wprowadza do nauczania szkolnego począwszy od ZERÓWKI obligatoryjny model edukacji seksualnej, której celem jest seksualizacja dzieci i tym samym znacząco narusza prawo rodziców do wychowania dzieci.

Reklama
Reklama

6. Projekt ogranicza wolność słowa. Za odwodzenie kogoś od aborcji lub napiętnowanie osoby, która ją dokonała, za zwracanie uwagi na uboczne skutki antykoncepcji i aborcji a także za zniesławienie organizacji aborcyjnych, można będzie zostać ukaranym karą dwóch lat więzienia.

7. Projekt nie respektuje potwierdzonego orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego prawa do stosowania przez lekarzy klauzuli sumienia. Lista lekarzy odwołujących się do sumienia ma być w zamierzeniu lewicy publicznie publikowana. Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że zapis ten jest niedopuszczalny, ponieważ będzie prowadził do szykanowania lekarzy przez osoby o przeciwnym światopoglądzie.

W czym projekt #RatujmyKobiety jest sprzeczny z Konstytucją RP, jeśli chodzi o następujące artykuły:

Reklama

Art. 38 „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Art. 39 „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

Art. 48 1. „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.

Art. 53 3. „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

Art. 54 1. – „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”.


(KAI) Zbigniew Kaliszuk CitizenGO Polska / Warszawa

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite