Nasze projekty

Powołano zespół ds. kontaktów z rządem w sprawie lekcji religii. Zobacz też inne zmiany KEP

Przewodniczącym zespołu roboczego ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole został bp Wojciech Osial, który jest przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

fot. Episkopat News/flickr.com

Dwudniowe obrady biskupów rozpoczęły się wczoraj w Warszawie. Podczas zebrania biskupi podejmują tematykę: nauczanie religii w szkole, Fundusz Kościelny a także wybrali nowego Przewodniczącego i Zastępcę KEP.

Ponadto podczas zebrania biskupów zostały przeprowadzone wybory do niektórych gremiów Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. zespół roboczy ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole.

Publikujemy pełne wyniki wyborów 397. Zebrania Plenarnego KEP:

Sprawy personalne:

Reklama

1. Przewodniczący KEP
abp Stanisław Gądecki – koniec 2. pięcioletniej kadencji
abp Tadeusz WOJDA – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję


2. Zastępca Przewodniczącego KEP
abp Marek Jędraszewski – koniec 2. pięcioletniej kadencji
abp Józef KUPNY – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję


3. Zespół roboczy ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole
bp Wojciech T. OSIAL – Przewodniczący
bp Andrzej CZAJA
bp Marek MENDYK
bp Damian MUSKUS
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI
Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA
Anna ZELLMA

Reklama

4. Członkowie Komisji Charytatywnej
W miejsce bp. Edwarda Dajczaka i bp. Edwarda Frankowskiego:
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Zbigniew ZIELIŃSKI


5. Członkowie Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży
W miejsce abp. Adama Szala i bp. Edwarda Dajczaka powołanie na 1. pięcioletnią kadencję:
bp Adam BAB
bp Robert CHRZĄSZCZ


6. Członek Komisji Rewizyjnej KEP
W miejsce abp. Andrzeja Dzięgi:
bp Krzysztof WĘTKOWSKI – wybór

Reklama

7. Członkowie Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji
W miejsce abp. Sławoja Leszka Głódzia i bp. Andrzeja F. Dziuby:
bp Janusz OSTROWSKI
bp Piotr PRZYBOREK


8. Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
abp Wojciech Polak – koniec 1. pięcioletniej kadencji
abp Wojciech POLAK – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję


9. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej
W miejsce abp. Andrzeja Dzięgi:
bp Wiesław LECHOWICZ  – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję


10. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Osób Starszych
bp Wiesław SZLACHETKA – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję


11. Komisja ds. Misji
Zatwierdzenie na pięcioletnią kadencję:
Członkowie:
abp Adam SZAL
abp Tadeusz WOJDA
bp Andrzej JEŻ
bp Andrzej KALETA
bp Leszek LESZKIEWICZ
bp Janusz OSTROWSKI
bp Szymon STUŁKOWSKI
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD – Sekretarz
ks. Maciej BĘDZIŃSKI – konsultor z urzędu
o. Andrzej DANILEWICZ SVD
ks. Franciszek JABŁOŃSKI
s. Irena KARCZEWSKA FMM
ks. Jerzy KRAŚNICKI
ks. Zbigniew SOBOLEWSKI
s. Elżbieta SOŁTYSIK SSPC
ks. Tomasz SZYSZKA SVD
Barbara USZKO-DUDZIŃSKA
o. Marcin WRZOS OMI


12. Członek Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
W miejsce ks. Stefana Wylężka:
ks. Bogdan KOŁODZIEJ – zatwierdzenie


13. Konsultorzy Komisji Maryjnej
W miejsce ks. Zdzisława Jańca i ks. Marcina Chodorowskiego CRL:
o. Ryszard SZMYDKI OMI – zatwierdzenie
ks. Kamil ZADROŻNY – zatwierdzenie


14. Konsultorzy Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży
W miejsce ks. Marcina Barana, p. Martyny Gielety i o. Wojciecha Surówki OP:
o. Tomasz NOWAK OP – zatwierdzenie
ks. Michał PABIAŃCZYK – zatwierdzenie
Aleksandra SAMULA – zatwierdzenie


15. Duszpasterz Krajowy Niepełnosprawnych Sportowców
ks. Witold Janocha – koniec 2. pięcioletniej kadencji
ks. Włodzimierz GAŁĄZKA – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję


16. Duszpasterz Krajowy Muzyków Kościelnych
o. Nikodem Kilnar OSPPE – koniec 3. pięcioletniej kadencji
o. Nikodem KILNAR OSPPE – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję


17. Duszpasterz Krajowy Powołań
ks. Marek Tatar – koniec 2. pięcioletniej kadencji
ks. Marek TATAR – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję


18. Narodowy Dyrektor Duszpasterstwa Migrantów
o. Wiesław DAWIDOWSKI OSA – mianowanie na 1. pięcioletnią kadencję


19. Asystent Kościelny Federacji Caecilianum
W miejsce ks. Kazimierza Szymonika:
ks. Andrzej FILABER – zatwierdzenie na 1. pięcioletnią kadencję


20. Dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru
ks. Zdzisław Lec – koniec 2. trzyletniej kadencji
ks. Zdzisław LEC – potwierdzenie wyboru na 3. trzyletnią kadencję


21. Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
W miejsce p. Urszuli Furtak:
Andrzej KAMIŃSKI – mianowanie


22. Asystent Kościelny Ogólnopolskiej Sekcji Ginekologiczno-Położniczej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
ks. Piotr KIENIEWICZ MIC – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję


23. Kandydat na Zastępcę Dyrektora Caritas Polska|
W miejsce ks. Tomasza Rody:
Maciej KALICIŃSKI – nihil obstat


24. Rada Fundacji Świętego Józefa KEP
Powołanie na czteroletnią kadencję:
abp Wojciech POLAK – Przewodniczący
bp Artur G. MIZIŃSKI – Wiceprzewodniczący
Marcin ERENC
ks. Piotr MAJER
s. Joanna MOŚ RSCJ
Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG
o. Adam ŻAK SJ


25. Członkowie Rady Stałej (z wyboru spośród biskupów diecezjalnych)
W miejsce abp. Andrzeja Dzięgi i abp. Tadeusza Wojdy (który jest członkiem z urzędu jako Przewodniczący KEP):
abp Adrian GALBAS
bp Sławomir ODER


26.  Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP
abp Józef KUPNY – Współprzewodniczący (jako Zastępca Przewodniczącego KEP)
bp Artur G. MIZIŃSKI – Członek (jako Sekretarz Generalny KEP)
abp Adrian GALBAS – Członek
abp Wojciech POLAK – Członek
bp Piotr TURZYŃSKI – Członek
bp Krzysztof WĘTKOWSKI – Członek


27. Delegat KEP na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne
bp Andrzej F. Dziuba – przejście na emeryturę


28. Członek Rady Naukowej i Członek Rady Prawnej
abp Andrzej Dzięga – przejście na emeryturę


BP KEP

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę