Nasze projekty
AdrianW

Organizatorzy ŚDM 2016: wydarzenie finansują wierni

Przy założeniu, że do Krakowa i jego okolic przybędzie 1,5 mln osób, spodziewane zyski branży turystycznej sięgać mogą ok. 370 mln euro – podkreśla Biuro Prasowe ŚDM Kraków 2016. Zwraca przy tym uwagę, że nie będą to zyski Kościoła ale Miasta Kraków. ŚDM jest finansowane ze składek wiernych Kościoła katolickiego – podkreśla biuro w opracowaniu wydanym "w trosce o transparentność działań związanych z organizacją ŚDM".

Reklama

Komitet Organizacyjny ŚDM informuje, że w planowaniu budżetu tego wydarzenia opiera się na wcześniejszych doświadczeniach organizatora ŚDM w 2011 roku w Madrycie. Koszt tamtego wydarzenia wyniósł ok. 50 mln euro. z czego 70 proc. pochodziło z tzw. składek partycypacyjnych uczestników ŚDM a 30 proc. od darczyńców.

Komitet stwierdza, że nie sposób dziś oszacować, ile pieniędzy uzyska Komitet ŚDM 2016 ze składek pielgrzymów, gdyż proces rejestracji będzie trwał do ostatniej chwili. Podkreśla jednoczesnie, że Organizator nie zamierza wydać więcej pieniędzy, niż ich będzie posiadać, a skala wydatków będzie dostosowana do wysokości wpływów ze składek partycypacyjnych. Generalnie zaś koszt organizacji ŚDM 2016 będzie zależeć od liczby uczestników.

Reklama
Reklama

Komitet zwraca uwagę, że przyszłoroczne ŚDM jest finansowane ze składek polskich wiernych, jednak suma czterech ogólnopolskich składek na ten cel nie pokryje wszystkich kosztów organizacyjnych. Konieczne jest zatem, aby pielgrzymi, zgodnie z decyzją Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz wcześniejszą praktyką, partycypowali solidarnie w pokryciu tych kosztów poprzez przekazanie ustalonej składki przy okazji rejestracji uczestnictwa.

Reklama
Reklama

Dodatkowym źródłem finansowania będą darowizny finansowe (w tym na cele kultu) i rzeczowe, uzyskane od różnych podmiotów gospodarczych, ale także od osób fizycznych.

Wydarzenie wspierane będzie organizacyjnie także przez różnorakie podmioty instytucjonalne, które w ramach swych zadań udostępnią swoje obiekty, usługi, a także szeroko rozumiane wsparcie organizacyjne.

Reklama

Składka partycypacyjna pielgrzyma przeznaczona zostanie w całości na pokrycie kosztów organizacji ŚDM 2016, świadczeń socjalno-bytowych dla pielgrzymów (ubezpieczenie, transport, noclegi i wyżywienie), wolontariuszy, a także kilkunastu tysięcy kapłanów i katechistów oraz tzw. plecaka pielgrzyma (materiały religijno-informacyjne oraz inne przedmioty ułatwiające udział w ŚDM).

Na koszt organizacji ŚDM składają się więc m.in. wydatki na utrzymanie tysięcy wolontariuszy (ich noclegi, transport do Krakowa z miejsc noclegowych oraz wyżywienie), ubezpieczenie organizatora (a w tym także pielgrzymów, wolontariuszy i VIP-ów), oprawę plenerowych uroczystości religijnych oraz innych licznych wydarzeń kulturalnych w licznych obiektach.

Komitet Organizacyjny ŚDM zapewni pełne ubezpieczenie dla wszystkich zarejestrowanym pielgrzymów, wolontariuszy oraz VIP-ów, „licząc przy tym, że nie spotka się z żadnymi prawnymi barierami podczas realizacji świadczeń medycznych przez podmioty lecznicze w Krakowie i jego okolicach”.

Odnosząc się do pytania o to, czy wolontariusze muszą płacić za udział w ŚDM Komitet zwraca uwagę, że wolontariusz jest pielgrzymem i uczestnikiem wydarzenia, który poza finansowym wsparciem organizacji ŚDM, włącza się w tę organizację swoją pracą. Dlatego kwoty składki partycypacyjnej pielgrzymów oraz wolontariuszy się różnią. Składka wolontariusza jest niższa niż składka wszystkich innych uczestników ŚDM, zaś system ten funkcjonuje w organizacji ŚDM już od wielu lat.

Wolontariusze także wybierają pakiet usług, z których chcą skorzystać w trakcie ŚDM 2016 – zaznacza Komitet. Dodaje, że sprawa dotyczy ok. 25 tys. młodych osób, które spędzą w Krakowie pełne dwa tygodnie i którym organizator ŚDM musi zapewnić w tym czasie pełne świadczenia socjalno-bytowe, ubezpieczenie zdrowotne (także OC i NW) oraz objąć ich systemem szkoleń.

W celu zapewnienia możliwości dofinansowania przyjazdu osób ubogich, stworzony został specjalny fundusz solidarnościowy. Polska młodzież, która jest gospodarzem ŚDM, objęta jest 10 proc. zniżką, jeśli zarejestruje się w tzw. makro-grupach tworzonych przez Centra Diecezjalne lub zakonne i wybierze świadczenia objęte wyłącznie pakietem typu A.

Komitet Organizacyjny ŚDM w Krakowie zaznacza tez, że wstęp na wydarzenia ŚDM jest otwarty i darmowy dla wszystkich. Należy jednak liczyć się z tym, że osoby niezarejestrowane nie będą miały dostępu do ścisłych sektorów na placu celebracji (Błonia, Łagiewniki oraz Campus Misericordiae), a jedynie będą miały zagwarantowany wstęp do tzw. otwartych sektorów na obrzeżach tych miejsc.

Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 wyraźnie zastrzega, że będzie dystansował się od wszelkich podejmowanych przez samorządy prób nadużywania faktu organizacji ŚDM 2016 i przypisania organizacji tego wydarzenia extra wydatków, związanych z realizacją zadań własnych i zleconych ze strony administracji rządowej.

„Władze gminne nie powinny szukać pretekstu do zwiększania budżetu gminnego pod pozorem wydatków na ŚDM, jeżeli wydatki te i tak są zaplanowane lub/i powinny być zaplanowane i realizowane w ramach własnych zadań gminnych (lub zleconych przez administrację rządową)” – czytamy w opracowaniu.

Organizatorzy ŚDM Kraków 2016 podkreślają, że jeżeli Miasto chce się dobrze zaprezentować w trakcie tych wyjątkowych dni, to powinno zadbać o pozyskanie środków finansowych na pokrycie zwiększonych wydatków. „Nie jest to jednak obszar finansowy, który powinien obciążać w jakimkolwiek stopniu Kościół Katolicki w Polsce. Nie można także wystawiać Kościołowi „rachunku społecznego” i obciążać go publicznie za spowodowanie wydarzeniem religijnym nadmiernych wydatków budżetowych” – piszą organizatorzy.

Zważywszy na fakt, iż obsługa ruchu turystycznego jest ważną gałęzią gospodarki Krakowa i istotnym źródłem jej przychodów, należy więc poczynić głębszą refleksję nie tylko nad kosztami, które wygeneruje organizacja ŚDM i przygotowania do tego wydarzenia, ale także nad spodziewanymi dochodami niemal wszystkich branż – zachęca Komitet. I dodaję, że przy założeniu, że do Krakowa i jego okolic przybędzie 1,5 mln osób, wówczas spodziewane zyski branży turystycznej sięgać mogą ok. 370 mln EUR.

„Nie będą to zyski Kościoła Katolickiego, gdyż działalność kultu publicznego nie jest działalnością gospodarczą, ale Miasta Kraków oraz osób obsługujących licznych uczestników tego wydarzenia, czyli całej rzeszy przedsiębiorców lokalnych płacących podatki na terenie Gminy Miejskiej Kraków” – zwraca uwagę Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016.


tk / Kraków

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite