Nasze projekty

Nowy nuncjusz rozpoczyna swoją posługę w Polsce. Jutro przybędzie do Polski

Abp Antonio Guido Filipazzi ma przybyć do Warszawy w czwartek w godzinach popołudniowych. Formalnie swoją posługę rozpocznie od złożenia listów uwierzytelniających na ręce Prezydenta RP oraz od przekazania właściwych dokumentów Konferencji Episkopatu Polski.

fot. nuncjatura.pl

Nuncjusz Apostolski jest przedstawicielem Ojca Świętego wobec Kościoła partykularnego w konkretnym kraju oraz ambasadorem Stolicy Apostolskiej w danym państwie. Utrzymuje kontakty z Konferencją Episkopatu i poszczególnymi biskupami oraz udziela im pomocy. Informuje Stolicę Apostolską o sytuacji tutejszego Kościoła. Przedkłada Ojcu Świętemu kandydatów na biskupów diecezjalnych i pomocniczych oraz przeprowadza procesy informacyjne z tym związane. Uczestniczy też w poczynaniach ekumenicznych i współpracy międzynarodowej Kościoła partykularnego. Broni – jak zajdzie potrzeba – uprawnień Kościoła w danym kraju.

Abp Antonio Guido Filipazzi jest 74. nuncjuszem apostolskim w Polsce. Jest doktorem prawa kanonicznego i doświadczonym dyplomatą watykańskim. Urodził się 8 października 1963 w Melzo. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 października 1987 roku po czym rozpoczął pracę w diecezji Ventimiglia – San Remo.

ZOBACZ: Nowy nuncjusz: chcę spotykać się i rozmawiać z ludźmi, by lepiej poznać Polskę

Reklama

W 1992 rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pracował najpierw w nuncjaturze na Sri Lance (1992–1995) oraz z nuncjaturach w Austrii (1995–1998) i w Niemczech (1998–2003). Następnie pracował w sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. 8 stycznia 2011 r. Benedykt XVI mianował go nuncjuszem apostolskim w Indonezji. 26 kwietnia 2017 papież Franciszek przeniósł go na urząd nuncjusza apostolskiego w Nigerii, a jednocześnie ustanowił go stałym przedstawicielem przy Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. 8 sierpnia została ogłoszona nominacja abp. Filipazzi na stanowisko nuncjusza apostolskiego w Polsce.

ZOBACZ TEŻ: Nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce: wzrastałem z Janem Pawłem II

KAI,pa/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę