Nasze projekty

Kard. Nycz odznaczył medalami „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” osoby zaangażowane w rozwój katechezy specjalnej

Kard. Kazimierz Nycz odznaczył medalami "Za zasługi dla Archidiecezji warszawskiej" trzy osoby zaangażowane w rozwój katechezy specjalnej. Jedną z nich jest Anna Mielecka, pomysłodawczyni Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych w Warszawie.

fot. Archidiecezja Warszawska

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się podczas jubileuszowej X Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na warszawskich Bielanach. Metropolita warszawski odznaczył medalem „Za zasługi dla Archidiecezji warszawskiej” następujące osoby:

Panią Annę Mielecką – nauczyciela religii w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 177 na warszawskiej Ochocie. Pani Anna Mielecka jest inicjatorką katechezy specjalnej w Polsce. Od prawie 20 lat zaangażowana jest w pracę z osobami i na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na przestrzeni tych lat wypracowała swój styl pracy, współpracując też z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, by katecheza specjalna była obecna w Kościele nie tylko w wymiarze lokalnym. We współpracy z zespołem tworzy dla Wydawnictwa “Jedność” pomoce i materiały do katechezy w szkołach specjalnych. Od samego początku, czyli 2014 roku, jest współorganizatorką i prowadzącą Konferencję Katechetów Specjalnych w Warszawie.

Dzieło w Kościele, jakie stworzyła Pani Anna Mielecka, to jeden z pięknych przykładów zaangażowania osoby świeckiej w życie Kościoła. Pomimo początkowego niezrozumienia dla problematyki katechezy specjalnej pani Anna dzięki swojemu uporowi doprowadziła inicjatywę do dzisiejszego kształtu. To odznaczenie niech przypomni wszystkim księżom i katechetom, iż dzieło wymaga jeszcze rozwoju i zaistnienia właściwie w każdej parafii.

Reklama

ks. prałata dr Marka Przybylskiego – proboszcza parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu w dekanacie piaseczyńskim. W latach 2008 – 2019 był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Metropolitalnej Archidiecezji Warszawskiej. Ksiądz prałat również przyczynił się do powstania i rozwoju Konferencji Katechetów Specjalnych. Przez cały czas wspierał działania w zakresie katechezy specjalnej w Archidiecezji Warszawskiej.

ks. kanonika Pawła Sobstyla – proboszcza parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu. Do roku 2018 pełnił w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży funkcję wizytatora nauczania religii w rejonie centralnym oraz wizytatora nauczania religii w szkołach specjalnych. Jego zaangażowanie w pracę z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną przyczyniło się do powstania Konferencji Katechetów Specjalnych. Był jej współorganizatorem przez pierwsze 4 edycje.

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” są przyznawane od 2009 roku. Otrzymują je osoby zaangażowane w pracę na rzecz diecezji lub parafii.

Reklama

kh/archwwa.pl

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę