Nasze projekty

Kard. Nycz: Dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II

"W XX Dniu Papieskim dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II i to wszystko, kim był na ziemi i kim jest dzisiaj" - powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podczas kazania w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie odprawił Mszę św. w intencji wszystkich, którzy wspierają działanie Fundacji.

Twitter.com/@dzielopl

W kazaniu kard. Nycz przypomniał, że 16 października będziemy dziękować Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II. Rozpoczął swój pontyfikat od pamiętnych słów: „Nie lękajcie się”. Kierował je do całego Kościoła i całego świata, przed którym chciał objawić prawdę Kościoła Chrystusowego – mówił hierarcha.

Wskazał, że wybór Jana Pawła II był historycznie ważny dla Kościoła, świata i naszej ojczyzny, istniejącej wówczas „po niełatwej stronie podzielonej Europy”, oczekując na wyzwolenie, którego iskrę rozpaliła jego pierwsza pielgrzymka do Polski.

„Bóg prowadzi w swojej Opatrzności”

Kard. Nycz powiedział, że ciężko zrozumieć historię bez uwzględnienia Bożej Opatrzności: Nawet jeśli droga do celu jest dłuższa, bo mówimy Bogu ‘nie’, to On i tak wspiera i prowadzi w swojej Opatrzności.

Reklama

Zachęcił do naśladowania polskiego papieża w jego oddaniu Bogu, wyrażającym się w wezwaniu „Totus tuus”: „Cały Twój Panie Boże wszechmogący, cały Twój Kościele święty, cały twój, Maryjo”. Wskazał również, że powinniśmy być oddani również naszym bliźnim.

ZOBACZ: Znamy laureatów nagrody „Totus Tuus”

Przywołując odczytany w liturgii słowa fragment listu św. Pawła – „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” – wskazał, że realizowało się to wezwanie w życiu i działaniu papieża. A dziś on nas umacnia w tajemnicy świętych obcowania.

Reklama

W XX Dniu Papieskim dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II i to wszystko, kim był na ziemi i kim jest dzisiaj – powiedział.

Budowanie żywego pomnika papieża

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii zauważył, że „Jan Paweł II przez całe swoje życie biskupie i papieskie nieustannie zapraszał cały świat na ucztę Chrystusa”. Przypomniał centralną rolę papieskich Mszy świętych podczas pielgrzymek.

Czy po 15 latach od śmierci Jana Pawła II jesteśmy tak samo entuzjastyczni w przyjmowaniu zaproszenia na Eucharystię, jak za jego życia? – pytał kardynał. Stwierdził, że w aktualnym trudnym czasie potrzebujemy umocnienia słowem, Bożą łaską, kiedy nasza wytrwałość poddana jest próbie. Pandemia jest także pewnym sprawdzianem i próbą naszego umiłowania Eucharystii; na ile potrafimy przyjmować ochotnie zaproszenie do stołu Pańskiego – mówił metropolita warszawski.

Na koniec kazania prosił, by oprócz promocji nauczania Jana Pawła II, nie przegapić wymiaru budowania żywego pomnika polskiemu papieżowi, którym jest fundusz stypendialny dla uzdolnionych młodych ludzi, by mogli uczyć się w dobrych szkołach średnich i na dobrych uczelniach. Zauważył, że czas jest trudny, tym bardziej potrzebne jest wsparcie i szerokie otwarcie serca na potrzeby młodych.

Pod koniec Mszy o Fundacji i swoim jej doświadczeniu opowiedziała jedna ze stypendystek. O muzykę na liturgii zatroszczyły się „Chór i Orkiestra FDNT”.

SPRAWDŹ: Internetowa premiera filmu na XX Dzień Papieski

ag/KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę