Z KRAJU

Kard. Nycz: Dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II

"W XX Dniu Papieskim dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II i to wszystko, kim był na ziemi i kim jest dzisiaj" - powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podczas kazania w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie odprawił Mszę św. w intencji wszystkich, którzy wspierają działanie Fundacji.

Polub nas na Facebooku!

W kazaniu kard. Nycz przypomniał, że 16 października będziemy dziękować Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II. Rozpoczął swój pontyfikat od pamiętnych słów: „Nie lękajcie się”. Kierował je do całego Kościoła i całego świata, przed którym chciał objawić prawdę Kościoła Chrystusowego – mówił hierarcha.

Wskazał, że wybór Jana Pawła II był historycznie ważny dla Kościoła, świata i naszej ojczyzny, istniejącej wówczas „po niełatwej stronie podzielonej Europy”, oczekując na wyzwolenie, którego iskrę rozpaliła jego pierwsza pielgrzymka do Polski.

 

„Bóg prowadzi w swojej Opatrzności”

Kard. Nycz powiedział, że ciężko zrozumieć historię bez uwzględnienia Bożej Opatrzności: Nawet jeśli droga do celu jest dłuższa, bo mówimy Bogu ‘nie’, to On i tak wspiera i prowadzi w swojej Opatrzności.

Zachęcił do naśladowania polskiego papieża w jego oddaniu Bogu, wyrażającym się w wezwaniu „Totus tuus”: „Cały Twój Panie Boże wszechmogący, cały Twój Kościele święty, cały twój, Maryjo”. Wskazał również, że powinniśmy być oddani również naszym bliźnim.

ZOBACZ: Znamy laureatów nagrody „Totus Tuus”

Przywołując odczytany w liturgii słowa fragment listu św. Pawła – „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” – wskazał, że realizowało się to wezwanie w życiu i działaniu papieża. A dziś on nas umacnia w tajemnicy świętych obcowania.

W XX Dniu Papieskim dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II i to wszystko, kim był na ziemi i kim jest dzisiaj – powiedział.

 

Budowanie żywego pomnika papieża

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii zauważył, że „Jan Paweł II przez całe swoje życie biskupie i papieskie nieustannie zapraszał cały świat na ucztę Chrystusa”. Przypomniał centralną rolę papieskich Mszy świętych podczas pielgrzymek.

Czy po 15 latach od śmierci Jana Pawła II jesteśmy tak samo entuzjastyczni w przyjmowaniu zaproszenia na Eucharystię, jak za jego życia? – pytał kardynał. Stwierdził, że w aktualnym trudnym czasie potrzebujemy umocnienia słowem, Bożą łaską, kiedy nasza wytrwałość poddana jest próbie. Pandemia jest także pewnym sprawdzianem i próbą naszego umiłowania Eucharystii; na ile potrafimy przyjmować ochotnie zaproszenie do stołu Pańskiego – mówił metropolita warszawski.

Na koniec kazania prosił, by oprócz promocji nauczania Jana Pawła II, nie przegapić wymiaru budowania żywego pomnika polskiemu papieżowi, którym jest fundusz stypendialny dla uzdolnionych młodych ludzi, by mogli uczyć się w dobrych szkołach średnich i na dobrych uczelniach. Zauważył, że czas jest trudny, tym bardziej potrzebne jest wsparcie i szerokie otwarcie serca na potrzeby młodych.

Pod koniec Mszy o Fundacji i swoim jej doświadczeniu opowiedziała jedna ze stypendystek. O muzykę na liturgii zatroszczyły się “Chór i Orkiestra FDNT”.

SPRAWDŹ: Internetowa premiera filmu na XX Dzień Papieski

 

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Z KRAJU

Internetowa premiera filmu na XX Dzień Papieski

Teatr Franciszka przygotował kolejną premierę. Tym razem jest to film, który nosi tytuł "Akatyst - Totus Tuus". Jego premierę Teatr Franciszka przygotował w internecie na 11 października, gdy przypada XX Dzień Papieski.

Polub nas na Facebooku!

Teatr Franciszka, złożony w dużej mierze z młodych aktorów, wystawił w przeszłości cały szereg nawiązujących do Biblii przedstawień i musicali, takich jak “Tobiasz”, “Dawid” czy “Ewangelia według kobiet”. Tym razem artyści przygotowali film.

Scenariusz i muzyka “Akatystu – Totus Tuus” zostały oparte na starożytnej modlitwie Akatystu, pochodzącej z V-VI wieku. Jak oceniają twórcy filmu, jest to modlitwa prawie zupełnie pozbawiona “pobożnej interesowności”. Można ją porównać do lawiny pełnych zachwytu komplementów.

W Akatyście nie ma wezwań takich jak “Módl się za nami”, “Ratuj nas” lub “Uproś nam”. “Jego wymiar ideowy prowadzi modlącego się po drodze bezinteresownej kontemplacji zachwytu nad Człowieczeństwem, któremu w osobie Maryi zostało przywrócone pełne Podobieństwo Boże” – zwracają uwagę twórcy filmu.

Film “Akatyst – Totus Tuus” jest próbą udramatyzowania tekstu modlitwy. Zawarty w nim trop dramaturgiczny (poszczególne części utworu rozpoczynają się antyfonami odnoszącymi się do biblijnych scen z życia Maryi) został potraktowany jako porządkujący narrację podział na filmowe sceny. Film powstał w poetyce “impresyjnej opowieści” jako ciąg “uruchomionych obrazów” Agnieszki Jasińskiej, w które nieomal dosłownie “weszli” młodzi aktorzy Teatru Franciszka.

 

Prezentacja dorobku Agnieszki Jasińskiej

Dzieło prezentuje życiowy dorobek artystyczny tej malarki, interpretując sensy zawarte w jej realizacjach w nowy, zaskakujący sposób. Pozostaje on jednak w zgodzie z podstawową ideą jej obrazów, w których – jak mówi sama autorka – “odbiorca ma szansę zetknięcia się ze Światłem, w którym spotyka się pierwiastek ludzki z boskim”.

Premiera filmu odbędzie się dziś, w XX Dzień Papieski, o godz. 19.00 na kanale DzieloTV dostępnym w serwisie YouTube.

Teatr Franciszka to amatorska grupa teatralna działająca przy Katolickiej Fundacji “Młodzi dla Młodych”. Początki teatru sięgają 2013 roku, kiedy odbyła się premiera spektaklu „Franciszek – wezwanie z Asyżu”. Zespół prezentuje duże megawidowiska. W swoim dorobku ma m.in. musicale – „Jonasz”, „Tobiasz”, „Exodus” i „Ewangelia według Kobiet”. Zespół prowadzi Mariusz Kozubek.

 

SPRAWDŹ: Znamy laureatów nagrody „Totus Tuus”

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap