Nasze projekty

Jak Sobór Watykański II wpłynął na Kościół? Już dziś debata w warszawskim muzeum

"Kościół dokonał gigantycznej pracy, żeby lepiej zrozumieć samego siebie, swoje posłannictwo i określić priorytety duszpasterskie, zgodnie ze „znakami czasu”" - mówi o roli Soboru Watykańskiego II dr Justyna Chrabka, prelegentka debaty „Kościół – cudzoziemiec w obcym świecie?” w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

fot. materiały muzeum Mt 5,14

O wpływie Soboru Watykańskiego II na wygląd Kościoła, o zmianach jakie przewidział i udziale dwóch wielkich Polaków w jego obradach opowiada prelegentka debaty „Kościół – cudzoziemiec w obcym świecie?” w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, autorka wykładu wprowadzającego dr Justyna Chrabka.

W jakiej kondycji jest Kościół dzisiaj, w 60 lat po Soborze Watykańskim II? Jaką rolę w zmianach odegrał „duch Soboru”?

Nie da się ukryć, że Kościół katolicki, w ogóle całe chrześcijaństwo, znajduje się w stanie kryzysu. Na ile – w przypadku Kościoła – „zawinił” tu sobór? Należałoby raczej postawić pytanie o jego recepcję. Czy gdyby nauczanie Vaticanum II weszło głębiej w krwioobieg Kościoła, to przeżywalibyśmy taką sytuację jaką mamy obecnie? Jeśli nawet nie uchroniłoby to przed kryzysem, to można domniemywać, że byłby on mniej dotkliwy.

Reklama

Czy możemy powiedzieć, że nadeszła już zapowiadana przez Sobór „wiosna Kościoła”? Na czym konkretnie ona polega?

Świeży powiew czuło się przede wszystkim w czasie obrad soborowych i w pierwszym okresie po ich zakończeniu. Na fali entuzjazmu biskupi z krajów latynoamerykańskich sprzedawali latyfundia, a w niemal całym Kościele energicznie przystąpiono do wprowadzania reform. Niekiedy nawet zbyt energicznie, bez szacunku dla Tradycji. Niewątpliwie jednak Kościół dokonał gigantycznej pracy, żeby lepiej zrozumieć samego siebie, swoje posłannictwo i określić priorytety duszpasterskie, zgodnie ze „znakami czasu”. W tej strategii ważne było otwarcie się na świat, dialog z innymi religiami i ekumenizm. Wielką zdobyczą Soboru okazało się dostrzeżenie pierwiastków dobra i świętości w innych religiach. To wszystko powodowało olbrzymie zmiany w mentalności katolików: wyznawcy religii niechrześcijańskich, a przede wszystkim chrześcijanie innych wyznań, z pozycji wrogów i heretyków, zostali uznani za braci, a kontakty z nimi – do niedawna zabronione –uznano za wskazane. Te zmiany dokonywały się powoli, ale są trwałe. To jest niezaprzeczalna zasługa Soboru Watykańskiego II.

Jaką rolę odegrali w obradach Soboru patroni Muzeum – kardynałowie Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński?

Reklama

Najnowsze prace – zwłaszcza profesorów: ks. Roberta Skrzypczaka, ks. Andrzeja Dobrzyńskiego i Michała Białkowskiego – wykazują, że ograniczanie aktywności polskich biskupów do starań o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła są rażącym uproszczeniem. Karol Wojtyła miał na soborze 24 wystąpienia i wpłynął znacząco na redakcję najważniejszego dokumentu soborowego konstytucji duszpasterskiej „Gaudium et spes”. Wątki podnoszone przez niego na soborze rozwinął potem w swoim nauczaniu jako papież. Prymas Wyszyński jako pierwszy z biskupów domagał się otwarcia wydziałów teologicznych dla świeckich, w tym także dla kobiet.


W czwartek 10 listopada o godz. 18.00 w siedzibie w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 1 odbędzie się wyjątkowa debata „Kościół – cudzoziemiec w obcym świecie?”, podczas której uczestnicy będą dyskutować o istocie Kościoła, ekumenizmie, dialogu międzyreligijnym i powszechnym powołaniu do świętości.

W debacie udział wezmą: dr Justyna Chrabka z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, red. Paweł Lisicki z tygodnika „Do Rzeczy”, prof. Michał Wojciechowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dyskusję poprowadzi prof. Monika Waluś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Reklama

Przed debatą od godz. 16.30 będzie możliwość zwiedzenia z przewodnikiem ekspozycji głównej Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Sama debata będzie także transmitowana na muzealnym kanale YouTube.

materiały prasowe Mt 5,14

Nowy cykl w muzeum

Cykl debat Radość i nadzieja stanowić ma zaproszenie do rozmowy ludzi mających różne wizje Kościoła i odmienną wrażliwość eklezjalną. Zaproszeni do dyskusji zastanawiać się będą nad blaskami i cieniami recepcji Vaticanum II, a także nad rolą patronów Mt 5,14 we wprowadzeniu dorobku soborowego w krwiobieg Kościoła w Polsce, a w przypadku Karola Wojtyły – także w wymiarze powszechnym.

Debatom towarzyszy wystawa plenerowa „Radość i nadzieja”, przygotowana przez Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, którą do 8 grudnia br. można oglądać na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej. Autorem niezwykłego projektu graficznego jest młoda artystka Julia Tecmer. Patronat honorowy nad wystawą objął abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

pa, kh, materiały prasowe/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę