Ingres abp. Wojdy do Gdańska. „Kościół jest wspólnotą grzeszników i świętych”

"Kościół jest jedną wielką wspólnotą grzeszników i świętych. Idziemy razem, wzajemnie się wspierając i walcząc z grzechem, który jest skandalem i zgorszeniem" - mówił w Niedzielę Palmową w homilii podczas ingresu do archikatedry oliwskiej nowy metropolita gdański abp Tadeusz Wojda.

Na początku homilii abp Tadeusz Wojda wyraził wdzięczność papieżowi Franciszkowi za mianowanie go metropolitą gdańskim oraz przyrzekł posłusznie i wiernie pełnić ten urząd pasterski.

Pozdrowił następnie całą wspólnotę wiernych, wszystkich mieszkańców regionu – „wierzących i niewierzących, członków innych wspólnot chrześcijańskich i niechrześcijańskich religii”. Wszyscy razem tworzymy jedną społeczność, zróżnicowaną, ale jak sądzę, potrzebującą dobrych, budujących ludzkich relacji – dodał.

Następnie przypomniał, że przypadająca dziś Niedziela Palmowa wprowadza w Wielki Tydzień – najważniejszy tydzień w całym roku liturgicznym.

W tych dniach wszystko jest naprawdę wielkie i ważne, zarówno jeśli chodzi o Syna Bożego, jak i człowieka – mówił hierarcha. Wielkie, bo przypomina niepojęte wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ważne, bo w ten sposób Jezus Chrystus wykupił nas z niewoli grzechu i pojednał z Ojcem, dając początek nowej wspólnocie, opartej na wzajemnym przebaczeniu i wzajemnej miłości – dodał.

„Jezus podejmuje krzyż, aby przyciągnąć wszystkich do siebie”

Abp Wojda przypomniał, że w Niedzielę Palmową wspominamy, że Jezus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy – uczestnicząc w tej tajemnicy Jego krzyża – dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Męka i zmartwychwstanie jest dopełnieniem całej misji Jezusa. Misja – pisał kiedyś papież Benedykt – dla której Jezus przybył do nas, osiąga swoje spełnienie w tajemnicy paschalnej – mówił metropolita gdański.

Reklama

Jezus podejmuje krzyż, aby przyciągnąć wszystkich do siebie. W tajemnicy Jego śmierci dokonuje się więc nowe i wieczne przymierze między Bogiem i człowiekiem, między Bogiem i każdym z nas – tłumaczył abp Wojda. Przez ofiarę Jezusa na krzyżu Bóg nas ponownie wybrał i uczynił swoimi przyjaciółmi – mówił.

Kiedy stajemy pod krzyżem Jezusa, wydarzenia Wielkiego Tygodnia przestają być historią sprzed 2 tysięcy lat. Stają się wydarzeniami, które dokonują się nieustannie tu i teraz, w każdym człowieku, który grzeszy, ale który się podnosi i szuka Boga – mówił dalej metropolita gdański. W krzyżu jest nadzieja, pozwala on odnaleźć swoje miejsce przy Chrystusie, w Nim odnowić całe swoje życie.

Reklama

„Kościół jest wspólnotą grzeszników i świętych”

Dzisiejsze spotkanie z Jezusem ma jeszcze jedno ważne przesłanie. (…) Kościół jest jedną wielką wspólnotą grzeszników i świętych. Idziemy razem, wzajemnie się wspierając i walcząc z grzechem, który jest skandalem i zgorszeniem. Wspólnie świadczymy sobie tę miłość i wspólnie podążamy ku zbawieniu – podkreślił abp Wojda.

Tej właśnie miłości Chrystus czyni nas ambasadorami w dzisiejszym świecie. Ufa, że jej nie zmarnujemy, ale zaniesiemy ją innym, zwłaszcza tym, którzy jej jeszcze nie znają, bo w ten sposób jest głoszona ewangelia życia w Jezusie Chrystusie – dodał metropolita gdański.

Liczę, że razem jako uczniowie Jezusa poniesiemy tę miłość paschalną do naszych rodzin, do naszych środowisk, do naszych bliskich i dalekich, do chorych i cierpiących, a także do tych, którzy jej nie znają lub ją odrzucają – powiedział abp Wojda.

Na zakończenie podziękował swojemu poprzednikowi na urzędzie metropolity gdańskiego – abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi za 12 lat przewodzenia Kościołowi gdańskiemu.

Nie szczędził wysiłków i starań, aby głosić Słowo Boże, podejmować trudne wyzwania, jakie pojawiały się na jego drodze czy wreszcie troszczyć się o piękne dziedzictwo kulturowo-zabytkowe tutejszej archidiecezji – zaznaczył abp Wojda, dziękując także bp. Jackowi Jezierskiemu za sprawowanie funkcji administratora apostolskiego sede vacante.

SPRAWDŹ: Bp Jacek Jezierski został administratorem archidiecezji gdańskiej

Z Białegostoku do Gdańska

Na początku marca papież mianował abp. Tadeusza Wojdę, dotychczasowego metropolitę białostockiego, nowym arcybiskupem gdańskim.

Abp Wojda od 2017 roku był arcybiskupem metropolitą białostockim. Wcześniej mieszkał w Rzymie pracując w dykasteriach watykańskich. Od 1990 roku pracował w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a w 2012 roku został jej podsekretarzem. Jest pallotynem.

ZOBACZ: Z Białegostoku do Gdańska. Kim jest nowy metropolita gdański?

kh/KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę