Nasze projekty

Modlitwę do Michała Archanioła powinno odmawiać się po Mszy św.

"Modlitwa do św. Michała Archanioła" powinna być odmawiana po błogosławieństwie albo po rozesłaniu wiernych - takie zalecenia wskazuje komisja liturgiczna diecezji warszawsko-praskiej w najnowszym komunikacie liturgicznym.

fot. domena publiczna/wikipedia.org

W związku z licznymi pytaniami komisja liturgiczna diecezji warszawsko-praskiej we wtorek wydała komunikat liturgiczny dotyczący właściwego momentu odmawiana modlitwy do św. Michała Archanioła podczas Mszy Świętej.

Po krótkim zaprezentowaniu dziejów modlitwy do Michała Archanioła oraz jej związku z Mszą świętą podkreślono, że od samego początku za zaleceniem papieża Leona XIII odmawiana była ona po zakończeniu celebrowania Eucharystii, wbrew praktyce pojawiającej się w Polsce w ostatnich latach.

Dodawanie innych modlitw podczas Mszy świętej może sugerować wiernym, że w trakcie celebracji mszalnej czegoś brakuje, dlatego potrzebny jest jakiś dodatek, specjalna modlitwa, a przecież każda Msza jest uobecnieniem paschalnego misterium Chrystusa – wskazuje komisja liturgiczna.

Reklama

„By nie tworzyć wrażenia, że Eucharystia bez modlitwy do św. Michała ma niepełną wartość”

Cytowane są również uwagi liturgisty, o. Macieja Zachary: „Czy wprowadzając na końcu Mszy modlitwę do św. Michała Archanioła, pamiętamy, że to przede wszystkim paschalne misterium Chrystusa obecne w Eucharystii jest naszym ratunkiem i naszym zabezpieczeniem przed zakusami diabła? Rzecz nie w tym, by negować szczególną misję Archanioła Michała w opiece nad Kościołem, bo to sam Bóg wyznacza obowiązki aniołom i ludziom (por. kolekta ze święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała), ale w tym, by nie tworzyć wrażenia, że Eucharystia bez modlitwy do św. Michała ma niepełną wartość. Czy dodając modlitwy do Maryi lub innych świętych, pamiętamy, że to przede wszystkim sam Chrystus paschalny na wiele sposobów realnie obecny w Eucharystii oręduje za nami u Ojca (Rz 8,34), i czy wystarczająco akcentujemy to w głoszeniu słowa Bożego i w katechezie liturgicznej”?

Jako rozwiązanie sytuacji zaleca się, aby tam gdzie jest taki zwyczaj, odmawiać modlitwę do św. Michała Archanioła po błogosławieństwie (z miejsca przewodniczenia) albo po rozesłaniu wiernych, na podobnej zasadzie jak inne nabożeństwa (na stopniach ołtarza lub w innym, wyznaczonym do tego miejscu).

Zaapelowano również o ujednolicenie odmawianego tekstu modlitwy, rekomendując tłumaczenie dostępne w pozycji „Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne”.

Reklama

KAI, pap, pa/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę