Nasze projekty

Bp Milewski: Katolicka Polsko, co robisz ze swoim papieżem?

"Trudno pojąć, że dziś Papież jest obiektem zmasowanej krytyki. Podważa się dzieło jego długiego i owocnego życia, deprecjonuje nauczanie, przypisuje czyny nigdy nie popełnione. Katolicka Polsko, co robisz za swoim papieżem?" - mówił w niedzielę w Pułtusku bp Mirosław Milewski.

fot. Parafia św. Józefa w Pułtusku/facebook.com

Do parafii św. Józefa w Pułtusku w diecezji płockiej w Niedzielę Chrystusa Króla wprowadzono relikwie św. Jana Pawła II. Parafia świętowała także swoje 40-lecie. Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że jubileusz parafii obchodzony jest w dzień wyjątkowy – Niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Król z Ewangelii według św. Łukasza (23,35-43) wymyka się jednak powszechnemu myśleniu o tym, kim jest władca.

Królowanie Jezusa Chrystusa nie jest dumnie dzierżoną, niepodzielną władzą, ale – służbą, aż do końca, po krzyż, aby potem mogło być zmartwychwstanie. Królestwo to nie jest z tego świata, ale dotyka rzeczywistości tego świata: ludzkich relacji i życia społecznego. Czasy współczesne domagają się od nas wiarygodności i jednoznacznego świadectwa chrześcijańskiego życia – podkreślił kaznodzieja.

Bp Milewski poprosił, aby mieszkańcy miasta Pułtuska i okolic „pozostali wierni jedynemu Królowi Wszechświata”. W dzień jubileuszu parafii osobista odnowa powinna rozpocząć się od zapatrzenia w Chrystusa, Króla, który każdego dnia wskazuje drogę do nieba. Świat, Europa, Polska, diecezja i parafia bardzo potrzebują Jego pełnego miłości królowania.

Reklama

„Katolicka Polsko, co robisz za swoim papieżem?”

Zaznaczył również, że w dniu jubileuszu parafii przyjmuje ona relikwie św. Jana Pawła II, „prawdziwego i autentycznego ucznia Chrystusa Króla”. Chce mieć u siebie cząstkę świętego papieża, a przede wszystkim „dobrego człowieka, znakomitego teologa i wybitnego męża stanu”. Obecność relikwii w parafii zobowiązuje. Blask świętości wielkiego rodaka „nie może przykryć kurz zapomnienia i obojętności”.

Trudno pojąć, że dziś Papież jest obiektem zmasowanej krytyki. Podważa się dzieło jego długiego i owocnego życia, deprecjonuje nauczanie, przypisuje czyny nigdy nie popełnione. Katolicka Polsko, co robisz za swoim papieżem? On sam nie może się już bronić, nie może wyjaśnić czy wytłumaczyć, dlatego rzucane oskarżenia funkcjonują w przestrzeni publicznej i często bezkrytycznie są przyjmowane. Pokolenie JP II nie możemy przyjmować za prawdę wszystkiego, co przeczyta w Internecie czy usłyszy w telewizji – zaakcentował biskup.

Powiedział, że papież Polak mierzył się ze złem w życiu Kościoła, wzywał do radykalnego rachunku sumienia, mówił o grzechach ludzi Kościoła, przeprosił Boga za przemoc religijną i antysemityzm, stanowczo występował przeciwko wykorzystywaniu małoletnich, a w odniesieniu do nadużyć głosił „zero tolerancji”. Wprowadził radykalne i obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania przestępstw na tym tle.

Reklama

To on rozpoczął niezwykle ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła. Starajmy się, by nie ogarnął nas „grzech niepamięci” o tym, co św. Jan Paweł II, papież, pielgrzym, świadek i prorok, zrobił dla dobra swej Ojczyzny i całego świata – poprosił bp Milewski.

Relikwie zostały przywiezione z Rzymu

Przed Mszą św. lektor przekazał rys historyczny dotyczący parafii św. Józefa oraz informacje o relikwiach. Cząstka św. Jana Pawła II (drugiego stopnia) została przywieziona do Pułtuska z Rzymu. Na stałe relikwiarz znajdować się będzie w ołtarzu bocznym pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej, wraz z ikoną św. Jana Pawła II i świecą papieską. Relikwiarz ufundowały samorządy powiatu i gminy Pułtusk.

Na pamiątkę jubileuszu parafii wierni otrzymali obrazki św. Józefa i św. Jana Pawła II, byli też częstowani cukierkami. Goście i parafianie mogli obejrzeć okolicznościowy kolaż zdjęć i informacji o historii parafii.

Reklama

W naszej parafii aktywnie ożywiamy i szerzymy kult patrona św. Józefa. Chcemy podkreślić dużą rolę tego Świętego. Rozwija się Wspólnota św. Józefa, powstała 4 lata temu, licząca około 70 osób. Jej członkowie noszą szkaplerz św. Józefa. Przy kościele parafialnym stoi figura św. Józefa – wymienił ks. kan. Janusz Kochański, proboszcz pułtuskiej parafii.

Parafia pw. św. Józefa w Pułtusku została erygowana w 1982 r. przez biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego (została wydzielona z parafii św. Mateusza). Świątynią parafialną jest kościół poklasztorny (znajdował się tam konwent reformatów), jego budowa rozpoczęła się w XVII wieku, dokładna data konsekracji kościoła nie jest znana. Na terenie parafii znajduje się też kościół filialny w Kacicach. Plebania znajduje się w budynku poklasztornym z XVII wieku. W 2011 roku nastąpiła zmiana granic parafii, w związku z erygowaniem parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku. Od 2017 r. proboszczem parafii św. Józefa jest ks. kan. Janusz Kochański.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę