Cztery zwierzęta

Apokalipsa wspomina o Czterech Zwierzętach znajdujących się przy tronie Bożym i pełnych oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze Zwierzę przypomina lwa, drugie woła, trzecie ma twarz jak gdyby ludzką, a czwarte jest podobne do orła w locie. Do tego każde z nich ma po sześć skrzydeł

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Istoty te oddają chwałę cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie (Ap 4,6-9).

 

Grecki zwrot „ta tessara dzoa” zazwyczaj tłumaczony jest dosłownie jako: „Cztery Zwierzęta” (łacińska Wulgata ma „quattuor animalia”), ale można też spotkać wersję: „Cztery Postacie” (Biblia Warszawska), „Cztery Żywe Istoty” (Biblia Gdańska) lub „Cztery Żywe Stworzenia” (Przekład Nowego Świata). Angielska Biblia Króla Jakuba mówi o „Czterech Bestiach” („four beasts”). Z tekstu wynika, że są to jakieś byty nadprzyrodzone służące Bogu, a my przywykliśmy, że w pewnym uproszczeniu wszystkie takie istoty nazywamy aniołami.

 

Niewątpliwie Cztery Zwierzęta najbardziej przypominają cztery istoty żyjące (chajot) z Księgi Ezechiela – tajemnicze moce, zidentyfikowane z cherubami, poruszające rydwanem Boga i obdarzone cechami zoo-morficznymi, zgodnie z archaiczną tradycją wschodnią, która w taki właśnie sposób przedstawiała strażników świętych i królewskich stref. Istoty niebiańskie opisane w wizji proroka Ezechiela (1,4-25) to jednak skrzydlate tetramorfy (istoty z czterema twarzami: lwa, woła, człowieka i orła), w Apokalipsie mamy natomiast do czynienia ze Zwierzętami, z których jedno podobne jest do lwa, drugie do woła, trzecie do człowieka i czwarte do orla w locie. Tekst nie mówi o czterech obliczach u każdej istoty, ale o indywidualnym wyglądzie każdego ze Zwierząt.

 

Cztery Zwierzęta wykonują coś w rodzaju hymnu liturgicznego skierowanego do Pana kosmosu i historii, uczestniczą w niebiańskiej liturgii, a także pośredniczą między Bogiem i siedmioma aniołami. Na przykład jedno z czterech Zwierząt podaje siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych Bożego gniewu (Ap 15, 17). Ich ciała pokryte oczami wyobrażają wszechobecność, opatrzność i wszechwiedzę Boga.

 

Cztery Zwierzęta z czasem stały się symbolami czterech Ewangelii oraz ich autorów. lew – Marka; wół – Łukasza; człowiek – Mateusza; orzeł – Jana.

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Dwaj świadkowie

Dwaj ludzie symbolizowani przez dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, posiadający moc niszczenia swoich wrogów, kontroli nad pogodą i zsyłania plag (Ap 11, 3-11)

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Mają oni prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni, aż w końcu Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę i zabije ich, a zwłoki pozostawi leżące na ulicy. Po trzech dniach mają zostać wskrzeszeni.

 

Ojcowie Kościoła (Tertulian, Ireneusz z Lyonu i Hipolit Rzymski) doszli do wniosku, że ci dwaj świadkowie to Enoch i Eliasz, czyli prorocy, którzy nigdy nie umarli, ponieważ Bóg „zabrał” ich do siebie jeszcze za życia. Zwolennicy dosłownej interpretacji Apokalipsy wierzą w rzeczywiste pojawienie się tych dwóch świadków w czasach ostatecznych.

 

Poznaj więcej apokaliptycznych symboli:

banner-apokalipsa

Roman Zając

Roman Zając

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Roman Zając
Roman
Zając
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap