Ozeasz. Prorocy od A do Z

Ozeasz na prośbę Boga dwukrotnie wziął za żonę prostytutkę, aby jego miłość i wierność względem niewiernej i cudzołożnej żony mogła wyrazić ogrom miłości Boga do swojego ludu

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Żył w północnym Królestwie, na krótko przed zdobyciem go przez Asyryjczyków (722 r. przed Chr.), kiedy w królestwie południowym działali Izajasz i Micheasz. Jego imię oznacza “Pan zbawia” i jest praktycznie tym samym co Jozue i Jezus. Jego księga należy do 12 tzw. “proroków mniejszych” w ST.

Główne przesłanie: Pan Bóg kazał mu użyć specyficznego obrazu to przedstawienia Bożego przesłania. Prorok miał wziąć za żonę prostytutkę, tak aby jego miłość i wierność względem niewiernej i cudzołożnej żony mogła wyrazić ogrom niezasłużonej i wręcz “skandalicznej” miłości Boga do swojego ludu. Tej miłości człowiek nie jest w stanie w żaden sposób zatrzymać. Po zapowiedziach kary, która będzie konsekwencją grzechów, jaśnieje jednak także nadzieja nowego początku.

Cytat: Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? (…) Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. (Oz 11,8-9)


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Natan. Prorocy od A do Z

Jako prorok przekazywał Boże przesłanie nie byle komu, bo samemu królowi Dawidowi

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Działał za czasów Dawida i Salomona. Nie ma własnej księgi w ST, choć w Biblii wspomina się o (nieistniejącej dziś) “Księdze Dziejów Proroka Natana”.

Główne przesłanie: Znamy Natana z trzech biblijnych wydarzeń. Pierwsze to przedstawienie Dawidowi Bożej woli co do budowy Świątyni: dokona tego dopiero jego syn (2 Sm 7). Drugie związane jest z grzechem Dawida z Batszebą i przeciwko Uriaszowi. Prorok w imię Boga wykazuje grzech Dawida, wzywa go do nawrócenia, wyraża Boże przebaczenia i zapowiada konsekwencje grzechu (2 Sm 12). Po raz trzeci spotykamy Natana, kiedy synowie Dawida zaczynają spierać się o sukcesję po już starym królu. Prorok staje po stronie Salomona przeciw Adoniaszowi (1 Krl 1).

Cytat: “Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia». Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem».” (2Sm 12,5-7).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap