ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zagadkowe słowa św. Jana. Kim są tajemniczy „trzej”?

Pismo Święte pełne jest niejednoznacznych słów, zdań, a czasem i całych fragmentów, które wymagają interpretacji. Zdarzają się i takie, których znaczenie wciąż pozostaje nieznane i tłumaczone przez różnych biblistów w różny sposób. Jedno z takich zdań usłyszymy podczas liturgii w najbliższą niedzielę, a jego historia do dziś inspiruje biblistów. Chodzi o słowa św. Jana:  Trzej […]

Jutro Niedziela – I adwentu A

PUNKT WYJŚCIA I NIEDZIELA ADWENTU A • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, by sprawił, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo niebieskie  • CZYTANIA: Księga Izajasza 2, 1-5, Psalm 1-2. 4-5. 6-7. 8-9, List do Rzymian 13, 11-14, Ewangelia wg św. […]

Jutro Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego powracamy co roku do obrazu króla. Jezus Chrystus ma być naszym królem, moim i twoim. Wiemy o tym. Wiemy też, że można to rozumieć na wiele sposobów. Dzisiejsze czytania pomagają nam wkroczyć na odpowiednie ścieżki. Chrystus chce królować w sposób czasem bardzo daleki od naszych, ludzkich wyobrażeń. Nasz król to […]

Jutro Niedziela – XXXIII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA C • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, abyśmy znajdowali radość w służbie Bogu • CZYTANIA: Ml 3, 19-20a; Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9); 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 28; Łk 21, 5-19; • CHMURA SŁOWA • • PIERWSZE CZYTANIE Palący piec albo słoneczne światło • Ml 3, 19-20a […]

Jutro Niedziela – XXXII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: modlimy się o to, by Wszechmogący i miłosierny Bóg, oddalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Jego służbę • KOLOR: zielony  • CZYTANIA: 2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15 (R.: […]

Jutro Niedziela – XXXI zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA C • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby dał nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecuje • CZYTANIA: Księga Mądrości  11, 22 – 12, 2, Psalm 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a), Drugi list do Tesaloniczan 1, 11 – 2, 2, Ewangelia wg św. Łukasza 19, 1-10 • […]

Jutro Niedziela – XXX zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXX NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: modlimy się o to, abyśmy bez przeszkody dążyli do zbawienia, które obiecuje miłosierny Bóg  • KOLOR: zielony  • CZYTANIA: Mądrość Syracha 35, 12-14. 16-18; Psalm 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a); Drugi List do Tymoteusza 4, 6-9. 16-18; Ewangelia wg św. Łukasza 18, 9-14; • CHMURA SŁOWA […]

Jutro Niedziela – XXIX zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA C • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby sprawił, aby nasza wola była zawsze Jemu oddana, i abyśmy szczerym sercem służyli Jego majestatowi  • CZYTANIA: Księga Wyjścia 17, 8-13, Ps 121,1-8, 2 List do Tymoteusza 3, 14 – 4, 2, Ewangelia wg św. Łukasza 18, 1-8; • CHMURA SŁOWA • […]

Jutro Niedziela – XXVIII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, by jego łaska pobudzała nas do większej gorliwości w pełnieniu dobrych uczynków • KOLOR: zielony  • CZYTANIA: Druga Księga Królewska 5, 14-17, Psalm 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4, Drugi List do Tymoteusza 2, 8-13, Ewangelia według św. Łukasza 17, 11-19; • CHMURA […]

Jutro Niedziela – XXVII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA C • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby okazał nam swoje miłosierdzie, odpuścił grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udzielił również tego, o co nie ośmielamy się prosić • CZYTANIA: Księga proroka Habakuka 1,2-3;2,2-4, Księga Psalmów 95,1-2.6-9, 2 List do Tymoteusza 1,6-8.13-14, Ewangelia wg św. Łukasza 17,5-10 • CHMURA SŁOWA […]

Jutro Niedziela – XXVI zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: modlimy się o to, by Bóg udzielał nam nieustannie swojej łaski, abyśmy stali się uczestnikami szczęścia wiecznego • KOLOR: zielony  • CZYTANIA: Księga proroka Amosa 6, 1a. 4-7, 6c-7. 8-9a. 9bc-10, Psalm 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10, I List do Tymoteusza 6, 11-16, Ewangelia wg św. […]

Jutro Niedziela – XXV zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXV NIEDZIELA ZWYKŁA C • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby sprawił, byśmy zasłużyli na życie wieczne  • CZYTANIA: Czytanie z Księgi Proroka Amosa 8, 4-7, Psalm Ps 113 (112), 1-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1 b i 7 b), I List do Tymoteusza 2, 1-8, Ewangelia wg świętego Łukasza 16, 1-13 lub […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę