Nasze projekty

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Amos. Prorocy od A do Z

O proroku: Choć pochodził z południowego królestwa Judy, został posłany by pełnić swą misję w stolicy królestwa północnego, co czyniło ją tym trudniejszą. Nie miał szlachetnego pochodzenia ani wykształcenia, był zwykłym pasterzem, ale przez to właśnie doskonałym reprezentantem ubogich. Jego głoszenie przypada na okres, w którym królestwo północne bogaci się i rozrasta, co prowadzi do […]

Aggeusz. Prorocy od A do Z

O proroku: Nie znamy żadnych szczegółów jego życia. Był jednym z niewielu proroków działających w Jerozolimie już po powrocie z niewoli babilońskiej, cała jego działalność przypada prawdopodobnie na 520 r. przed Chr. Triumfalny powrót do własnej ziemi przynosi także wiele trudności, a zderzenie rzeczywistości prostego ludu, który pozostał, z elitami, które wracają, doprowadza do wielu […]

Achiasz. Prorocy od A do Z

O proroku: To jeden z proroków, który nie ma swojej księgi. Pochodził z Szilo. Żył za czasów Salomona i Jeroboama I. Główne przesłanie: Znamy go tylko z dwóch wydarzeń opisanych w 1 Księdze Królewskiej, które spinają niby klamra panowanie Jeroboama I, czyli początek rozpadu Izraela na dwa królestwa. Pierwsze z tych wydarzeń to podarcie swojego […]

Abdiasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Nie wiemy kim dokładnie był. Mimo że imię to powtarza się wiele razy w księgach historycznych, prawdopodobnie żadne z owych wystąpień nie odnosi się do tego proroka. To najkrótsza księga całego ST (21 wersetów, 291 hebrajskich słów), a jej tekst jest częściowo powtórzeniem słów Jeremiasza. Obraz oblężenia prawdopodobnie odnosi się do zniszczenia Jerozolimy […]

Jutro Niedziela – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki A

PUNKT WYJŚCIA • CZYTANIA: Księga Liczb 6,22-27, Psalm 67,2-3.5.8, List św. Pawła Apostoła do Galatów 4,4-7, Ewangelia wg św. Łukasza  2,16-21 • CHMURA SŁOWA • • PIERWSZE CZYTANIE Błogosławieństwo • Lb 6,22-27 Boże błogosławieństwo to konkretne łaski, które czynią człowieka zadowolonym. Obyśmy uwierzyli, że nic więcej do życia nam nie potrzeba KSIĘGA: Liczb • AUTOR: anonimowy kapłan […]

Jutro Niedziela – Uroczystość Narodzenia Pańskiego A

PUNKT WYJŚCIA NIEDZIELA • KOLEKTA: Modlimy się Prosimy Boga, by okazał nam swe miłosierdzie Słowo, które przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami. • CZYTANIA: Księga Izajasza Iz 52, 7-10; Psalm 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6 (R.: 3c); List do Hebrajczyków 1, 1-6; Ewangelia wg św. Jana 1,1-18 lub 1, 1-5. […]

Jutro Niedziela – X zwykła C

PUNKT WYJŚCIA X NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: Modlimy się, abyśmy … • KOLOR: zieloby  • CZYTANIA: Pierwsza Księga Królewska 1 Krl 17, 17-24 • Księga Psalmów Ps 30 (29), 2-4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b  • List do Galatów 1, 11-19 Ewangelia według św. Łukasza 7, 11-17. • CHMURA SŁOWA • […]

Jutro Niedziela – IX zwykła C

PUNKT WYJŚCIA IX NIEDZIELA ZWYKŁA C • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru • CZYTANIA: 1 Księga Królewska 8, 41-43 • Psalm 117 (116), 1b-2   • List do Galatów 1, 1-2. 6-10; Ewangelia Łukasza 7, 1-10. • CHMURA SŁÓW • […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę