Aggeusz. Prorocy od A do Z

Pierwszy z trzech proroków działąjących po niewoli babilońskiej

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Nie znamy żadnych szczegółów jego życia. Był jednym z niewielu proroków działających w Jerozolimie już po powrocie z niewoli babilońskiej, cała jego działalność przypada prawdopodobnie na 520 r. przed Chr. Triumfalny powrót do własnej ziemi przynosi także wiele trudności, a zderzenie rzeczywistości prostego ludu, który pozostał, z elitami, które wracają, doprowadza do wielu napięć i pytań o tożsamość izraelską.

Główne przesłanie: Treścią tej krótkiej księgi jest wezwanie do odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. Bieda ludu, niepowodzenia i porażki nie mogą być usprawiedliwieniem dla braku odbudowy, lecz odwrotnie: są nim spowodowane. Przyszła Świątynia będzie znakiem nie tylko Bożej Obecności, ale również zapowiedzią ery mesjańskiej.  Boże obietnice są wciąż związane z dynastią Dawida, tu przedstawioną w osobie Zorobabela.

Cytat: W tym dniu (…) wezmę ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela – wyrocznia Pana – i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie (Ag 2,23)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Achiasz. Prorocy od A do Z

Podarł swą szatę, aby pokazać, jak zostanie podzielone królestwo Salomona

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: To jeden z proroków, który nie ma swojej księgi. Pochodził z Szilo. Żył za czasów Salomona i Jeroboama I.

Główne przesłanie: Znamy go tylko z dwóch wydarzeń opisanych w 1 Księdze Królewskiej, które spinają niby klamra panowanie Jeroboama I, czyli początek rozpadu Izraela na dwa królestwa. Pierwsze z tych wydarzeń to podarcie swojego płaszcza przed Jeroboamem na 12 części na znak podziału królestwa Salomona na 10 pokoleń północnych i 2 południowe (1 Krl 11,29-39). Drugie to wyrok na chorego syna Jeroboama przekazany jego żonie, z powodu grzechów idolatrii króla (1 Krl 14,1-18).

Cytat: Jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę, i będziesz chciał postępować moimi drogami oraz będziesz wykonywał, co uznaję za sprawiedliwe, zachowując moje prawa i polecenia, jak czynił mój sługa, Dawid, to będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i powierzę ci Izraela (1Krl 11,38)


Poznaj innych proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap