PROROCY OD A DO Z
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Proroków nie trzeba nam przedstawiać? Niby wiemy, że istnieli w historii starożytnego Izraela i że czytamy o nich w Biblii, ale czy jesteśmy w stanie przytoczyć...

Prorocy od A do Z

Jego wizje przybierają obrazy surrealistyczne, dlatego określa się go jako prekursora proroctw apokaliptycznych

Zachariasz. Prorocy od A do Z

Ostatni sędzia starożytnego Izraela, namaścił jego pierwszych królów: Saula i Dawida

Sofoniasz. Prorocy od A do Z

"Mów Panie, bo sługa Twój słucha"

Samuel. Prorocy od A do Z

Ozeasz na prośbę Boga dwukrotnie wziął za żonę prostytutkę, aby jego miłość i wierność względem niewiernej i cudzołożnej żony mogła wyrazić ogrom miłości Boga d...

Ozeasz. Prorocy od A do Z

Jako prorok przekazywał Boże przesłanie nie byle komu, bo samemu królowi Dawidowi

Natan. Prorocy od A do Z

O proroku: Kolejny z 12 tzw. proroków mniejszych. Jego imię oznacza “pocieszenie”. Pochodził Elkosz, miejsca nieznanego dzisiaj. Nie znamy szczeg...

Nahum. Prorocy od A do Z

Rozmawiał z Bogiem tak, jak się rozmawia z przyjacielem - twarzą w twarz.

Mojżesz. Prorocy od A do Z

Micheasz miał odwagę przeciwstawienia się 400 prorokom

Micheasz z Księgi Królewskiej. Prorocy od A do Z

Sam nie nazywał się prorokiem, ale miał świadomość swojej misji.

Micheasz. Prorocy od A do Z

Malachiasz - "mój wysłannik, anioł"

Malachiasz. Prorocy od A do Z

Jonasz przygotowuje nas na pełne objawienie nieskończonej miłości Boga w Jezusie Chrystusie

Jonasz. Prorocy od A do Z