Micheasz. Prorocy od A do Z

Sam nie nazywał się prorokiem, ale miał świadomość swojej misji.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Żył w VIII w przed Chr. w tym czasie co Izajasz, Amos i Ozeasz, za panowania Jotama, Achaza i Ezechiasza, kiedy Asyria dochodziła do szczytu swej potęgi. Pochodził z Judy.

Główne przesłanie: Prorok bardzo poetyckim i obrazowym językiem opisuje przyszły upadek Izraela. Jest on spowodowany brakiem wierności przymierzu zawartemu z Bogiem. Przyszła nadzieja ludu związana jest z Resztą oraz Mesjaszem, którego przyjście Micheasz zapowiada. Słynny fragment o narodzeniu Mesjasza w Betlejem czytamy zawsze w Boże Narodzenie.

Cytat:  A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela (Mi 5,1-2).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Malachiasz. Prorocy od A do Z

Malachiasz - "mój wysłannik, anioł"

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Jego imię oznacza: “mój wysłannik, anioł”. Być może był to tylko opisowy tytuł. Malachiasz to chronologicznie ostatni reprezentant starotestamentalnych proroków (ok. połowy V w. przed Chr.). Jego księga jest ostatnią w chrześcijańskim ST. Nie znamy szczegółów jego życia.

Główne przesłanie: Zadaniem proroka była walka o czystość wiary po powrocie z wygnania. Na pewno taka adaptacja Bożej drogi do nowych warunków nie była łatwa. Prorok zapowiada także czasy ostateczne, w których tajemniczy “wysłannik”, przygotuje drogę wejścia do Świątyni swemu Panu. Proroctwo o konieczności powrotu Eliasza przed końcem nabrało ogromnego znaczenia, zarówno w późniejszym judaizmie, jak i chrześcijaństwie.

Cytat: Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem (Mal 3,23-24)


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap