Prorocy od A do Z

Proroków nie trzeba nam przedstawiać? Niby wiemy, że istnieli w historii starożytnego Izraela i że czytamy o nich w Biblii, ale czy jesteśmy w stanie przytoczyć choć garść podstawowych informacji o danej księdze czy postaci? Czasem ktoś potrafi zabłysnąć jakimś mocnym cytatem, ale czy nie jest tak, że zwykle wszyscy zlewają nam się w jedno?

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Oto oni: prorocy wielcy i mniejsi, mężczyźni i kobiety, arystokraci i ludzie prości, znani szczegółowo i prawie anonimowi, ci, którzy mają swoją księgi, albo pojawiają się tylko w innych epizodach. Ich działalność obejmuje prawie tysiąc lat na terytorium sięgającym od Babilonu po Egipt.

W tym cyklu postaramy się w największym możliwym (smartfonowym) skrócie przedstawić po kolei każdego z proroków, jego postać i najważniejsze przesłanie, dając również jeden charakterystyczny cytat. Ufamy, że w ten sposób będziemy mogli lepiej ich poznać i zapamiętać o każdym z nich choć te minimum cennych informacji, tak by głębiej rozumieć historię biblijną.

Kolejne opowieści o prorokach będą ukazywać się systematycznie w czasie całego Wielkiego Postu.


Abdiasz


Achiasz


Aggeusz


Amos


Chulda


Daniel


Debora


Eliasz


Elizeusz


Ezechiel


Gad


Habakuk


Izajasz


Jeremiasz


Joel


Jonasz


Malachiasz


Micheasz


Micheasz z Krl


Mojżesz


Nahum


Natan


Ozeasz


Samuel


Sofoniasz


Zachariasz


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Zachariasz. Prorocy od A do Z

Jego wizje przybierają obrazy surrealistyczne, dlatego określa się go jako prekursora proroctw apokaliptycznych

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Urodził się na wygnaniu w Babilonie, a działał po powrocie Izraela do swojej ziemi. Były to trudne czasy odbudowy Świątyni i konieczności znalezienia nowych form dla wyrażania narodowej i religijnej tożsamości. Proroctwa Zachariasza (wraz z tymi Aggeusza) są najdokładniej datowalnymi z historycznego punktu widzenia: przypadają na panowanie perskiego króla Dariusza I (520-518 r. przed Chr.)

Główne przesłanie: Księga Zachariasza zawiera 8 charakterystycznych wizji, które z jednej strony dotyczą odbudowy Świątyni, a z drugiej są pełne apokaliptycznych treści. Koncepcja podwójnego przywództwa (kapłan Jozue i Zorobabel, z linii Dawida) powróci w Apokalipsie św. Jana (w odniesieniu do apostołów), a także w chrześcijańskiej teologii (jako postulat koniecznej równowagi między elementami charyzmatycznym i hierarchicznym w Kościele).

Cytat: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap