Prorocy od A do Z

Proroków nie trzeba nam przedstawiać? Niby wiemy, że istnieli w historii starożytnego Izraela i że czytamy o nich w Biblii, ale czy jesteśmy w stanie przytoczyć choć garść podstawowych informacji o danej księdze czy postaci? Czasem ktoś potrafi zabłysnąć jakimś mocnym cytatem, ale czy nie jest tak, że zwykle wszyscy zlewają nam się w jedno?

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Oto oni: prorocy wielcy i mniejsi, mężczyźni i kobiety, arystokraci i ludzie prości, znani szczegółowo i prawie anonimowi, ci, którzy mają swoją księgi, albo pojawiają się tylko w innych epizodach. Ich działalność obejmuje prawie tysiąc lat na terytorium sięgającym od Babilonu po Egipt.

W tym cyklu postaramy się w największym możliwym (smartfonowym) skrócie przedstawić po kolei każdego z proroków, jego postać i najważniejsze przesłanie, dając również jeden charakterystyczny cytat. Ufamy, że w ten sposób będziemy mogli lepiej ich poznać i zapamiętać o każdym z nich choć te minimum cennych informacji, tak by głębiej rozumieć historię biblijną.

Kolejne opowieści o prorokach będą ukazywać się systematycznie w czasie całego Wielkiego Postu.


Abdiasz


Achiasz


Aggeusz


Amos


Chulda


Daniel


Debora


Eliasz


Elizeusz


Ezechiel


Gad


Habakuk


Izajasz


Jeremiasz


Joel


Jonasz


Malachiasz


Micheasz


Micheasz z Krl


Mojżesz


Nahum


Natan


Ozeasz


Samuel


Sofoniasz


Zachariasz


 


Jeśli podobają Ci się nasze artykuły, możesz nas wesprzeć:

Wesprzyj nas
ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Show comments
ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Habakuk. Prorocy od A do Z

Habakuk uczy nas, że nawet w trudnych wydarzeniach można dostrzec, że Bóg panuje nad historią ludzi

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Nie wiemy o nim nic konkretnego, poza tym, że musiał pełnić swoją misję pod koniec asyryjskiej dominacji w Palestynie, a tuż przed powstaniem babilońskiej.

Główne przesłanie: Księga Habakuka ma tylko trzy rozdziały, w których autor, jak wielu innych mu współczesnych zadaje sobie pytania o sens trudnych dla ludu wybranego wydarzeń. Odpowiedzią jest piękny hymn o panowaniu Boga nad historią oraz pokoju, który człowiek znajduje w poddaniu się jej, nawet kiedy doświadcza się klęski i słabości. Takie poddanie wynika nie z rozpaczy i bezradności, lecz z zaufania i prawdziwej wiary, bo “sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierności”. To ostatnie zdanie, jak drogocenna perła zostało wyłowione przez św. Pawła i posłużyło mu od opisania tajemnicy wiary, która jedynie prowadzi do usprawiedliwienia, bo wyprzedza wszelką moralność i nauczanie.

Cytat: Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Pan Bóg – moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny (Ha 3,17-19).

 


Jeśli podobają Ci się nasze artykuły, możesz nas wesprzeć:

Wesprzyj nas
ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Show comments
ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >