Jonasz. Prorocy od A do Z

Jonasz przygotowuje nas na pełne objawienie nieskończonej miłości Boga w Jezusie Chrystusie

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Z historycznego punktu widzenia nie jesteśmy pewni czasu pochodzenia tej opowieści. Prorok zostaje wysłany, mimo swoich wielkich oporów, do pogańskiego miasta Niniwy. Było ono jednym z najważniejszych miast imperium Asyrii.

Główne przesłanie: Pośród innych ksiąg prorockich Księga Jonasza odróżnia się tym, że prawie w całości jest narracją. Jej przesłanie jest przepiękne, przygotowuje nas ono na pełne objawienie nieskończonej miłości Boga w Jezusie Chrystusie. Niespodziewanie bowiem dla Jonasza obce i wrogie miasto jest przedmiotem nie Bożego gniewu, lecz troski i miłości. Jego opieka i miłosierdzie sięgają dużo dalej niż granice ciągle wytyczane przez ludzi. A człowiek wybrany przez Niego, mimo swoich prób ucieczki, może się stać zwiastunem tej Bożej miłości.

Cytat: «Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt?» (Jon 4,10-11).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Joel. Prorocy od A do Z

Przesłanie Joela było ostrzeżeniem dla Izraelitów. Wzywał do nawrócenia i mówił o nowej erze wylania Ducha Bożego na wszelkie ciało.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Był synem Petuela. Jego księga jest jedną z krótszych. Nie wiemy kiedy powstała, prawdopodobnie dopiero po wygnaniu.

Główne przesłanie: Prorok daje Bożą interpretację plag szarańczy i suszy, które nawiedziły lud. Ważne motywy relacji z Bogiem, które pojawiają się w księdze to: ziemia, Świątynia, dzień Pański. Ostrzeżenie staje się w ustach proroka wezwaniem do nawrócenia na przyszłość. Apokaliptyczny język księgi jest cytowany kilka razy przez NT w odniesieniu do wydarzeń ostatecznych, a zapowiedź wylania Bożego Ducha do zesłania Ducha Świętego. Obietnica Ducha jest w sposób zadziwiający skierowana do każdego bez wyjątku, nawet niewolników.

Cytat: I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia (…) Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (…) (Jl 3,1.5).


Poznaj wszystkich proroków!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap