Micheasz z Księgi Królewskiej. Prorocy od A do Z

Micheasz miał odwagę przeciwstawienia się 400 prorokom

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Nie należy go mylić z autorem księgi Micheasza. Syn Jimli, żył w Izraelu za czasów króla Achaba. Znamy go tylko z jednego wydarzenia (1 Krl 22,5-28; 2Krn 18,4-27).

Główne przesłanie: To historia, w której Achab (król Izraela) prosi o pomoc Jozafata (króla Judy), by razem wyruszyć przeciwko Syryjczykom w Ramot w Gileadzie. Najpierw jednak mają zapytać poprzez proroków o zdanie Boga na temat tego przedsięwzięcia. Prorok Micheasz ma zadziwiającą odwagę przeciwstawienia się radzie 400 proroków, którzy przepowiadają powodzenie planowanej wyprawy. Słowo Micheasza się wypełniło: Izrael i Juda przegrali, a Achab zginął w bitwie. Opowieść dotyka tematów prawdziwego i fałszywego proroctwa oraz odwiecznego pytania o to kto w Izraelu jest prawdziwym ośrodkiem władzy: król czy prorok?

Cytat: Wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem, powiedział: “Ja go zwiodę”. Wtedy Pan rzekł do niego: “Jak?” On zaś odrzekł: “Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków” (1Krl 22,21-22).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Micheasz. Prorocy od A do Z

Sam nie nazywał się prorokiem, ale miał świadomość swojej misji.

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

O proroku: Żył w VIII w przed Chr. w tym czasie co Izajasz, Amos i Ozeasz, za panowania Jotama, Achaza i Ezechiasza, kiedy Asyria dochodziła do szczytu swej potęgi. Pochodził z Judy.

Główne przesłanie: Prorok bardzo poetyckim i obrazowym językiem opisuje przyszły upadek Izraela. Jest on spowodowany brakiem wierności przymierzu zawartemu z Bogiem. Przyszła nadzieja ludu związana jest z Resztą oraz Mesjaszem, którego przyjście Micheasz zapowiada. Słynny fragment o narodzeniu Mesjasza w Betlejem czytamy zawsze w Boże Narodzenie.

Cytat:  A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela (Mi 5,1-2).


Poznaj wszystkich proroków Starego Testamentu!


 

ks. Piotr Jutkiewicz

ks. Piotr Jutkiewicz

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

ks. Piotr Jutkiewicz
ks. Piotr
Jutkiewicz
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap